Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

 

 • Larry Rivers 'Boston Massacre Series' (1970)
 • Albert Irvin 'Clarendon' (2003)
 • Commemorative monument to Provost Richard Baldwin
 • Louis le Brocquy 'Being' (1962) (detail)
 • The Battle of Kinsale (1601)
 • Bishop George Berkeley by James Latham
 • Jack B. Yeats 'The Music of the Morning' (1951)
 • Clare Langan 'Forty Below, Submerging Figure' (1999)
 • Henry Moore 'Reclining Connected Forms' (1969)
 • Portrait of Christopher Palles, by Sir Hubert von Herkomer
 • Pablo Picasso 'Homme Barbu Couronne de Feuillage' (1962)

Facebook TCD Art Collections TCD Art Collections Twitter TCDArtCurator@TCDArtCurator

Ealaín an Champais - Turas Idirghníomhach ar d'fhón cliste

An Bailiúchán Ealaíne

Tá traidisiún 300 bliain ag Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath maidir le saothar ealaíne a choimisiúnú agus a bhailiú. Is le 1710 a bhaineann an taifead ar phictiúir is sine dar fios dúinn sa Choláiste, agus is le 1601 a bhaineann an saothar is túisce. Tá na bailiúcháin sin níos sine ná  cinn Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath, a bunaíodh i 1731, agus b’ann dóibh sular bunaíodh Gailearaí Náisiúnta na hÉireann le hAcht Parlaiminte in 1854 agus a osclaíodh in 1864. Pictiúir, priontaí, dealbhóireacht agus dealbha atá sna bailiúcháin, go príomha, agus tá béim mhór stairiúil ar phortráidíocht.

George Dawson, ollamh le Géineolaíocht, a chuir tús leis an mbailiúchán nua-aimseartha  i 1959 nuair a thug sé féin agus grúpa mac léinn an scéim fruilithe ‘Gailearaí an Choláiste’ isteach. Chuathas i mbun saothar ealaíne bunaidh ó Éirinn agus ó thíortha eile, chomh maith le priontaí agus póstaeir bunaidh ealaíontóirí a fháil go gníomhach le taispeáint i seomraí mac léinn agus foirne ar an gcampas le suim sa nua-ealaíon agus san ealaíon chomhaimseartha, agus le tuiscint chriticiúil orthu a spreagadh. Mhúscail an scéim sin an oiread sin suime ar fud an Choláiste agus lasmuigh de, gurb é ba chúis le cur chun cinn, tacaíocht agus rannpháirtíocht chomhfhiosach sna físealaíona i gColáiste na Tríonóide trí shaothair a fháil, a choimisiúnú agus a thaispeáint, trí chumainn na mac léinn, trí roinn teagasc ghaolmhar a bhunú, agus trí nuachóiriú aeistéiticiúil a chur ar thimpeallacht an champais.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach anseo le do thoil:

George Dawson:An Unbiased Eye.Modern and Contemporary Art at Trinity College Dublin since 1959, eagarthóir Catherine Giltrap (Baile Átha Cliath: Eagráin Bhainteacha, 2010) Ar fáil i Siopa Leabharlainne Choláiste na Tríonóide, Hodges Figgis, agus i siopa leabhar an IMMA, i measc siopaí eile. Ar fáil ar líne ó na foilsitheoirí freisin: Associated Editions


Paintings and Sculptures in Trinity College Dublin le Anne Crookshank agus David Webb (Baile Átha Cliath: Preas Choláiste na Tríonóide Bhaile Átha Cliath, 1990)
As cló faoi láthair ach ar fáil i leabharlanna


The Modern Art Collection Trinity College Dublin, curtha i dtoll a chéile ag David Scott (Baile Átha Cliath: Preas Choláiste na Tríonóide Bhaile Átha Cliath, 1989)
Ar fáil i Siopa Leabharlainne Choláiste na Tríonóide agus i leabharlanna

 

Nuacht

EALAÍN an CHAMPAIS - TURAS AS GAEILGE,

13ú Márta 2019, 12.45-1.05pm, i gcomhar le Seachtain na Gaeilge. Bualadh le chéile ag Caifé an Perch i bhFoirgneamh na nEalaíon. Turas treoraithe ag mic léinn as Gaeilge.

 

NUA: Ealaín an Champais - Turas Idirghníomhach ar d'fhón cliste as Gaeilge agus as Béarla Buaicphointí ó bhailiúcháin Ealaíne Nua-aimseartha agus Comhaimseartha ar campas

 


Nuashonraithe 11 March 2019 catherine.giltrap@tcd.ie (Ríomhphost).