Ról an tSainsailéara

Is é Coláiste na Tríonóide an t-aon Chomhcholáiste de chuid Ollscoil Bhaile Átha Cliath a bhunaigh an Bhanríon Eilís I i 1592. Chun críocha níos praiticiúla, is féidir féachaint ar Choláiste na Tríonóide agus ar Ollscoil Bhaile Átha Cliath mar an institiúid chéanna. Bronnann Ollscoil Bhaile Átha Cliath, ní Coláiste na Tríonóide céimeanna áfach, agus is é seo an príomhchás ina mbíonn ról an dá chomhlachta éagsúil. Téann sé seo chomh fada siar le fréamhacha stairiúla an Choláiste, a bhí bunaithe ar an gcóras ilcholáiste a bhí ag feidhmiú i gcoláistí ar nós Cambridge agus Oxford.

Is é an Sainsailéir Ceann na hOllscoile agus déanann sé/sí cathaoirleacht ar chruinnithe de chuid Seanad na hOllscoile, lena n-áirítear ócáidí searmanais thabháchtacha ar nós searmanais tionscnaimh, nuair a bhronntar céimeanna de chuid Ollscoil Bhaile Átha Cliath.

Feidhmíonn an Sainsailéir ag searmanais bronnta céimeanna onóracha nuair a bhronnann an Ollscoil céimeanna ar dhaoine macánta a bhain éachtaí den scoth amach agus a bhfuil obair cheannródaíoch déanta acu ar son scoláireachtaí, sochaí, cultúr agus/nó na sochaí sibhialta.

Tá an Sainsailéir ar dhuine de na beirt Cuairteoirí Ollscoile, a éisteann le hachomhairc in aghaidh cinntí údarás rialála an Choláiste agus léirmhíníonn sé/sí Reachtanna an Choláiste. Go traidisiúnta, rinne na Cuairteoirí "Cuairteanna" agus bhí siad rannpháirteach i gceann de na conspóidí is mó i stair an Choláiste. Is é an Cuairteoir reatha eile ná An Breitheamh Brian McCracken, Iarbhreitheamh de chuid na Cúirte Uachtaraí.

Is í an Sainsailéir reatha ná an Dr Mary Robinson, an chéad bhean a shealbhaigh an oifig mór le rá seo ó bhunaigh an Bhanríon Eilís I an Coláiste. Ba í an Dr Robinson an chéad Bhan-Uachtarán ar Éire freisin (1900-1997) agus bhí sí mar Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine (1997-2002).