About Trinity

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Bíonn Coláiste na Tríonóide ag cur leis an traidisiún scoláireachta ceithre chéad bliain a bhaineann leis an gColáiste chun a áit ar cheann de na hollscoileanna is fearr ar domhan a choimeád. Cuireann an Coláiste timpeallacht liobrálach ar fáil, áit a mbíonn ardmheas ar smaointeoireacht neamhspleách agus ina gcothaítear baill foirne agus mic léinn mar dhaoine aonair agus ina spreagtar iad lena gcumas iomlán a bhaint amach.

Plean Straitéiseach

The College is committed to excellence in both research and teaching, to the enhancement of the learning experience of each of its students and to an inclusive College community with equality of access for all. The College will continue to disseminate its knowledge and expertise to the benefit of the City of Dublin, the country and the international community.

Plean Straitéiseach

Stair Choláiste na Tríonóide

Is féidir stair Choláiste na Tríonóide a roinnt ina ceithre thréimhse – céad bliain nó mar sin inar leagadh  an bhunchloch, tréimhse inar tharla leathnú mór san ochtú aois déag, tréimhse chomhdhlúthaithe agus forbartha sa naoú aois déag, agus céad bliain ina ndeachthas in oiriúint do dhomhan a bhí ag athrú go tapa.

Read more of our History

Facts & Figures

88th position in top 100 world universities
1592 Trinity College Dublin was founded
17,000 Registered students in 2009/10