Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchYou are here Our Research > Current Research Projects

Corpas na Gaeilge Labhartha

 

 

Giorrúcháin Focal

Eisceacht: ná úsáid a' le do thoil mar uaireanta ní bhíonn sé soiléir an "an" nó "ag" atá i gceist.

(an baile) s'againne seo
b'fhéidir ba
d'athair, d'uncail &rl. do
'dé (mar) caidé
ded' do
dod' do
led' do
m'athair, m'uncail &rl. mo
'sé, 'sí, 'siad is
'sea is
'séard is
'tá, 'tánn atá

Back to top

Nathanna Cumarsáide

an dtuigeann tú?
aye
bydad
fair play (dhuit)
like
mar a déarfá
OK
tá a fhios agat
yeah
you know

Back to top

Focail Canúnach

acub, leob, -b, &rl. acu, leo &rl. C
acubsan acusan C
ana-(mhór), (go) hana-(mhór) an-, han- M
ansan ansin M
anso anseo M
ansúd ansiúd M
aríst arís C
bomaite nóiméad U
caidé cad é U
cha/chan U
char níor U
chuile gach uile C
daofa dóibh U
domh dom U
éanacha &rl. éin &rl. C
éicint éigin C
fá (dtaobh de) faoi U
fataí prátaí C
faoi M
inniubh inniú M
léithe léi C
mada madra C
san sin M
seod seo C
so seo M
thar nais ar ais M
tig teach M
tigh teach M

Back to top

Foirmeacha Táite na Briathra

Bí - Aimsir Láithreach (réamhchaighdeán)
Ua. 1 táim nílim an bhfuilim? nach bhfuilim? ná fuilim?
  2 táir, taoi, tánn nílir an bhfuilir? nach bhfuil tú? ná fuilir?
  3 tá sé/sí níl sé/sí an bhfuil sé/sí? nach bhfuil sé/sí? ná fuil sé/sí?
Iol. 1 táimid nílimid an bhfuilimid? nach bhfuilimid? ná fuilimid?
  2 tá sibh níl an bhfuil sibh? nach bhfuil sibh? ná fuil sibh?
  3 táid, táid siad nílid an bhfuilid? nach bhfuil siad? ná fuilid?
  - táthar níltear an bhfuiltear? nach bhfuilim? ná fuiltear?

Back to top