Fáilte

Cabhraíonn an Oifig Comhlíonta Faisnéise leis an Ollscoil a chuid dualgaisí a chomhlíonadh faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, na nAchtanna um Chosaint Sonraí agus na nAchtanna Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar. Ar an suíomh seo, is féidir leat eolas a fháil maidir leis na réimsí éagsúla seo, chomh maith le nuacht, sonraí teagmhála agus foirmeacha iarratais.