Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

AN GHAEILGE I gCOLÁISTE NA TRÍONÓIDE

Céad míle fáilte romhat go dtí leathnaigh Ghaeilge Choláiste na Tríonóide.

Fáilte an Phropaist Cearta agus Seirbhísí Teanga Seomra na Gaeilge Acht agus Scéim Teanga

Oifig na Gaeilge Roinn na Gaeilge An Cumann Gaelach Aontas na Mac Léinn

Tá an Coláiste na Tríonóide tiomanata do chur chun cinn na Gaeilge mar ghné lárnach de shaol na hollscoile.

Gealltar sa Phlean Straitéiseach go n-ardófar próifíl na Tríonóide mar lárionad don ghníomhaíocht acadúil agus chultúrtha trí mheán na Gaeilge. Luaitear sa phlean go ndéanfaidh Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath méadú ar “an líon imeachtaí poiblí Gaeilge, cosúil le drámaí, léachtaí agus díospóireachtaí, a bheidh ar siúl ar an gcampas. Chun cabhrú linn an cuspóir seo a bhaint amach, agus chun próifíl Choláiste na Tríonóide a ardú mar ionad do ghníomhaíochtaí acadúla agus cultúrtha sa Ghaeilge, forbróimid comhpháirtíochtaí cruthaitheacha le heagraíochtaí Gaeilge.”.  

Gheobhaidh tú anseo naisc chuig acmhainní gréasáin bainteach le saol na Gaeilge agus seirbhísí dátheangacha sa Choláiste.

Siompóisiam Mic léinn

Éigse 2010 Scéim

 

 

 

 

 


Nuashonraithe 21 January 2016 Aonghus Dwane (Ríomhphost).