Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchIrish (JH)

B.A. ; 4 years full-time ; 40 places ; CAO points: 332-566* (2020)

Apply

To apply to this course, click on the relevant Apply Link below

EU Applicants

Read the information about how to apply, then apply directly to CAO.

Mature Student – Supplementary Application Form

Read the information about how to apply as a mature student then select the link below to complete the TCD Supplementary Application Form for mature students.

Non-EU Applicants

 • Irish and Modern Language 4 years full-timeClosing Date: 30/JUN/2021
 • Advanced Entry Applications

  Read the information about how to apply for Advanced Entry, then select the link below to apply.

  Get In Touch

  Telephone Number

  +353 1 896 1450

  nibhraoc@tcd.ie

  Website

  www.tcd.ie/Irish

  Course Fees

  Click here for a full list of undergraduate fees.

  Cuireann Roinn na Gaeilge fáilte roimh aon mhac léinn ar mhaith leo freastal ar roinnt léachtaí le blaiseadh a fháil ar chúrsa sa Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide, ach teagmháil a dhéanamh linn.

  An Nua-Ghaeilge

  Cad is brí le ‘Nua-Ghaeilge’?

  Tugtar ‘Nua-Ghaeilge’ ar an teanga ón mbliain 1200 go dtí an lá atá inniu ann. Sa chúrsa seo léitear litríocht ó gach cuid den tréimhse agus déantar staidéar ar fhorás na teanga lena linn. Déantar staidéar speisialta freisin ar Ghaeilge an lae inniu agus ar Ghaeilge na hAlban.

  Cén fáth a roghnófá an Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide?

  Tá cáil ar fhoireann Roinn na Gaeilge sna goirt ina bhfuil siad ag obair mar scoláirí agus iad ag foilsiú leo go rialta. Chomh maith leis sin, tá an-cháil ar an Roinn as a bheith cairdiúil, rud a thaitníonn go mór lenár gcuid mac léinn. Bíonn líon na mac léinn beag go leor le go mbíonn sé éasca do na mic léinn aithne a chur ar a chéile. Tá Cumann Gaelach na mac léinn an-ghníomhach ar fad; tá scéim chónaithe lánGhaelach a bhfuil an-tóir uirthi sa Choláiste. San iomlán, is geall le mionGhaelacht i lár na príomhchathrach sinn.

  Postanna

  Tá réimse an-leathan gairmeacha ag daoine a rinne Nua-Ghaeilge anseo. Ina measc tá cuid mhaith múinteoirí, iriseoirí (sna meáin Ghaeilge go háirithe) agus daoine le postanna eile sna meáin: teilifís, ceol, beochan, raidió agus an t-idirlíon. Tá borradh tagtha ar líon na ndaoine a fhaigheann postanna mar ateangairí agus aistritheoirí, in Éirinn agus san Eoraip. Tá léachtóirí ollscoile agus leabharlannaithe againn chomh maith, agus iarmhic léinn eile ag obair sa tseirbhís phoiblí, le gnó agus le margaíocht.

  Cad a bheidh á fhoghlaim agat?

  Is trí mheán na Gaeilge a mhúinfear do chúrsa. Foghlaimeoidh tú faoi gach gné den Nua-Ghaeilge: ón bhFiannaíocht sa 13ú haois go Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill sa lá atá inniu ann. Cuirfidh tú go mór le do chumas i labhairt agus scríobh na Gaeilge, agus déanfaidh tú staidéar foirmiúil ar cheartúsáid na teanga. Beidh deis agat freastal ar léachtaí faoi: scéalaíocht na seanré, stair shóisialta na teanga, an béaloideas, filíocht na scol, an Fhiannaíocht agus an nualitríocht ar fad, .i.e. gearrscéalta, drámaíocht, úrscéalta, dírbheathaisnéisí agus filíocht. Caithfidh tú dhá mhí sa Ghaeltacht in Éirinn mar chuid de do chúrsa. Sainghné speisialta de chúrsa na Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide ná gur anseo amháin a bheidh seans agat trí bliana a chaitheamh le Gaeilge na hAlban (a’ Ghàidhlig). Beidh seans agat, más mian leat, tréimhse a chaitheamh i nGaeltacht na hAlban freisin.

  An chéad bhliain agus an dara bliain

  Sa chéad bhliain agus sa dara bliain, díríonn an cúrsa ar na hábhair seo a leanas: scileanna i labhairt agus scríobh na teanga, an cheapadóireacht, an t-aistriúchán, stair shóisialta na Gaeilge, an Ghaeilge Chlasaiceach, an nualitríocht, Gaeilge na hAlban.

  An tríú bliain agus an ceathrú bliain

  Sa tríú bliain agus sa cheathrú bliain, díríonn an cúrsa ar na hábhair seo a leanas: ardscileanna teanga (labhartha agus scríofa), an cheapadóireacht agus an t-aistriúchán ag leibhéal níos airde, agus Gaeilge na hAlban. Foghlaimeoidh tú conas lámhscríbhinní a léamh (cúrsa sa phailéagrafaíocht) agus léirmheastóireacht chriticiúil a dhéanamh ar scéalaíocht na seanré. Ina theannta sin, déanfaidh tú rogha cúrsaí sa Nua-Ghaeilge Mhoch, sa litríocht bhéil, i nualitríocht na Gaeilge agus/nó i nualitríocht Ghaeilge na hAlban.

  Meansúnú

  Déanann gach mac léinn cleachtaí scríofa gach seachtain mar chuid den mheasúnú leanúnach; bíonn aistí le scríobh go tráthrialta, agus béaltriail agus scrúduithe scríofa ag deireadh an téarma. Sa cheathrú bliain, déanann mic léinn taighde neamhspleách agus scríobhann siad miontráchtas.

  Staidéar thar sáile

  Is aoibhinn beatha an scoláire a dhéanann leathbhliain thar sáile. Cé nach féidir staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge thar sáile mar chuid de bhunchéim sa Nua-Ghaeilge, is féidir le mic léinn a roghnaíonn an Ghaeilge agus nuatheanga Eorpach eile leathbhliain a chaitheamh in ollscoil ar an Mór-roinn sa tríú bliain. Sa chás sin, déanfaidh siad a gcúrsa Gaeilge in aon leathbhliain amháin i gColáiste na Tríonóide, agus caithfidh siad an leathbhliain eile ar an Mór-roinn ag díriú go huile is go hiomlán ar an teanga eile.

  WHAT OUR GRADUATES SAY

  Oisín Ó Muirthile

  Do mholfainn an chéim seo go mór d’éinne a bhfuil suim acu sa Ghaeilge i gcoitinne – mar atá sí sa lá atá inniu ann agus mar a bhí fadó – go háirithe dóibh siúd atá fiosrach faoin áit as a dtáinig sí i gcomhthéacs na hEorpa. Tá Roinn na Gaeilge ar cheann de na ranna is cabhraí agus is spreagúla dá bhfuil ann, a chothaíonn comhfhoghlaim agus cairdeas i measc a mac léinn go léir, agus is mór an pléisiúr dom go rabhas in ann a bheith i mo chuid dá pobal le linn mo chúrsa fochéime anseo i gColáiste na Tríonóide.

  Course Details

  Award

  B.A.

  CAO Points Required

  332-566* (2020)

  Number of Places

  40

  Minimum entry points required are 332-566* (2020)
  More information on minimum entry points

  Admission Requirements

  For general admission requirements please click here

  Special entry requirements

  • Leaving Certificate H4 Irish
  • Advanced GCE (A Level) Grade C Irish

  Course Fees

  Click here for a full list of undergraduate fees.

  Apply

  To apply to this course, click on the relevant Apply Link below

  EU Applicants

  Read the information about how to apply, then apply directly to CAO.

  Mature Student – Supplementary Application Form

  Read the information about how to apply as a mature student then select the link below to complete the TCD Supplementary Application Form for mature students.

  Non-EU Applicants

 • Irish and Modern Language 4 years full-timeClosing Date: 30/JUN/2021
 • Advanced Entry Applications

  Read the information about how to apply for Advanced Entry, then select the link below to apply.

  Get In Touch

  Telephone Number

  +353 1 896 1450

  nibhraoc@tcd.ie

  Website

  www.tcd.ie/Irish