Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchYou are here About > Centre for Language & Communication Studies > ITUT – Research and Resources

An tIonad taighde do Theicneolaíocht Urlabhra agus Teangeolaíochta na Gaeilge (ITUT): Irish Speech and Language Technology Research Centre

Aidhm [English]

Seo lárionad taighde atá dírithe ar fhorbairt na teicneolaíochta urlabhra agus teangeolaíochta don Ghaeilge. Tá an fhorbairt teicneolaíochta seo bunaithe ar dhúshraith taighde teangeolaíochta atá ar siúl sa Scoil ar struchtúr na Gaeilge, ar theagasc na Gaeilge, ar bhailiúchán agus ar phróiseáil corpais. Mar chroílár na hoibre, tá bunú acmhainní urlabhra agus teangeolaíochta don Ghaeilge. Mar aschur breise as an obair, táimid ag díriú ar fheidhmchláir a thacóidh le pobal na Gaeilge - le foghlaimeoirí agus le lucht teagaisc na Gaeilge, agus leo siúd atá faoi mhíchumas radhairc nó urlabhra.

Tugann an tIonad seo taighdeoirí as réimsí ilghnéitheacha le chéile agus tá foireann a dhíríonn go speisialta ar ghnéithe teicneolaíochta urlabhra agus ar fhoghraíocht na Gaeilge lonnaithe sa Saotharlann Foghraíochta agus Urlabhra.

Aim

This research centre focuses on developing Speech and Language Technology for Irish. This technology development is underpinned by the fundamental linguistic research which is carried out in the School; on the structure of Irish, on the teaching of Irish, and on collecting and processing of corpora. Central to the work is the establishment of basic phonetic and linguistic and resources for Irish. As additional outputs of this work, we are focussing on applications which will support the Irish-speaking community, as well as learners and teachers of Irish and those Irish speakers with sight or speech disabilities

This Centre brings together researchers from many disciplines, including a team which specifically focuses on technical aspects of speech and phonetics is based in the Phonetics and Speech Laboratory

 

Abair Logo

 • ABAIR Sintéis na Gaeilge www.abair.ie
  • Éist leis na glórthaí
  • Digichaint (cluiche idirghníomhach do theagasc na Gaeilge)
  • CabairE (áis litearthachta d’fhoghlaimeoirí)
  • AbairDAISY (leabhair ilmheáin do dhaltaí le míchumas radhairc)
  • Léitheoir Scáileáin (do dhaoine faoi mhíchumas radhairc)

 • Dictionalry Lookup: Cuardaigh An Foclóir Póca agus Deilbhíocht na bhFocal
  Use any form of the word to look up the dictionary entry, and find other grammatical forms of that word ...

 

Lucht Taighde

 • Ailbhe Ní Chasaide (Professor of Phonetics)
 • Elaine Uí Dhonnchadha (Assistant Professor in Computational Linguistics)
 • Neasa Ní Chiaráin (Assistant Professor in Irish Speech and Language Technology)
 • Christer Gobl (Associate Professor in Speech Science)
 • John Harris (Research Fellow)
 • Jeffrey Kallen (Associate Professor)
 • Harald Berthelsen (Researcher)
 • Christoph Wendler(Researcher)
 • Maria O'Reilly(Researcher)
 • Andrew Murphy
 • Eoghan O'Connor
 • Emily Barnes
 • Fionnuala Nic Pháidín
 • Amelie Dorn (Researcher)
 • Cóilín Ó Floinn (Researcher)

 

Foilseacháin

Tráchtais/Taighde (CLCS, Gaeilge)

Back - Barr an leathanaigh

Barr an leathanaigh