Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Oifg na hÉagsúlachta agus an Chuimsithe

I mí na Samhna 2015 bhunaigh an Coláiste Oifig na hÉagsúlachta agus an Chuimsithe mar thoradh ar thiomantas an Choláiste timpeallacht a chruthú agus a chur chun cinn a ndéantar éagsúlacht a chothú agus a cheiliúradh. Is é misean Choláiste na Tríonóide timpeallacht liobrálach a chur ar fáil ina bhfuil ardmheas ar smaointeoireacht neamhspleách agus ina spreagtar cách a mbarr cumais a bhaint amach.

Tá Éagsúlacht agus Cuimsiú i measc phríomhluachanna Choláiste na Tríonóide mar a thugtar i Straitéis an Choláiste mar seo a leanas: “Dírímid ar speictream leathan oideachais, cultúir agus sóisialta agus é mar aidhm againn pobal a chruthú atá bunaithe ar chomhoibriú ina spreagtar cách a gcuid buanna a úsáid chun a gcumas a bhaint amach." Ní fhéachann Coláiste na Tríonóide ar Éagsúlacht mar thoradh atá le baint amach ach is cuid den choláiste an éagsúlacht, atá ar cheann dár bpríomhluachanna ar a bhfuil gach a ndéanaimid bunaithe. Ní tionscnamh ná togra í an éagsúlacht; is próiseas leanúnach í.

Faoi stiúir Stiúrthóir na hÉagsúlachta agus an Chuimsithe, tá an fhreagracht ar an oifig cur chuige luachanna-bhunaithe maidir le héagsúlacht a chur chun cinn sa Choláiste. Ceann de na nithe is mó a mbíonn béim air i ról an Stiúrthóra is ea straitéis údarásach maidir le héagsúlacht a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm sa Choláiste atá dírithe ar chleachtais éifeachtacha éagsúlachta agus cuimsithe a chur i bhfeidhm d'fhonn tacú le misean agus spriocanna straitéiseacha an Choláiste i measc phobal an Choláiste ar fad.


Nuashonraithe 4 July 2016 Diversity & Inclusion (Ríomhphost).