Skip Trinity Banner Navigation

Léim go dtí an príomhábhar »

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

|Skip Main Navigation|
Secondary Navigation

An Rannóg Seirbhísí Airgeadais

 

Féachann an Rannóg Seirbhísí Airgeadais (FSD) le dea-chomhairle faoi chúrsaí airgeadais a chur ar fáil maidir le réimsí feidhme uile na hOllscoile.  Cuirtear an t-eolas bainistíochta is gá ar fáil chomh maith chun bonn treise a chur faoi phróiseas na gcinntí i gColáiste na Tríonóide.  Cuireann an Rannóg FSD bearta rialála airgeadais i bhfeidhm chomh maith d'fhonn sócmhainní na hOllscoile a chaomhnú agus seirbhís chúnta atá luath, críochnúil, éifeachtach agus cóiriúil don lucht úsáide a chur ar fáil do mhuintir Choláiste na Tríonóide.
Tá an Príomh-Oifigeach Airgeadais, an mheitheal ardbhainistíochta agus baill foirne FSD freagrach as gnóthaí airgeadais uile Choláiste na Tríonóide, lena n-áirítear an tuairiscíocht reachtúil leis an mBord, rialáil airgeadais, na ráitis airgeadais bhliantúla, pleanáil straitéiseach maidir le cúrsaí airgeadais agus ionracas chórais airgeadais na hOllscoile.

Tá an Rannóg FSD lonnaithe taobh amuigh den champas ar Fhaiche an Choláiste.  Tá an rannóg freagrach as gnáthbhearta airgeadais uile Choláiste na Tríonóide, lena n-áirítear:

 

Back to Top

 

Last updated: Sep 01 2017.
Contact: Financial.Services@tcd.ie