Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideBaile

Fáilte

Is ionann an Córas Teagascóireachta i gColáiste na Tríonóide agus an tseirbhís tacaíochta is sine do mhic léinn sa Choláiste ó bunaíodh é.
Mar a rinneadh an uair sin agus mar a dhéantar fós sa lá atá inniu ann; roinntear mic léinn i ngrúpaí de thart ar dhá scór agus iad ag teacht isteach ar chláir fochéime agus cuirtear faoi chúram ball acadúil iad a chuidíonn le dul chun cinn acadúil, a chuireann comhairle orthu faoi fhadhbanna pearsanta, a threoraíonn chuig seirbhísí gairmiúla iomchuí iad agus, i gcúinsí ar leith, a dhéanann abhcóideacht ar a son.
An tOifigeach Tacaíochta do Mhic Léinn Fochéime sa tSeirbhís Teagascóireachta a dhéanann cúnamh airgeadais do mhic léinn a riar agus a chuireann comhairle airgeadais ar fáil sa chomhthéacs sin.
Oifig an Oide Shinsearaigh atá freagrach as an tSeirbhís Teagascóireachta lena n-áirítear Ciste Tacaíochta na Seirbhíse Teagascóireachta, scéimeanna éagsúla an Choláiste do mhic léinn maidir le cúnamh airgeadais agus bíonn baint ag an oifig freisin le Seirbhísí Mac Léinn an Choláiste a chomhordú.
Leathnaíodh an Córas Teagascóireachta sa bhliain 2009 chun comhairle a thairiscint do mhic léinn iarchéime trí Oifigeach Tacaíochta do Mhic Léinn Iarchéime agus comhairleoirí dáimhe a chur a fáil.
Táimid an-bhródúil as an traidisiún seo nach bhfuil in aon ollscoil eile sa tír agus atá ag éirí níos neamhchoitianta go hidirnáisiúnta. Tá a fhios againn go n-éiríonn le go leor mac léinn sa Choláiste de bharr na tacaíochta agus an chúnaimh a thugann a dteagascóirí agus a gcomhairleoirí dóibh.

An Dr Aidan Seery
Oide Sinsearach