Scoláireachtaí Spóirt

Bronntar scoláireachtaí spóirt ar na fir agus ar na mná spóirt ar chaighdeán náisiúnta/idirnáisiúnta a thagann go Coláiste na Tríonóide le dul ag staidéar agus le dul san iomaíocht. Seo a leanas na buntáistí a chuireann na scoláireachtaí ar fáil:

  • Deontas airgeadais
  • Measúnú fiseolaíoch/tástáil aclaíochta agus traenáil iardain
  • Ceardlanna, lena n-áirítear Cothú, Síceolaíocht, etc.

Bíonn scoláireachtaí oscailte do gach spórt agus is féidir iad a athnuachan (ar bhonn bliantúil) ar feadh suas le 4 bliain. Is féidir foirmeacha iarratais a íoslódáil ón láithreán gréasáin a thugtar thíos. Tabhair aird ar na spriochdhátaí.

Le liosta iomlán de na scoláirí spóirt reatha atá ann agus le tuilleadh eolais faoin gclár a fháil, téigh i dteagmháil leis an Roinn Spóirt:
Teil: +353 1 896 1812 | Ríomhphost: sport@tcd.ie