Teagmháil

Is féidir teagmháil a dhéanamh le léachtóirí ar leithligh trí na seoltaí ríomhphoist a thugtar ar leathanach na foirne a úsáid, nó trí scríobh chuig an seoladh seo a leanas:

Scoil an Oideachais
Seomra 3087,
Foirgneamh na nEalaíon,
Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath 2.