Fáilte chuig Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Provost P Prendergast

Tá Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, ar cheann de mhór-ollscoileanna an domhain ó bunaíodh í os cionn ceithre chéad bliain ó shin. Is coláiste beomhar ann féin é Coláiste na Tríonóide a chuireann béim ar thábhacht an oideachais liobrálaigh, ina bhfuil dlúth agus inneach na taighde sárfhorbartha agus an léinn fite fuaite  i dtimpeallacht oideachais a léiríonn meas ar thaithí iomlán an mhic léinn.

An aidhm bhunúsach a bhíonn ag ollscoil ná deiseanna a chruthú, agus i saol an lae inniu is deiseanna ar bhonn domhanda a bhíonn i gceist. Tá Coláiste na Tríonóide ag múnlú go leor d’aigní an domhain mhóir leis na cianta, agus leanfar dó sin ó tá foireann teagaisc agus mic léinn ó gach uile chearn den domhan ag triall orainn le dul i mbun oibre agus i mbun staidéir anseo.

Tá Coláiste na Tríonóide bródúil go ndearna go leor de chéimithe an Choláiste seo a marc in Éirinn agus sa domhan mór: ina measc an fisiceoir E.T.S. Walton ar bronnadh an Duais Nobel air as an t-adamh a scoilteadh, an matamaiticeoir William Rowan Hamilton a chum ceathairnín, agus na laochra móra i litríocht an domhain Jonathan Swift, Oscar Wilde agus Samuel Beckett.

Tugaimse, Propast an Choláiste, cuireadh duit féachaint ar na leathanaigh seo ar ár láithreán gréasáin chun tuilleadh eolais a fáil ar an ollscoil iontach seo.

Patrick Prendergast

Propast