Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideTá tú anseo Cearta agus Seirbhísí Teanga

Seirbhísí trí Ghaeilge sa Choláiste

Tá Coláiste na Tríonóide tiomanata do chur chun cinn na Gaeilge mar ghné lárnach de shaol na hollscoile.

Thíos, gheobhaidh tú naisc chuig acmhainní gréasáin bainteach le seirbhísí agus saol na Gaeilge sa Choláiste. (Sa roghachlár ar chlé, gheobhaidh tú naisc bhreise chuig Roinn na Gaeilge, Oifig an Gaeilge agus An Cumann Gaelach).

Seirbhísí Gaeilge na Leabharlainne 

Tuilleadh eolais: https://www.tcd.ie/Library/index.ga.php

Foilseacháin Ghaeilge/dátheangacha

Foirmeacha

Meáin Chumarsáide - Liosta Urlabhraithe  le Gaeilge

Féach https://www.tcd.ie/Communications/media-relations/index.ga.php

Togra abair.ie (Cabóigín/Cabógaí)

Tionscadal taighde ollscoile is ea abair.tcd.ie (Cabóigín/Cabógaí) chun sintéis téacs-go-hurlabhra Gaeilge a fhorbairt. Tá an tionscadal á stiúradh ag an Ollamh Ailbhe Ní Chasaide den tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra atá mar chuid d'Ionad an Léinn Teangacha agus Chumarsáide, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (TCD).

Suímh ghréasáin i nGaeilge sa Choláiste

Oifig an Phropaist https://www.tcd.ie/provost/index.ga.php
Oifig an Rúnaí https://www.tcd.ie/Secretary/index.ga.php
An Oifig Cumarsáide https://www.tcd.ie/Communications/index.ga.php
An Oifig Comhionannais https://www.tcd.ie/equality/index.ga.php
An tSeirbhís Ghairmthreorach https://www.tcd.ie/Careers/index.ga.php
Luibheolaíocht https://www.tcd.ie/Botany/index.ga.php
Seirbhís na nOidí https://www.tcd.ie/seniortutor/index.ga.php
An Roinn Spóirt https://www.tcd.ie/Sport/index.ga.php
Déan na Mac Léinn https://www.tcd.ie/dean_students/index.ga.php
Seirbhís Sláinte an Choláiste https://www.tcd.ie/collegehealth/index.ga.php
Eolas faoin gColáiste https://www.tcd.ie/about/index.ga.php
Oifig an Leas-Phropaist/an Phríomhoifigigh Acadúil https://www.tcd.ie/academic-services/vpcao/index.ga.php
An Leabharlann https://www.tcd.ie/Library/index.ga.php
Seirbhísí Airgeadais https://www.tcd.ie/financial-services/index.ga.php
An Oifig Comhlíonta Faisnéise https://www.tcd.ie/info_compliance/index.ga.php
An Rannóg Cóiríochta https://www.tcd.ie/accommodation/gaeilge/
An Seansailéar https://www.tcd.ie/chancellor/index.ga.php
Bailiúcháin Ealaíne an Choláiste https://www.tcd.ie/artcollections/index.ga.php
Roinn na Zó-eolaíochta https://www.tcd.ie/Zoology/index.ga.php
Scoil na Fisice https://physics.tcd.ie/index.ga.php
Roinn na Sláinte Domhanda https://www.tcd.ie/medicine/global-health/index.ga.php
Roinn na Péidiatraice https://www.medicine.tcd.ie/paediatrics/index.ga.php
Scoil an Oideachais https://www.tcd.ie/Education/index.ga.php
Roinn na Geolaíochta https://www.tcd.ie/Geology/index.ga.php
Scoil na nEolaíochtaí Nádúrtha https://naturalscience.tcd.ie/index.ga.php
Roinn Léann na dTeangacha Gearmánacha https://www.tcd.ie/Germanic_Studies/index.ga.php
An tSeirbhís Mhíchumais https://www.tcd.ie/disability/index.ga.php
Seirbhís Chomhairleoireachta na Mac Léinn https://www.tcd.ie/Student_Counselling/index.ga.php

Bogearraí - Litreoirí agus Gramadóirí

Tá eolas ar fáil anseo faoi pacáistí Gaeilge- litreoirí agus gramadóirí- do ríomhairí. Is suíomh seachtrach atá anseo agus ní ghlacann Colaiste na Tríonóide freagracht ar bith astu. Is mar eolas amháin a chuirtear an nasc seo ar fáil. Má tá soláithreoirí eile sa mhargadh seo, beimid sásta nasc breise a chur suas.