Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchEarly and Modern Irish

B.A. ; 4 years full-time ; 15 places ; CAO points: 344 (2018) ; CAO code: TR022

Apply

To apply to this course, click on the relevant Apply Link below

EU Applicants

Read the information about how to apply, then apply directly to CAO.

Mature Student – Supplementary Application Form

Read the information about how to apply as a mature student then select the link below to complete the TCD Supplementary Application Form for mature students.

Non-EU Applicants

 • Early and Modern Irish 4 years full-timeClosing Date: 30/JUN/2019
 • Advanced Entry Applications

  Read the information about how to apply for Advanced Entry, then select the link below to apply.

  Get In Touch

  Telephone Number

  +353 1 896 1450

  nibhraoc@tcd.ie

  Website

  https://www.tcd.ie/Irish

  Early Irish Component

  Early Irish can be studied in the Single Honour. 

  Why study Early Irish?

  Early Irish is the language in use in Ireland from the earliest period for which there are records up to the year 1200. The course covers the language and literature from the emergence of writing at the arrival of Christianity in Ireland to the production of the great saga manuscripts of the twelfth century.

  Early Irish: The course for you?

  If you are interested in acquiring a reading knowledge of Medieval Irish, in which the great saga literature of our manuscripts was written, this is the course for you.

  Early Irish @ Trinity

  The Irish department at Trinity has a long history of excellence in the study of Early Irish and continues to engage in research at the highest level. The staff are recognised as experts in their respective fields and many former students are now teaching in Irish universities. You will enjoy small class sizes and a friendly atmosphere which past students have always said was a hallmark of the Trinity Irish Department experience. You may also avail of the option to study Medieval and Modern Welsh in Wales in your third year.

  Trinity is home to the twelfth-century Book of Leinster, one of the most important manuscripts of Irish literature and learning to have survived from the medieval period.

  Graduate skills and career opportunities

  Some students of Early Irish pursue independent research in the subject with a view to teaching at third-level. Most follow a career in teaching or journalism, especially Irish-language related media. Library archiving, the public service, marketing, business, interpreting and translation all figure in the profiles of past students.

  Your degree and what you’ll study

  The Early Irish course, which is taught through the medium of English, covers the history of the Irish language from its first appearance on the Ogam inscriptions at the dawn of the Christian era in the fifth century, to the highly polished language of the sagas and law texts preserved in the medieval manuscript collections held in the libraries of Trinity, the Royal Irish Academy and the National Library, which are all within a five-minute walk of Trinity. You will investigate the Celtic and Indo-European origins of Irish. You will come to know the great characters of Early Irish literature, including the tragic Deirdre, the doomed Conaire, the irresistible but irritable Cú Chulainn, the hopelessly infatuated Muirchertach and many more. You will explore the Pagan and/or Christian character of the literature as well as topics such as kingship, the heroic biography and the sovereignty goddess.

  FIRST AND SECOND YEARS

  In the first two years you will study the basics of Old Irish. At this stage you will read most literature in translation but you will be introduced to the original texts gradually and you will see how the language emerged and developed through the early Christian period.

  THIRD AND FOURTH YEARS

  In third and fourth year the horizons are expanded; your study of the history of the language will take you back to its Celtic origins and forward to the dawn of Modern Irish. At this stage you will be reading prose and poetry as well as law and history in the original language, and a special course in palaeography will teach you how to read the manuscripts themselves. Third year students may opt to spend a term in Aberystwyth learning Medieval and Modern Welsh.

  CAPSTONE

  In your final year of study you will undertake a Capstone project - an independent research project which comprises an in-depth investigation of a specific area of scholarship. The Capstone project is a catalyst to enable you to reflect on your learning from the programme as a whole and to demonstrate your ability to think independently, communicate effectively, develop continuously and act responsibly as you transition to the world of work or to postgraduate studies.

  ASSESSMENT

  At all levels, you will be assessed by a combination of continuous assessment and exams. We use a mix of traditional and innovative continuous assessment methods – essays, project work, presentations, book reviews and dossiers, podcast creation. Language modules are traditionally assessed by written, oral and aural examinations. Final year students also write a Capstone project.

  An Nua-Ghaeilge

  Cad is brí le ‘Nua-Ghaeilge’?

  Tugtar ‘Nua-Ghaeilge’ ar an teanga ón mbliain 1200 go dtí an lá atá inniu ann. Sa chúrsa seo léitear litríocht ó gach cuid den tréimhse agus déantar staidéar ar fhorás na teanga lena linn. Déantar staidéar speisialta freisin ar Ghaeilge an lae inniu agus ar Ghaeilge na hAlban.

  An é seo an cúrsa duitse?

  An mbaineann tú taitneamh as Gaeilge a labhairt? An maith leat an Ghaeilge a scríobh is a léamh? An bhfuil tú ag iarraidh go mbeidh an Ghaeilge timpeall ort gach lá? Más mian leat barr feabhais a chur ar do chumas sna réimsí sin, seo an cúrsa duitse.

  Cén fáth a roghnófá an Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide?

  Tá cáil ar fhoireann Roinn na Gaeilge sna goirt ina bhfuil siad ag obair mar scoláirí agus iad ag foilsiú leo go rialta. Chomh maith leis sin, tá an-cháil ar an Roinn as a bheith cairdiúil, rud a thaitníonn go mór lenár gcuid mac léinn. Bíonn líon na mac léinn beag go leor le go mbíonn sé éasca do na mic léinn aithne a chur ar a chéile. Tá Cumann Gaelach na mac léinn an-ghníomhach ar fad; tá scéim chónaithe lánGhaelach a bhfuil an-tóir uirthi sa Choláiste. San iomlán, is geall le mionGhaelacht i lár na príomhchathrach sinn.

  Postanna

  Tá réimse an-leathan gairmeacha ag daoine a rinne Nua-Ghaeilge anseo. Ina measc tá cuid mhaith múinteoirí, iriseoirí (sna meáin Ghaeilge go háirithe) agus daoine le postanna eile sna meáin – teilifís, ceol, beochan, raidió agus an t-idirlíon. Tá borradh tagtha ar líon na ndaoine a fhaigheann postanna mar ateangairí agus aistritheoirí, cuid acu siúd thar sáile. Tá léachtóirí ollscoile agus leabharlannaithe againn chomh maith, agus iarmhic léinn eile ag obair sa tseirbhís phoiblí, le gnó agus le margaíocht.

  Cad a bheidh á fhoghlaim agat?

  Is trí mheán na Gaeilge a mhúinfear do chúrsa. Foghlaimeoidh tú faoi gach gné den Nua-Ghaeilge: ón bhFiannaíocht sa 13ú haois go Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill sa lá atá inniu ann. Cuirfidh tú go mór le do chumas i labhairt agus scríobh na Gaeilge, agus déanfaidh tú staidéar foirmiúil ar cheartúsáid na teanga. Beidh deis agat freastal ar léachtaí faoi: scéalaíocht na seanré, stair shóisialta na teanga, an béaloideas, filíocht na scol, an Fhiannaíocht agus an nualitríocht ar fad, .i.e. gearrscéalta, drámaíocht, úrscéalta, dírbheathaisnéisí agus filíocht. Caithfidh tú dhá mhí sa Ghaeltacht in Éirinn mar chuid de do chúrsa. Sainghné speisialta de chúrsa na Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide ná gur anseo amháin a bheidh seans agat trí bliana a chaitheamh le Gaeilge na hAlban (a’ Ghàidhlig). Beidh seans agat, más mian leat, tréimhse a chaitheamh i nGaeltacht na hAlban freisin.

  AN CHÉAD BHLIAIN AGUS AN DARA BLIAIN

  Sa chéad bhliain agus sa dara bliain, díríonn an cúrsa ar na hábhair seo a leanas: scileanna i labhairt agus scríobh na teanga, an cheapadóireacht, an t-aistriúchán, stair shóisialta na Gaeilge, an Ghaeilge Chlasaiceach, an nualitríocht, Gaeilge na hAlban.

  AN TRÍÚ BLIAIN AGUS AN CEATHRÚ BLIAIN

  Sa tríú bliain agus sa cheathrú bliain, díríonn an cúrsa ar na hábhair seo a leanas: ardscileanna teanga (labhartha agus scríofa), an cheapadóireacht agus an t-aistriúchán ag leibhéal níos airde, agus Gaeilge na hAlban. Foghlaimeoidh tú conas lámhscríbhinní a léamh (cúrsa sa phailéagrafaíocht) agus léirmheastóireacht chriticiúil a dhéanamh ar scéalaíocht na seanré. Ina theannta sin, déanfaidh tú rogha cúrsaí sa Nua-Ghaeilge Mhoch, sa litríocht bhéil, i nualitríocht na Gaeilge agus/nó nualitríocht Ghaeilge na hAlban.

  MEASÚNÚ

  Déanann gach mac léinn cleachtaí scríofa gach seachtain mar chuid den mheasúnú leanúnach; bíonn aistí le scríobh go tráthrialta, agus béaltriail agus scrúduithe scríofa ag deireadh an tarma. Sa cheathrú bliain, déanann mic léinn taighde neamhspleách agus scríobhann siad miontráchtas.

  Cuireann Roinn na Gaeilge fáilte roimh aon mhac léinn ar mhaith leo freastal ar roinnt léachtaí le blaiseadh a fháil ar chúrsa sa Nua-Ghaeilge i gColáiste na Tríonóide, ach teagmháil a dhéanamh linn.

  Course Details

  Award

  B.A.

  Duration

  4 years full-time

  CAO Points Required

  344 (2018)

  Number of Places

  15

  CAO code (Central Applications Office code) is

  TR022

  Minimum entry points required are 344 (2018)
  More information on minimum entry points

  Admission Requirements

  For general admission requirements please click here

  Leaving Certificate

  H4

  Irish

  Advanced GCE (A Level):

  Grade C

  Irish

   

  Apply

  To apply to this course, click on the relevant Apply Link below

  EU Applicants

  Read the information about how to apply, then apply directly to CAO.

  Mature Student – Supplementary Application Form

  Read the information about how to apply as a mature student then select the link below to complete the TCD Supplementary Application Form for mature students.

  Non-EU Applicants

 • Early and Modern Irish 4 years full-timeClosing Date: 30/JUN/2019
 • Advanced Entry Applications

  Read the information about how to apply for Advanced Entry, then select the link below to apply.

  Get In Touch

  Telephone Number

  +353 1 896 1450

  nibhraoc@tcd.ie

  Website

  https://www.tcd.ie/Irish