Irish-Medium and Gaeltacht Education (M.Ed.)

2 bhliain páirt-aimseartha: is féidir an cúrsa a fhágaint tar éis bliana le Teastas Iarchéime nó Dioplóma Iarchéime;
35 Places

Overview

Is do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile ar mhaith leo cur lena saineolas ar an oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta an cúrsa seo, bídís i mbunscoileanna nó in iar-bhunscoileanna. Tugann an cúrsa an deis do rannpháirtithe ardchaighdeán feabhais a bhaint amach ina gcleachtais oideachais agus ina n-inniúlacht teanga.

Course Details

Number of Places

35 Places

Next Intake

Meán Fómhair 2023

Course Director

Emily Barnes

Closing Date

26 Iúil 2023

students working in library/>

Admission Requirements

Inniúlacht sa Ghaeilge ag leibhéal B1 ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha, Clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta, Agallamh

Apply

To apply, click on the relevant Apply Link below

Get in Touch

Telephone Number

ní bhaineann

barnesem@tcd.ie

 

 adminedu@tcd.ie

Website

https://www.tcd.ie/education/courses/postgraduate/m-oid-san-oideachas-lan-ghaeilge-agus-gaeltachta/

Register Your Interest

Register your interest in postgraduate study at Trinity College Dublin, the University of Dublin.

As Ireland’s leading university, we offer a wide range of postgraduate programmes at masters, diploma and certificate level.

Trinity is an international university steeped in history, with a reputation for excellence in education, research and innovation.

Register Your Interest

Testimonials


ní bhaineann