Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideDéan na Mac Léinn

Kevin O'Kelly

Ón uair a thagann mic léinn go Coláiste na Tríonóide don treosuíomh, go dtí go gcríochnaíonn siad an scrúdú deireanach roimh an Bhronnadh Céime, bíonn Déan na Mac Léinn ag idirghníomhú le mic léinn agus le seirbhísí mac léinn, le cinntiú go mbíonn eispéireas comhchuraclach cuimsitheach den scoth acu. Tá an iliomad deiseanna rannpháirtíochta, ceannasaíochta agus taiscéalaíochta pearsanta ag mic léinn Choláiste na Tríonóide, agus is é ról an Déin ná forbairt na mac léinn a chothú agus a éascú, ag comhtháthú eispéiris na mac léinn taobh amuigh den rang le misean acadúil an Choláiste. Tá sé de dhualgas ar Dhéan na Mac Léinn cláir agus polasaithe a phleanáil, a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, le mic léinn a spreagadh, agus le tacaíocht a thabhairt dóibh, chun ról gníomhach a ghlacadh i munlú phobal an champais.
Aithníonn Coláiste na Tríonóide go dtagann mic léinn go dtí ár gcampas ó a lán áiteanna éagsúla, le cúlraí éagsúla agus le riachtanais éagsúla. Déantar gach aon iarracht na hacmhainní agus na tacaíochtaí is fearr agus is cuimsithí a chur ar fáil d’fhorás agus d’fhorbairt phearsanta na mac léinn. Bíonn tionchar ag Déan na Mac Léinn ar pholasaithe agus ar chleachtais atá dírithe ar mhic léinn, mar shampla:

  • An tSeirbhís Ghairmthreorach
  • An tSéiplíneacht
  • Seirbhís Comhairleoireachta na Mac Léinn
  • Naíolann an Choláiste
  • An tSeirbhís Mhíchumais
  • Seirbhís Sláinte an Choláiste
  • Spórt agus Áineas
  • Seirbhís na nOidí

Is é an tOll. Kevin O’Kelly, ó Scoil na hInnealtóireachta, Déan na Mac Léinn faoi láthair. Chríochnaigh an tOll. O’Kelly a chuid céimeanna in Ollscoil California, Berkeley, san Innealtóireacht Mheicniúil agus in Eolaíochtaí na n-Ábhar sular tháinig sé go hÉirinn i 1986. Chríochnaigh sé a chéim mháistir agus a dhochtúireacht i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath agus d’oibrigh sé in earnáil na tionsclaíochta sular tháinig sé go Coláiste na Tríonóide i 1996. Tá sé ina Oide Pearsanta le 16 bliana anuas agus d’fhóin sé mar Stiúrthóir Teagaisc agus Foghlama Fochéime i Scoil na hInnealtóireachta, mar Stiúrthóir ar an chéim san Innealtóireacht agus sa Bhainistíocht, agus mar Leas-Stiúrthóir ar Lárionad Choláiste na Tríonóide um Bhithinnealtóireacht.  Tá suimeanna taighde aige sna bithábhair cheirmeacha, go háirithe forbairt na n-ábhar nódaithe cnáimhe saorga agus na dtóireadóirí néaracha le haghaidh feidhmeanna ainsealacha.