Teagmháil

Cuirtear fáilte mhór roimh theagmháil trí Ghaeilge.

Seoladh poist
20 Westland Row
Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2

Fón
+353 1 896 4352

Ríomhphost
equality@tcd.ie

Treoracha: An seoladh a tugadh thuas ná seoladh poist na hOifige Chomhionannais, atá suite go sealadach i nDeisceart an champais.