Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideRoinn na Sláinte Domhanda

Fáilte chuig leathanach gréasáin Roinn na Sláinte Domhanda. Is foireann ildisciplíne daoine sinn a bhfuil de chomhsprioc againn córais sláinte a neartú lena chinntiú go mbeidh rochtain ag gach duine ar chúram sláinte ar ardchaighdeán. Léirítear an sprioc seo inár ngníomhaíochtaí taighde agus teagaisc go léir.

Féachann a gcuid teagaisc le cur le scileanna agus bonn eolais daoine atá ag obair anois nó ar mian leo dul ag obair amach anseo i bpost bainistíochta agus pleanála i gcórais sláinte phoiblí, in eagraíochtaí neamhrialtais, i rialtais, agus i ngníomhaireachtaí sláinte domhanda agus deontóra. An cur chuige atá againn i leith an teagaisc ná timpeallacht a chruthú a éascaíonn foghlaim idirghníomhach agus taithí a roinnt,  agus ionchuir teagaisc ar ardchaighdeán a chur ar fáil a chuireann béim ar anailís a dhéanamh ar na fadhbanna atá ag go leor córas sláinte i dtíortha i mbéal forbartha agus aghaidh a thabhairt orthu.

Tá clár taighde na Roinne, clár atá ag méadú go tapa, dírithe go mór ar chórais sláinte a neartú trí thaighde ar chórais agus ar pholasaí sláinte. Gnéchuid lárnach dár dtaighde go léir ná an nádúr rannpháirteach a bhaineann leis, a chinntíonn go mbíonn ceisteanna agus torthaí ár dtaighde chomh ábharthach do chleachtóirí agus don lucht déanta polasaí agus a bhíonn siad don lucht acadúil.  Déanaimid iarracht teacht ar réitigh phraiticiúla agus nuálacha ar fhadhbanna a aithnítear go háitiúil, inár ngníomhaíocht taighde go léir. Chun cabhrú linn é sin a bhaint amach, cruthaímid comhpháirtíochtaí le haireachtaí rialtais, le deontóirí, le heagraíochtaí neamhrialtais agus le hollscoileanna eile.