Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchYou are here Our Research > Research Projects

Enhanced POS Tagging for NCI Corpus of Irish: Clibeáil an Chorpais

Malairt Focail ins An Foclóir Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill, 1977, An Gúm)

 

5. Iontrálacha le “[gram form] of” (965)

 

ábhairín, m. (gs. ~). 1. Dim. of ábhar1. 2. (As adv.) Somewhat. ~ daor, somewhat dear.

adamhaigh2, gsm. of adamhach.

adhaircín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of adharc. 2 = adharcán1.

adhnáirigh2, gsm. of adhnáireach.

aeraigh2, gsm. of aerach.

aibhsigh2, gsm. of aibhseach.

aicmigh2, gsm. of aicmeach.

aigéadaigh2, gsm. of aigéadach.

ailtéarnaigh2, gsm. of ailtéarnach.

ailtín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of alt1. 2. Knuckle blow. 3. Small bit (of tobacco, etc.)

aimsigh2, gsm. of aimseach1.

ainchirt. 1 : aincheart1. 2. gsm. of aincheart2.

aineamh. 1. gpl. of ainimh. 2. f = ainimh.

ainimhigh2, gsm. of ainimheach.

ainmní2, gsf. of ainmneach2.

ainmnigh2. 1 : ainmneach1. 2. gsm. of ainmneach2.

airigh2, gsm. of aireach1.

áirithe2, a3. 1. pp. of áirigh. 2. Certain, particular. Duine ~, a certain person. Lá ~, (on) a certain day. Tráthanna ~ den bhliain, (at) certain times of the year. An fear sin go h~, that man in particular. Go h~ má, especially if. Ach go h~, anyway, at any rate. 3 : áireamh.

áise. 1. gs. of áis1. 2. f = áis1.

aisghníomhaigh2, gsm. of aisghníomhach.

aistrigh2, gsm. of aistreach.

áithe2. 1. gs. of áith1. 2. f = áith1.

aithisigh2, gsm. of aithiseach.

áitithe1, a3. 1. pp. of áitigh. 2. Established, confirmed, practised. Rógaire, bligeard, ~, confirmed rogue, blackguard. Tá sé ina fhear ~ anois, he is a full-grown man now. Cainteoir ~, practised speaker.

altaigh2, gsm. of altach1,2.

amadáinín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of amadán. 2. Z: Bat.

amasaigh2, gsm. of amasach.

amhránaí2, gsf. of amhránach.

amhsán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Dim. of amhas. 2. (Of dog) Cur. (Var: amhsóg f)

amplaigh2, gsm. of amplach.

anailísigh2, gsm. of anailíseach.

análaigh2, gsm. of análach1.

armónaigh2, gsm. of armónach.

ascalaigh2, gsm. of ascalach.

ascallaí2, gsf. of ascallach.

athchomhairligh2. 1 : athchomhairleach1. 2. gsm. of athchomhairleach2.

bacaigh2. 1 : bacach1. 2. gsm. of bacach2.

bachaillín2, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of bachall.

baicichín, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of bacach1.

bailigh2, gsm. of baileach 2.

baillín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of ball. 2. Ar ~, (i) just a moment ago, (ii) in a moment.

bairdín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bard. 2. Loquacious little man.

baitín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bata. 2. Stick-fighter, bully-boy. 3. ~ (dí), measure (of drink).

ballastaigh2, gsm. of ballastach.

balsamaigh2, gsm. of balsamach.

bándeirge. 1. f. (gs. ~). Pinkness. 2. gsf. of bándearg.

beainín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bean1. 2. ~ uasal, stoat.

beann3. 1. gpl. of binn1. 2. f = binn1.

beannaigh2, gsm. of beannach.

beannaithe, a3. 1. pp. of beannaigh1. 2. Blessed, holy. An Mhaighdean Bheannaithe, the Blessed Virgin. Bríd bheannaithe, holy, saintly, Brigid. Ord ~, holy orders. Na hoird bheannaithe, the religious orders. Duine ~, pious person. Talamh ~, hallowed ground. An lá ~, the blessed day. S.a. éan1 1, tinneas 2.

bearnaigh2, gsm. of bearnach.

beartaigh2, gsm. of beartach.

beathaithe, a3. 1. pp. of beathaigh. 2. Fat, well-fed. Tá cuma bheathaithe air, he looks well-fed. Cailín beag ~, plump little girl. 3 : beathú.

beilichín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bealach. 2. Narrow passage of water.

bhéarfadh. 1. Var. cond. of tabhair. 2. Cond. of beir.

biataigh2. 1 : biatach1. 2. gsm. of biatach2.

binsín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of binse. 2. ~ luachra, little bench, little bunch, of rushes. 3. ~ ceoil, snatch of song. Bhí a lán ~í aici, she had a lot of rhymes and anecdotes.

bioraigh2. 1 : biorach1. 2. gsm. of biorach2.

biotúmanaigh2, gsm. of biotúmanach.

birín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bior1. 2. Ph: ~ beo, glowing splinter.

birtín, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of beart1.

bladhmann2, pres. of bladhm2.

bleachtán, m. (gs. -áin). 1. Dim. of bleacht1. 2. Bot: Bainne bó bleachtáin, (juice of) cowslip.

bleibín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bleib. 2. Bot: Bulbil.

bodachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Dim. of bodach. 2. Orn: Snipe. 3. Measure. ~ prátaí, six stone of potatoes. ~ faochan, canful of periwinkles. 4 = bodalach.

boicín1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of boc1. 2. Gay spark, rake. ~ duine uasail, squireen; upstart.

boidín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bod1. 2. Penis.

boilgmín, (gs. ~, pl. ~í). Dim. of bolgam.

boilgín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bolg1. 2. (Of seaweed) Bladder. 3. Vet: ~ frisc, frog.

bóín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bó1. 2. ~ Dé, ~ samhraidh, ladybird. (Var. of 2: ~ Dia)

boinín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bó1. 2. (In lit. phrase) Le gach boin a ~, to each cow belongs its calf.

boiscín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bosca2. 2. Babhta ~í, fencing bout.

boislichín, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of boslach. (Var: boislín)

bóithrín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bóthar. 2. Country lane, boreen.

bolaistrín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bolastar. 2. ~ (de ghasúr), big lump of a lad; pudgy boy. (Var: bolaistín)

bolgán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Dim. of bolg1. 2. Bubble. 3. El: Bulb. 4. (Of fish) Air-bladder. 5. ~ béice, puff-ball; (of person) windbag. Tá mo cheann ina bholgán béice agaibh, you have me fuddled with your chatter.

borraigh2. 1 : borrach1. 2. gsm. of borrach2.

borrtha, a3. 1. pp. of borr3. 2. Varicose. Féith bhorrtha, varicose vein. 3 : borradh1,2.

bothán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Dim. of both. 2. Shanty, cabin. Lucht na m~, frequenters of neighbours' houses. Bheith tugtha do na botháin, to be given to visiting and gossiping. 3. Hut, shed, coop. ~ saoir, building-shed. ~ cearc, hen-coop. ~ snámha, bathing-hut. 4. ~ óg, (game of) house.

bothóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Dim. of both. 2. Shanty, cabin. ~ fhód, sod-house. 3. Páistí ag déanamh ~, children playing little houses.

bradaigh2. 1 : bradach1. 2. gsm. of bradach2.

bráicín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bráca2. 2. Stave, batten.

bréagaigh. 1 : bréagach1. 2. gsm. of bréagach2.

bréidín1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bréid1. 2. Homespun cloth; tweed. ~ bán, white homespun. 3. Kerchief. 4. (pl.) Gossamer. 5. Layer.

bréitsín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bréitse. 2. Wavelet. 3. (Of hay) Roll.

breoite, a3. 1. pp. of breoigh1. 2. a3. Sick, ailing. Bheith ~, to be sick, in delicate health. Buaileadh ~ é, he was struck down by illness. 3 : breo2.

bric. 1 : breac1. 2. gsm. of breac2.

brícín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bríce1. 2. Briquette.

brionnaigh2, gsm. of brionnach.

briste, a3. 1. pp. of bris2. 2. Broken. (a) Balla, bríce, pláta, ~, broken wall, brick, plate. Bróga ~, leaking shoes. Béarla ~, broken English. Aimsir bhriste, broken weather. Bainne ~, curdled milk. Talamh ~, cultivated land. Lá ~, (i) day of broken weather, (ii) broken work-day. Croí ~, broken heart. Cos bhriste, fractured leg. Tá mo chosa ~ fúm, I am foot-weary (from standing, walking). Bhí cuma bhriste air, he looked crestfallen. S.a. maide 1(c). (b) Oifigeach, múinteoir, ~, broken, dismissed, officer, teacher. Capall ~, broken-winded horse. Arm ~, defeated army. (c) Airgead ~, small change. (d) (With as) Put out of. ~ as gnó, out of business. ~ as airgead, out of money, "broke'. (e) (With le or i) At a loss (by). Bheith ~ le rud, i rud, to be at a loss by sth. Tá mé punt ~ leis, ann, I have lost a pound by it. S.a. olann. 3 : briseadh.

broicín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of broc1. 2. Sturdy little fellow. 3. Grizzled, grey-haired, person. 4. Grey homespun; grey flannel.

bróigín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bróg. 2. Tread, tramp (of spade).

bruisín, m. (gs. ~ pl. ~í). 1. Dim. of brus. 2. Sprinkling.

bruite, a3. 1. pp. of bruith2. 2. (a) Fiery. Duine, capall, ~, fiery person, horse. (b) Mean, good for nothing. Is é an buachaill ~ é, the boy is good for nothing. An gadaí ~, the scalded, mean, thief. S.a. bearna. 3 : bruith1.

brúite, a3. 1. pp. of brúigh. 2. Pressed, crushed. ~ faoi chois, down-trodden. Briste ~, battered and broken. Glasraí ~, mashed vegetables. Cneá bhrúite, contused wound. Croí ~, bruised, aching, heart. Typ: Cló ~, batter. Táimid ~ anseo, we are crushed, crowded, here. Tá an obair ~ againn, we have broken the back of the work. Tá an lá ~ (amach), most of the day is spent. 3 : brú3.

buaicín1, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of buaic. 2. Forelock.

buailte2. 1. pp. of buail. 2 : bualadh.

buartha, a3. 1. pp. of buair1. 2. Sorry, sorrowful; vexed, perturbed. Bheith ~ faoi rud, to be sorry about sth; to be perturbed about sth. Bhí siad ~ ina dhiaidh, they were sorrowing after him. Bhí gach uile dhuine ~ faoina bhás, everybody mourned his death. Tá cuma bhuartha air, he looks worried. 3 : buairt.

buinín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of bun1. 2. Stumpy person.

buinnigh2, gsm. of buinneach2.

buirlín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of burla. 2. Grantia sponge.

caibín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. (a) Dim. of cab1. (b) Tá ~ air ó chaill sé na fiacla, his mouth has sunk since he lost his teeth. 2. Prominent chin. ~ féasóige, goatee. 3. Edge (of blade).

caidhlín, (gs. ~, pl. ~í). Dim. of cadhla1.

caifí1. 1. pl. of caife. 2. m = caife.

caifirín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of cafarr. 2. Head-shawl. 3. ~ ceo, cap of mist.

caighdeánaigh2, gsm. of caighdeánach.

caillte, a3. 1. pp. of caill2. 2. Lost, perished. Bheith ~ le rud, to lose by sth. Iron: Nach tú atá ~ leis? What difference does it make to you? Tá mé ~ leis an ocras, leis an bhfuacht, I am perished with hunger, cold. 3. Dreadful, sordid. Is ~ an aimsir í, it is dreadful weather. Is ~ an beart, an cás, é, it is a sordid act, a sorry case. 4: cailleadh.

caincín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of cainc. 2. (a) (Snub) nose. (b) Fig: Chuir sé ~ air féin liom, chugam, he showed his annoyance with me. Tá ~ éigin air inniu, he is annoyed about something today. (c) ~ báid, prow of boat. 3. Peg (as hinge on coffer lid).

caintigh2, gsm. of cainteach.

cáir1. 1. gs. of cár1. 2. f = cár1.

cairín, m. (gs. ~). 1. Dim. of cara2. 2. (Of horse) Croup; (of person) rump.

cáirín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of cár1. 2. Grin, grimace. 3. (Of person) Grinner; bickerer, squabbler.

cairrín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of carr1. 2. Push-cart.

cáise. 1. gs. of cáis1. 2. f = cáis1.

caisnín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of caisne. 2. Splint-light.

caite, a3. 1. pp. of caith. 2. (a) Worn, consumed, spent. adach ~, worn(-out) clothes. Abairt chaite, hackneyed phrase. Ticéad ~, lapsed ticket. Seanfhear ~, spent old man. (b) (Of time) Spent, past. An tseachtain, Dé Luain, seo ~, last week, Monday. Bliain go Bealtaine seo ~, a year last May. San am atá ~, in the past. Gram: An aimsir chaite, the past tense. 3. Thrown, cast. (a) ~ amach, ar an urlár, ar fud na háite, thrown out, on the floor, all over the place. (b) F: Tá an bhó sin ~, that cow is elf-shot. ~ le saighead, shot with an arrow. 4 : caitheamh.

cáithnín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of cáithne. 2. Small flake, particle. (a) ~í sneachta, hailstones. ~ tobac, tobacco flake. ~ deannaigh, speck of dust. ~ ime, particle of butter. (b) (As source of irritation) Tá ~ i mo shúil, there is a mote in my eye. Tá ~ éigin faoina fhiacail, (i) there is something gritty between his teeth, (ii) there is something irritating him. Ní mó liom é ná ~ faoi m'fhiacail, I regard it merely as a petty annoyance. Bhí sin ag déanamh ~ dó, that was disturbing him. Thug mise ~ dó, I set a poser for him. 3. (pl.) Goose-flesh. Tháinig ~í ar mo chraiceann, my flesh began to creep. ~í seaca, goose-flesh from frost. (Var: cáithneán m)

caiticeasmaigh2, gsm. of caiticeasmach.

caitín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of cat. 2. Tex: Pile, nap. 3. Bot: Catkin. ~í coill, lamb's-tails.

canann1, pres. of can3.

cancraigh2, gsm. of cancrach.

canta2, a3. 1. pp. of can3. 2. Nice; neat, pretty. Obair chanta, nice, nicely-finished, work. Cailín ~, lovely girl. Is ~ an chulaith éadaigh í, it is a beautiful suit of clothes. 3: can3.

caoil2. 1: caol1. 2. gsm. of caol2.

caomhnaigh2, gsm. of caomhnach1.

capaillín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of capall. 2. Pony. ~ a dhéanamh (ar ghlúin duine), to jig ride (on s.o.'s knee).

carann2, pres. of car2.

carbólaigh2, gsm. of carbólach.

carbónaigh2, gsm. of carbónach.

carra3. 1. gs. of carr3. 2. m = carr3.

cartagrafaí2, gsf. of cartagrafach.

cásaigh2, gsm. of cásach.

casta, a3. 1. pp. of cas2. 2. Twisted, wound. Snáth ~, (of yarn) twist. S.a. corrán 9. 3. Complicated, intricate, involved. Scéal ~, complicated story. Focal ~, difficult word. Ceist chasta, knotty question. Stíl chasta, tortuous style. 4. Gnarled, bent; wizened. Críon ~, old and mis-shapen. Aghaidh chasta, wizened face. Práta ~, wrinkled potato. 5: casadh.

cathaigh2. 1 : cathach1. 2. gsm. of cathach2.

ceadaithe, a3. 1. pp. of ceadaigh. 2. Permitted; permissible, sanctioned. Má tá sé ~ againn, dúinn, feoil a ithe, if we are allowed to eat meat. Níor cheadaithe liom ar ór na cruinne é, I would not wish it for all the gold in the world. 3: ceadú.

ceaigín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of ceaig. 2. Rotund little person.

ceall. 1. gpl. of cill. 2. f = cill.

ceannaithe2. 1. pp. of ceannaigh1. 2 : ceannach1. 3 : ceannaí.

cearnaigh2, gsm. of cearnach1,2.

céasta, a3. 1. pp. of céas2. 2. Crucified. 3. Tormented. Tá mo chroí ~ acu, they have my heart broken. 4. Tormenting; miserable. Pian chéasta, excruciating pain. Saol ~ atá aici, she leads a miserable life. Obair chéasta, distressing, tedious, work. Aimsir chéasta, miserable weather. 5. Gram: An fhaí chéasta, the passive voice. 6: céasadh.

céimnigh2, gsm. of céimneach.

ceistigh2, gsm. of ceisteach.

ciclipéidí2, gsf. of ciclipéideach.

cinnte2. 1: cinneadh1. 2. pp. of cinn1.

cionn1. 1. ds. of ceann1. 2 = ceann1.

ciontaigh2. 1 : ciontach1. 2. gsm. of ciontach2.

ciorclaigh2, gsm. of ciorclach.

cíosaí2, gsf. of cíosach.

cíosaigh2, gsm. of cíosach.

circín, s. (gs. ~, pl. ~í). 1. f. (a) Dim. of cearc. (b) (Fig. of woman) Bantam. 2. m. Orn: ~ trá, dunlin. ~ starraiceach, crested lark. 3. F: ~ rósta, potato roasted in ashes.

citil. 1. gs. of citeal. 2. m. (pl. -tleacha) = citeal.

ciúbaí2, gsf. of ciúbach.

ciúbaigh2, gsm. of ciúbach.

ciumhaisín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of ciumhais. 2. Small head-stone.

claibín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of clab1. 2. Lid. ~ píopa, lid of pipe. ~ cuinneoige, meidre, perforated cap of churn-dash; churn-lid. 3. Bar of latch. Ardaigh an ~, lift the latch. 4. ~ muilinn, mill-clapper; Fig: garrulous person.

clannaigh2, gsm. of clannach.

claonta, a3. 1. pp. of claon3. 2. Partial, prejudiced. 3: claon1, claonadh. (Var. of 2: ~ch a1)

cláraigh2. 1 : clárach1. 2. gsm. of clárach2.

cliabhán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Cradle. Ón g~, from the cradle, from infancy. Ó chliabhán go cróchar, from the cradle to the grave. ~ caolaigh, basket cot. Ind: ~ taca, cradle. 2. (a) Wicker cage. ~ éan, bird-trap. (b) ~ cinn, muzzle (for animal). 3. Dim. of cliabh 3.

clogaidín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of clogad. 2. Small milk vessel.

clóicín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of clóic 1. 2. Concealment. ~ a chur ar rud, to cloak sth. 3. C0 Dearg. Little Red Riding-Hood.

cloigín1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of clog1. 2. ~ dorais, oíche, proinntí, door-, night-, refectory, bell. Fear an chloigín, the bellman, the crier. 3. Cluster. (a) (Ornamental) pendent cluster, pendant. (b) ~ tithe, bothóg, cluster of houses, of huts. ~ eochrach, bunch of keys. 4. Bot: (a) Bell, flower corolla. ~ gorm, blue-bell. (b) Blowball, clock (of dandelion).

cloíte1, a3. 1. pp. of cloígh1. 2. Subdued, exhausted. ~ ag an obair, tar éis an lae, exhausted from work, after the day. ~ ag imní, ag brón, worn out with anxiety, with care. ~ ag tinneas, prostrate with sickness. Tá sé ina luí go ~, he is lying very ill. Ball ~, weak, feeble, spot. 3. Enervating. Galar ~, enervating disease. 4. Abject, base. Beart ~, base deed. Is ~ an cás é, it is a sorry case. Is ~ an mhaise duit é, it ill becomes you. 5 : cloí1.

clúidín1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of clúid2. 2. (Baby's) napkin.

clúimhín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of clúmh1. 2. F: ~ (cait), carrageen moss.

cnámhaigh2, gsm. of cnámhach.

cneasaigh2, gsm. of cneasach.

codánaigh2, gsm. of codánach.

codhnaigh2. 1 : codhnach1. 2. gsm. of codhnach2.

coicín, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of coca.

cóifrín, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of cófra.

coigeartaigh2, gsm. of coigeartach.

coilichín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of coileach1. 2. Cockerel. 3. ~ coc, game-cock; pugnacious little person. ~ paor a dhéanamh de dhuine, to make s.o. an object of ridicule; to drive s.o. frantic. 4. (In phrases) Tá ~ air, his hackles are up. D'éirigh ~ air chugam, he got his dander up against me.

coilínigh2. 1 : coilíneach1. 2. gsm. of coilíneach2.

coillte2. 1. pp. of coill2. 2 : coilleadh1.

coilltigh2, gsm. of coillteach.

coimeádta, a3. 1. pp. of coimeád2. 2. (As adv.) Go ~, safely. Bhí sé go ~ aige, he had it well secured. 3: coimeád1.

coinbhéartaigh2, gsm. of coinbhéartach.

coinbhéirsigh2, gsm. of coinbhéirseach.

coincréitigh2, gsm. of coincréiteach.

coinnlín1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of coinneal. 2. Tá ~í ar na réaltaí, the stars are glittering.

coirdín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of corda1. 2. Twine, string.

coirigh3. 1 : coireach1. 2. gsm. of coireach2.

coirnigh2. 1 : coirneach1. 2. gsm. of coirneach2.

coirnín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of corn1. 2. Curl. ~ (gruaige), curl (of hair). ~í a chur i ngruaig, to curl hair. ~ toite, curl of smoke. ~ tobac, twist of tobacco. 3. Bead. ~í ar éadach, beads on cloth. ~ allais, bead of sweat. 4 = cornán.

coirtigh2, gsm. of coirteach.

cois2. 1. ds. of cos. 2. f = cos.

coitinn. 1 : coiteann1. 2. gsm. of coiteann2.

comhairligh2, gsm. of comhairleach1.

cómhalartaigh2, gsm. of cómhalartach.

comhaontaigh2, gsm. of comhaontach.

comharthaigh2, gsm. of comharthach.

comhchealg. 1. gpl. of comhcheilg. 2. f = comhcheilg.

comhchuingigh2. 1 : comhchuingeach1. 2. gsm. of comhchuingeach2.

comhdhéanta2, a3. 1. pp. of comhdhéan. 2. Well-made.

comhéignigh2, gsm. of comhéigneach.

comhghaolaigh2, gsm. of comhghaolach.

comhlínigh2, gsm. of comhlíneach.

comhoiriúnaigh2, gsm. of comhoiriúnach.

comhordanáidigh2, gsm. of comhordanáideach.

comhpháirtí2, gsf. of comhpháirteach.

comhrianaigh2, gsm. of comhrianach.

cónaigh2, gsm. of cónach.

cónascaí2, gsf. of cónascach2.

cordaigh2, gsm. of cordach.

coróinín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of coróin1. 2. Bot: Corolla.

corónaigh2, gsm. of corónach1.

corpraigh2, gsm. of corprach.

corraigh2, gsm. of corrach2.

corráinín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of corrán. 2. Scythe file.

craimpín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of crampa1. 2. Rheumatic person.

crainnín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of crann. 2. Toggle, peg.

cráintín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of cráin1. ~ ghé, hatching goose. 2. Ageing, withered, female.

cráite, a3. 1. pp. of cráigh. 2. Agonized, tormented, grieved. Intinn chráite, tortured mind. Croí ~, broken heart. Scread chráite, agonizing scream. Pian chráite, tormenting pain. Glór ~, painful voice. Ag gol go ~, weeping bitterly. Saol ~, miserable life. Scéal ~ orthu! Bad luck to them! 3 : crá.

crannaigh2, gsm. of crannach2.

craobhaigh2, 1 : craobhach1. 2. gsm. of craobhach2.

craobhscaoilte2, a3. 1. pp. of craobhscaoil. 2. (Of person) Open, frank; talkative. (Var: ~ach a1)

craptha1, a3. 1. pp. of crap1. 2. Stilted, cramped. 3 : crapadh.

créachtaigh2, gsm. of créachtach2,3.

creathnaigh2, gsm. of creathnach2.

creidiúnaigh2, gsm. of creidiúnach.

creidte, a3. 1. pp. of creid. 2. Credible. Más ~ a ndúirt sé, if one may believe all he said. Ní ~ focal de, one should not believe a word of it. (Var: creidthe)

criathraigh2. 1 : criathrach1. 2. gsm. of criathrach2.

críonta. 1 : críon1. 2. pp. of críon3. 3 : críonadh.

crithlonraigh2, gsm. of crithlonrach.

crochta2, a3. 1. pp. of croch2. 2. Hung, hanged; hanging. ~ ar, as, crann, hung on, from, a tree. ~ ar an tairne, os cionn na tine, hanging on the nail, over the fire. ~ amach as na fuinneoga, hanging out of the windows. Tá na páistí ~ asam, the children are hanging on to me. Ná bígí ~ as mo bhéal ar fad, don't be for ever hanging on my lips. 2. Raised. Urlár ~, raised floor. Bhí a lámh ~ta aige, he had his hand raised aloft. S.a. glas1 1. 3. Overhanging; steep. Aill chrochta, overhanging cliff. ~ os cionn na farraige, overhanging the sea. Bhí an charraig ~ os ár gcionn, the rock was jutting out above our heads. Cosán ~, steep path. Mala, fána, chrochta, steep incline, decline. Díon ~, high-pitched roof. S.a. inneall 5. 4. Hanging down. Planda ~, pendent plant. Liobar ~, hanging lip. Tá a chasóg ~ leis, his jacket is hanging down, trailing. 5. Bheith ~ le rud, to be taken up with sth. ~ le hobair, taken up with work. Tá mé ~ leis an teach, I am unable to get away from the house. Ní bheinn ~ leis, I would not waste my time with it. 6. Caint chrochta, affected speech. 7 : crochadh.

croibhín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of crobh. 2. Claw, paw; hoof. ~ cait, cat's paw. ~ capaill, horse's hoof.

croisín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of cros1. 2. Crutch. Ag siúl le ~í, (walking) on crutches. 3. Pole with (hook and) crosspiece for harvesting seaweed. 4. Mus: Crotchet.

crómchneasaigh2, gsm. of crómchneasach.

crosphóraithe, a3. 1. pp. of crosphóraigh. 2. Cross-bred. 3 : crosphóraigh.

crosta1, a3. 1. pp. of cros2. 2. Fractious; troublesome, difficult. Ceist chrosta, complicated question. Teacht ~ ar dhuine, to fall foul of s.o. Tháinig na bealaí ~ orm, I was uncertain which way to take. Tá sé ~ ina, ar a, mheisce, he is troublesome when drunk. 3. (Of child) Mischievous, contrary. 4 : crosadh. (Var. of 3: crostáilte)

crúiscín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of crúsca. 2. Small jug; small jar. ~ uachtair, cream-jug. ~ meala, jar of honey. An ~ lán, bumper (of whiskey, etc.). S.a. scríobadh 2.

cruthaigh2, gsm. of cruthach.

cuaichín1, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of cuach1. 2. (Of girl) Sweet singer. 3. ~ cheoil, strain of music; snatch of song.

cuaichín2, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of cuach2,3.

cuailligh2, gsm. of cuailleach.

cuais. 1. gs. of cuas. 2. f = cuas.

cuán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Dim. of cú. 2. ~ mara, sea-urchin.

cuidigh2, gsm. of cuideach.

cuiligh. 1 : cuileach1. 2. gsm. of cuileach2.

cúilín2, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of cúl1. 2. (a) Wedge (alongside handle in socket of implement). (b) (Of spade) (Wooden) tramp. 3. Games: point. 4. Bot: ~ Muire, lady's tresses.

cuilithín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of cuilithe. 2. Ripple, chop. Tá an fharraige ina ~í bána, the sea is flecked with foam. 3. Whirling flake. ~í cáithe, súiche, floating particles of chaff, of soot.

cuimhnigh2, gsm. of cuimhneach.

cuimsigh2, gsm. of cuimseach1.

cúinnigh. 1 : cúinneach1. 2. gsm. of cúinneach2.

cuir2. 1. gs. of cur1. 2. m = cur1.

cúisigh2, gsm. of cúiseach.

cuisligh2, gsm. of cuisleach.

cuisnigh2, gsm. of cuisneach.

cúitigh2, gsm. of cúiteach.

cumasaigh2, gsm. of cumasach.

cumhachtaigh2. 1 : cumhachtach1. 2. gsm. of cumhachtach2.

cumtha1, a3. 1. pp. of cum. 2. Shapely, comely. Cailín ~, comely girl. 3. Invented. Scéal ~, made-up story. 4 : cumadh. (Var. of 2, 3: cumúil a2)

curaichín, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of curach.

cúrsaigh2, gsm. of cúrsach.

dáiligh1, gsm. of dáileach.

dailtín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of dalta. 2. (Of child) Brat. 3. (Of grown-up person) Impudent fellow, cad. (Var: ~each1 m)

daite1, a3. 1. pp. of dathaigh1. 2. Coloured, dyed, stained. adach ~, dyed cloth. Fuinneoga ~, stained-glass windows. Ciníocha ~, coloured races. ~ ag an ngrian, tanned by the sun. 3. Colourful, comely. A dlaoithe ~, her comely locks.

daite2, a3. 1. pp. of dath2. 2. Allotted, fated. Is dó atá an fheirm ~, the farm is to go to him. Más é an bás atá ~ dó, if he is marked out for death. An saol atá ~ dúinn, the life in store for us. Tá sé ~ duit, it is coming to you. 3. (In phrase) Thug sé go ~, (go) dubh is (go) ~, dó é, he gave it to him hot and heavy.

dálaigh2. 1 : dálach1. 2. gsm. of dálach2.

damascaigh2, gsm. of damascach.

damhsaigh2, gsm. of damhsach.

dathaigh2, gsm. of dathach.

deabhaidh2. 1. gs. of deabhadh. 2. f = deabhadh.

deachúlaigh2, gsm. of deachúlach.

dealbhaigh4, gsm. of dealbhach2.

déanaigh. 1 : déanach1. 2. gsm. of déanach2.

déanta, a3. 1. pp. of déan2. 2. Complete, finished. Margadh ~, completed bargain. Earraí ~, finished goods. Fear ~, fully-grown, well-developed, man. Dochtúir ~, fully-qualified doctor. Amadán ~, complete fool. Tá sé ina sheanduine ~, he is a real old man. 3. (With ar, le) (a) Used, inured, to. Go mbeifeá ~ air, until you got used to it. Tá sé ~ le hobair chrua, he is inured to hard work. (b) Bhí sé ~ lena bhás, he was resigned to die. (c) Iron: Tá tú ~ leis, it has made your fortune for you. 4. (In phrase) ~ na fírinne, to tell the truth, as a matter of fact. 5 : déanamh.

deasaigh2, gsm. of deasach.

deifnídigh2, gsm. of deifnídeach.

deifre. 1. gs. of deifir1. 2. f = deifir1.

deifrigh2, gsm. of deifreach1.

deilbhithe1, a3. 1. pp. of deilbhigh. 2. (Of person) Thin, shrunken.

deileann. 1. pres. of deil2. 2. var. gs. of deil1.

deilgín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of dealg. 2. Ich: ~ deamhain, devilfish, angler. ~ úcaire, lesser weever.

deimhnigh2, gsm. of deimhneach.

deirfiúirín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of deirfiúr. 2. Bot: Na ~í, heath milkwort.

deirg1. 1 : dearg1. 2. gsm. of dearg2.

deonaigh2, gsm. of deonach.

deor. 1. gpl. of deoir1. 2. f = deoir1.

diamhaslaigh2, gsm. of diamhaslach.

díbrigh. 1: díbreach1. 2. gsm. of díbreach2.

dícheannaigh2. 1 : dícheannach1. 2. gsm. of dícheannach2.

didí. 1. pl. of dide. 2. f = dide.

dímhignigh2, gsm. of dímhigneach.

dingín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of ding1. 2. ~ a dhéanamh de dhuine, to squash s.o.

dínítriginigh2, gsm. of dínítrigineach.

díolta. 1. pp. of díol2. 2: díol1.

diongbháilte, a3. 1. pp. of diongaibh. 2. Worthy, fitting. 3. Firm, steadfast; constant, stable; fixed, secure. Seasamh go ~ (le duine, le rud), to stand fast (by s.o., sth.). Bheith ~ i do chreideamh, to be steadfast in one's faith. Creidim go ~ (go), I firmly believe (that). Rún ~ a bheith agat, to have a firm resolution. Rialacha ~, definite rules. Cara ~, staunch friend. Dúnta go ~, securely closed. Go Daingean ~, strong and secure. 4. Confirmed, positive. Ordú ~, strict order. Tuairimí ~, decided opinions. Glór ~, decided tone of voice. Labhairt go ~, to speak in a decisive manner. 5. Well-set, solid. Fear beag ~, a low thickset man. Is maith ~ an chruach í, it is a good solidly-built stack. 6. Self-assured, cocky. (Var: diongbhálta)

díonta. 1. pp. of díon3. 2 : díon1. 3 : díonadh.

díothaigh2, gsm. of díothach.

dírbheathaisnéisí2, gsf. of dírbheathaisnéiseach.

dírigh2. 1 : díreach1. 2. gsm. of díreach2.

dithneasaigh2, gsm. of dithneasach.

diúltaigh2. 1: diúltach1. 2. gsm. of diúltach2.

dlisteanaigh2, gsm. of dlisteanach.

dochraigh2, gsm. of dochrach.

doicheallaigh2, gsm. of doicheallach.

doinn2. 1 : donn1,2. 2. gsm. of donn3.

doirnín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of dorn. 2. Grip, handle (especially of scythe). ~ tosaigh, fore-handle (on scythe-shaft). Tá sé ar a dhoirníní (ag obair), he is hard at work. 3. Wooden peg.

dóite, a3. 1. pp. of dóigh4. 2. Burned, burnt. ~ ag an tine, ag an teas, burned, scorched, by the fire, by the heat. ~ ag an ngrian, sunburned. ~ ag an sioc, seared by frost, frostbitten. Feoil dhóite, burned, charred, meat. Talamh ~, (moor)land scorched, beaten, before tilling. S.a. aibhleog, blas1 1, boladh 1. 3. Seared, withered, dry. Seanduine ~, withered, dry, old man. Gáire ~, dry smile. Tá mo chroí ~ aige, it has withered my heart, it makes my heart ache. Tá na scairteacha ~ as, his insides are burned up. 4. Bitter, severe. Is ~ a ghoill sé uirthi, it hurt her bitterly. Is ~ an scéal é, it is a depressing story. Mo chreach dhóite (go), I bitterly regret (that). Radharc ~, a pitiable sight. 5. Bheith ~ de rud, to be tired of, fed up with, sth. Tá mé dubh ~ de, I am heartily sick of it. 6. Games: Out. 7 : dó1.

domheanmnaigh2, gsm. of domheanmnach.

draidín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of draid. 2. Grinner.

drandailín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of drandal. 2. Gummy, toothless, person; gabbler.

draoidín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of draoi1. 2. Diminutive person, midget. ~ linbh, mite of a child. ~ fir, manikin, dwarf.

dréachtaigh2. 1 : dréachtach1. 2. gsm. of dréachtach2.

dréachtín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of dréacht1. 2. Versicle, stanza. Abair ~ eile, give us, sing, another verse (of song).

drithligh2. 1 : drithleach1. 2. gsm. of drithleach2.

drithlín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of drithle. 2. Gleaming drop, bead. ~í allais, glistening beads of sweat. 3. Twitch, tingle, thrill. ~í eagla, twinges of fear, the creeps. ~í áthais, thrills of joy. Tá ~í i mo chuid fola, my blood is tingling. Chuir sé ~í fuachta liom, it sent cold shivers down my back.

droimín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of droim. 2. Low ridge; slight elevation. Geog: Saddle. 3. Arch (in back). 4. Biol: Rachis.

droimnín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of droimne. 2. Wave (in hair). 3. Geol: Drumlin.

droinnín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of dronn. 2. Small sand-hill. 3 = droinníneach.

druidte, a3. 1. pp. of druid2. 2. Closed, shut. Geata ~, closed gate. Teach ~, closed-up house. Dorn ~, clenched fist. Súile ~, closed eyes; bunged-up eyes. S.a. doras 1. 3. Close, secretive. Duine ~, close, uncommunicative, person. 4. ~ le, close to. Tá an uair ~ linn, the hour is at hand. 5. Full, complete. (a) (As adv.) Mí, seachtain, ~, a full, long, month, week. Táimid ag feitheamh leat le dhá uair ~, we have been expecting you for two whole hours. (b) Tá an áit ~ leo, the place is crowded out with them.

duain2. 1. gs. of duan. 2. f = duan.

duáinín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of duán1,2. 2. Bot: ~ an tseanchais, self-heal.

dualta. 1. pp. of dual4. 2 : dualadh.

dúbailte, a3. 1. pp. of dúbail1. 2. Doubled, double. (a) Spás ~, double spacing. Línte ~, double lines. Glas ~, double-lock. Lionsa ~, doublet lens. Adhaint dhúbailte, double ignition. Cóta ~, double-breasted coat. Claí ~, double bank. (b) adach, páipéar, ~, doubled, folded, cloth, paper. (c) Deceitful, cunning. Duine ~, two-faced person. S.a. fead1 1(a). (Var: dúbalta1)

dubhaigh2, gsm. of dubhach1.

dúidín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of dúid. 2. Short-stemmed (clay) pipe. 3. (In phrase) Bheith ar ~ réice, to racket about, to live a gay life.

dúiligh2, gsm. of dúileach1.

duilligh2, gsm. of duilleach.

duillín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of duille. 2. Docket.

dúlaithe2. 1. pp. of dúlaigh. 2 : dúlaigh.

dúnta1, a3. 1. pp. of dún2. 2. Closed (up); close, reticent; secured, fastened. Geata ~, closed gate. Teach ~, closed-up house. Spéir dhúnta, heavily overcast sky. S.a. béal 1(a), biorán1 1, dorn 1. 3 : dúnadh1.

eachtraigh3, gsm. of eachtrach2,3.

eadarbhuasaigh2, gsm. of eadarbhuasach.

eadránaigh2, gsm. of eadránach.

éaduchtaigh2, gsm. of éaduchtach.

éagann2, pres. of éag2.

eaglaigh2, gsm. of eaglach.

eagnaigh2, gsm. of eagnach1.

éagnaigh2. 1 : éagnach1. 2. gsm. of éagnach2.

éagóirithe2, a3. 1. pp. of éagóirigh. 2. Wronged, aggrieved. Duine ~, aggrieved person.

éagsúlaigh2, gsm. of éagsúlach.

éagumasaigh2, gsm. of éagumasach.

eangaigh2, gsm. of eangach2.

easaontaigh2, gsm. of easaontach.

easonóraigh2, gsm. of easonórach.

éigiontaigh2, gsm. of éigiontach.

éigirt. 1 : éigeart1. 2. gsm. of éigeart2.

éignigh2. 1 : éigneach1. 2. gsm. of éigneach2.

éignigh3, gsm. of éigneach3.

eilbhín, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of ealbha.

éilithe. 1. pp. of éiligh. 2 : éileamh.

éillín1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of iall1. 2. Thin strap, thong.

eiseamláirigh2, gsm. of eiseamláireach.

eisigh2. 1 : eiseach1. 2. gsm. of eiseach2.

eisréimnigh2, gsm. of eisréimneach.

eitigh2. 1 : eiteach1,2. 2. gsm. of eiteach3.

eitligh2, gsm. of eitleach.

eitrigh2, gsm. of eitreach.

fabhraigh3, gsm. of fabhrach1.

faghartha, a3. 1. pp. of faghair. 2. (Of metal) Tempered; (of person) fiery, mettlesome; (of eyes) glinting. 3 : faghairt. (Var. of 2: ~ch a1)

fágtha, a3. 1. pp. of fág2. 2. Left, abandoned, forsaken. 3. Left behind, lagging. 4. Backward, unprogressive; helpless; good-for-nothing. Créatúr beag ~, helpless little creature. Is ~ an duine é, he is such a useless person. Nach ~ a fuarthas é! What a changeling!

fáiltigh2, gsm. of fáilteach.

fáinnigh2, gsm. of fáinneach.

fairchín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of farcha 1. 2. Door knocker. 3. Castor (on horse's leg). (Var: faircín)

fáiscthe, a3. 1. pp. of fáisc. 2. (a) Squeezed, compressed. (b) Tightened, tight. (c) Well-knit; compact. (d) Trim, tidy; neatly dressed. 3 : fáscadh.

fáistinigh2. 1 : fáistineach1. 2. gsm. of fáistineach2.

fálaigh2, gsm. of fálach1.

fallaingigh2, gsm. of fallaingeach.

fánaigh2, gsm. of fánach.

faobhraigh2, gsm. of faobhrach.

fásta. 1. pp. of fás3. 2 : fás1.

feannta, a3. 1. pp. of feann. 2. Sharp, severe; impoverishing. Fómhar ~, scanty harvest. Coinnigh do shúil ~, keep a sharp look-out. 3 : feannadh.

fearann2, pres. of fear2.

feargaigh2, gsm. of feargach.

féastaigh2, gsm. of féastach.

feidhmigh2, gsm. of feidhmeach.

feirbín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of fearb2. 2 = fearbán. 3. Arch: Join: Bead, beading. 4. (First) strip in ploughing.

feirthe, a3. 1. pp. of feir. 2. Carp: Housed. Alt ~, housing joint.

féithigh3, gsm. of féitheach2.

fiachta. 1 : fiach3. 2. pp. of fiach4.

fianaigh2. 1 : fianach1. 2. gsm. of fianach2.

filí. 1. pl. of file1. 2. m = file1.

fillte. 1. gs. & var. pl. of filleadh. 2. pp. of fill1.

finn2, gsm. of fionn3.

fionnta. 1. pp. of fionn4,5. 2 : fionnadh2,3.

fiosraigh2, gsm. of fiosrach.

firín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of fear1. 2. Manikin, dwarf.

fírinnigh2, gsm. of fírinneach.

fithisigh2, gsm. of fithiseach.

flúirsigh2, gsm. of flúirseach.

fócasaigh2, gsm. of fócasach.

foclóirín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of foclóir. 2. Word-list, vocabulary.

fódaigh2, gsm. of fódach.

foghlaigh2, gsm. of foghlach1.

foghlamtha, a3. 1. pp. of foghlaim2. 2. Learned. Duine ~, learned, well-informed, educated, person. 3 : foghlaim1.

foghraigh2, gsm. of foghrach.

fóidín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of fód. 2. ~ gáige, clod thrown up by flying feet; piece of flesh from v-shaped wound. ~ mearaí, mearbhaill, spot of ground on which one is supposed to be led astray; cause of confusion. Dul ar an bh~ mearaí, to lose sense of direction, become confused.

foighnigh2, gsm. of foighneach.

foirceanta2, a3. 1. pp. of foirceann2. 2. Terminating, finite.

follúnaigh2, gsm. of follúnach.

folta. 1. pp. of fol1. 2 : foladh2.

folúisín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of folús. 2. Biol: Vacuole.

fonsaigh2, gsm. of fonsach.

fónta, a3. 1. pp. of fóin1. 2. Serviceable, useful; good, sound, adequate. Ball ~, good, useful, article. adach ~, serviceable clothing. Bia ~, good, nourishing, food. Gníomh ~, good, proper, deed. Tréithe ~, sound qualities. Fear ~, sound, dependable, man. Rud éigin ~ a dhéanamh, to do sth. useful. 3 : fónamh.

foréignigh2, gsm. of foréigneach.

forlámhaigh2, gsm. of forlámhach.

forlíonta2. 1 : forlíon1. 2. pp. of forlíon2.

fraisín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of fras1. 2. (In phrase) ~ den ádh, a bit of luck. (Var. of 2: fraiscín)

frasaigh2, gsm. of frasach.

fréamhaigh2. 1 : fréamhach1. 2. gsm. of fréamhach2.

frídín1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of fríd1. 2. Germ (of disease).

friochta. 1. pp. of frioch. 2 : friochadh2.

frithbheartaigh2, gsm. of frithbheartach.

frithghníomhaigh2, gsm. of frithghníomhach.

frithingigh2, gsm. of frithingeach.

fuaimnigh2, gsm. of fuaimneach.

fuairmín, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of forma.

gabhailín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of gabhal. 2. ~ ceoil, tuning-fork. 3 = góilín.

gabhairín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of gabhar1. 2. ~ reo, male snipe.

gabhlaigh2, gsm. of gabhlach2.

Gaelaigh2, gsm. of gaelach.

gafa, a3. 1. pp. of gabh. 2. (a) Taken, caught, held. Bheith ~ i ngreim (ag rud), to be held in a grip (by sth.). ~ i bpríosún, held in prison. Tá sé ~ ag na gardaí, he has been arrested by the guards. ~ sa dris, caught in the briar. ~ sa cheo, held up in the fog. (b) Gripped by infection. ~ ag slaghdán, in the grip of a cold. ~ san ucht, caught in the chest. Tá an anáil ~ aige, his breath is caught. (c) Occupied, absorbed, wholly engaged. Bheith ~ in obair, to be caught up, engrossed, in work. ~ ag a smaointe, occupied with his thoughts. Tá siad ~ ina chéile, they are wrapped up in each other. Tá mé ~ leis an rud seo, I am stuck with this thing. Ní bheinn ~ leis, I wouldn't be bothered with it. (d) Engaged. Tá an suíochán ~, the seat is engaged. (e) Mth: Contained. Tá B ~ in A, A contains B. 3. Fitted, harnessed; dressed, arrayed. ~ gléasta, (of implement) fitted and ready; (of horse) yoked and harnessed; (of person) all dressed up. ~ go foirmiúil, formally dressed. (Var. of 2: ~ch a1)

gaidhrín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Cur. 2. Dim. of gadhar. ~ uchta, lap-dog. 3. ~ sáile, otter.

gaidín, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of gad1.

gaimbín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of gamba1. 2. Bit. ~ tobac, bit of tobacco. ~í raice, bits of wreckage. 3. Additional bit. Feadán tobac agus ~, roll of tobacco with bit thrown in. 4. (Exorbitant) interest. Airgead a chur ar ~, to lend money at interest. Fear ~, money-lender, usurer; trader selling goods on interest-bearing credit, gombeen-man. Ag ligean mine amach ar ~, giving out meal on credit (with interest to be charged).

gainimh. 1. gs. of gaineamh. 2. f = gaineamh.

gainnigh2, gsm. of gainneach1.

gairdigh2, gsm. of gairdeach.

gairmí2, gsf. of gairmeach2 2.

gairmigh. 1 : gairmeach1. 2. gsm. of gairmeach2.

gaistigh2, gsm. of gaisteach.

galaigh2. 1 : galach1. 2. gsm. of galach2.

galbhánaigh2, gsm. of galbhánach.

galraigh2, gsm. of galrach1.

gásaigh2, gsm. of gásach.

gathaigh3, gsm. of gathach.

gathán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Dim. of ga1. 2. Bot: ~ gabhainn, (head of) dandelion.

géagaigh2, gsm. of géagach.

geáilín, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of geál.

geaitín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of geata. 2. (a) Wicket(-gate). (b) Cricket: Wicket. 3. Movable side of crate.

geallta2. 1 : gealladh. 2. pp. of geall2.

gealta2. 1 : gealadh. 2. pp. of geal3.

gealtaigh. 1 : gealtach1. 2. gsm. of gealtach2.

geamhraigh2, gsm. of geamhrach.

gearánaigh. 1 : gearánach1. 2. gsm. of gearánach2.

gearánta1, pp. of gearán2.

geas1. 1. gpl. of geis. 2. f = geis.

geilleagraí2, gsf. of geilleagrach.

geimhligh2. 1 : geimhleach1. 2. gsm. of geimhleach2.

geodasaí2, gsf. of geodasach.

geografaí2, gsf. of geografach.

geoiméadraí2, gsf. of geoiméadrach.

gibín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of giob1. 2. (pl.) Tex: (Uncut) nap. ~í a thógáil ar éadach, to raise a pile on cloth.

gil1 : geal1. 2. gsm. of geal2.

giní1. 1. pl. of gine1. 2. m = gine1.

ginidigh2. 1 : ginideach1. 2. gsm. of ginideach2.

ginte2. 1 : gin1. 2. pp. of gin2.

giobailín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of giobal. 2 = gioblachán.

giortaigh2, gsm. of giortach1,2.

glaicín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of glac1. 2. Little handful; little bundle. 3. (Of fetter) Anklet; hobble (on forelegs of animal, on legs of bird). F: Tá ~ air, he is spancelled, he is married and settled down.

glanta. 1: glanadh. 2. pp. of glan3.

gléasta2, a3. 1. pp. of gléas3. 2. Equipped; (well-) dressed. Go ~, in style. 3 : gléasadh.

glig. 1. gs. of gliog. 2. m = gliog.

glóraigh2, gsm. of glórach1.

glóthaigh2, gsm. of glóthach2.

glúinigh2, gsm. of glúineach2.

glúinín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of glúin. 2. Node. 3. (Small) bundle (as of furze).

glún. 1. gpl. of glúin. 2. m & f = glúin.

gnáis. 1. gs. of gnás1. 2. f = gnás1.

gnéithigh2, gsm. of gnéitheach.

gníomhaigh2, gsm. of gníomhach.

gnóthaigh2, gsm. of gnóthach.

goibín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of gob1. 2 = goibíneach.

goirm2. 1 : gorm1. 2. gsm. of gorm2.

gonta1, a3. 1. pp. of goin3. 2. (Of speech, style) Sharp, incisive; terse, succinct; pungent. Cainteoir ~, trenchant, forceful, speaker. Tagairt ghonta, pointed reference. Scéal ~, succinctly told story. Stíl ghonta, terse style. 3. Unsound. Adhmad ~, unsound timber.

gormaigh2, gsm. of gormach2.

gortaigh2, gsm. of gortach.

grádaigh2, gsm. of grádach.

graifnigh2, gsm. of graifneach.

gráín, m. (gs. ~). 1. Dim. of gra. 4. 2. Cuddling, cuddle. ~ a dhéanamh le leanbh, to cuddle a child.

gráinnigh2, gsm. of gráinneach.

gráinnín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of gráinne1. 2. (a) Granule, tiny particle. ~í carbóin, carbon granules. (b) Minute quantity, pinch. ~ salainn, pinch of salt. 3. (a) (In stone) Grain. (b) (pl.) ~í a thógáil ar leathar, to shagreen leather. (c) Med: Granulation. (d) Vet: (Pig) measles.

grásaigh. 1 : grásach1. 2. gsm. of grásach2.

greannaigh2, gsm. of greannach.

greanta, a3. 1. pp. of grean2. 2. Graven. Íomhá ghreanta, graven image. 3. Ground, polished; shapely, beautiful. Claíomh ~, beautifully-shaped, polished, sword. Obair ghreanta, polished work. ~ ina pearsa, shapely of figure. 3. Clear-cut, distinct. 4 : greanadh.

gréasaigh2, gsm. of gréasach1,2.

grianta2. 1. pp. of grian3. 2 : grianadh.

gríosaigh2, gsm. of gríosach2.

grís. 1. gs. of gríos1. 2. f = gríos1.

gríscín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of grísc. 2. Slice of meat (for broiling); broil, grill. 3. Cu: Chop. ~ muiceola, uaineola, pork, lamb, chop. ~ puint, chump chop. 4. (pl.) (Broiled) giblets. 5. ~ bairneach, (feed of) broiled limpets. 6. Tá ~í feola air, he is extremely fleshy, fat.

guairigh2, gsm. of guaireach2.

guilbnigh2. 1 : guilbneach1. 2. gsm. of guilbneach2.

guilmnigh2, gsm. of guilmneach.

gumaigh2, gsm. of gumach.

guthaigh2, gsm. of guthach.

Heilléanaí2, gsf. of heilléanach2.

Heilléanaigh2. 1 : heilléanach1. 2. gsm. of heilléanach2.

hibridigh2, gsm. of hibrideach.

hidreagrafaí2, gsf. of hidreagrafach.

hidriginigh2, gsm. of hidrigineach.

hiopnóisigh2, gsm. of hiopnóiseach.

ianaigh2, gsm. of ianach.

iarnaigh2. 1 : iarnach1. 2. gsm. of iarnach2.

iata, a3. 1. pp. of iaigh. 2. (a) Closed, shut. Teach ~, closed-up house. Lámh ~, closed hand; lack of generosity. Spéir ~, lowering sky. Log: Coinníoll ~, closed condition. Jur: I gcúirt ~, in camera. (b) Secured, fastened. An bhfuil ~ ar na caoirigh agat? Have you penned the sheep? (c) Full, bloated. Tá a ghoile ~, his stomach can't hold any more. Bhí sé ~ le feoil, he was puffed up with flesh. (d) Constipated. Tá a chorp ~, his bowels are constipated. 3 : iamh.

íce2. 1. gs. of íoc2. 2. f = íoc2.

idéalaí2, gsf. of idéalach.

idéalaigh2, gsm. of idéalach.

idirghabhálaí2, gsf. of idirghabhálach.

imeaglaigh2, gsm. of imeaglach.

imeanaí2, gsf. of imeanach.

imeartha, a3. 1. pp. of imir2. 2. Tricky, prankish. 3. Practised, clever. ~ le ceird, practised at a trade. Tá sé ~ leis na doirne, he is handy with his fists. 4. Tried, exhausted. ~ le rud, fed up with sth. Tá mé ~ acu, they have tried my patience. 5 : imirt.

imrothlaigh2, gsm. of imrothlach.

inbhéartaigh2, gsm. of inbhéartach.

infeirigh2, gsm. of infeireach.

infhillte, a3. 1. pp. of infhill. 2. Capable of being folded; (of chair, table, etc.) folding, collapsible; (of leaf) involute; (of word) inflexional; (of function) implicit. 3 : infhilleadh.

ingnigh2, gsm. of ingneach.

innealta, a3. 1. pp. of innill2. 2. (a) Ordered, arranged, ready; neat, elegant, smart. Cailín ~, smartly-dressed girl. (b) Deft, skilled. Tá sé ~ ar a ghnó, he is clever at his work. ~ ar na doirne, handy with the fists. 3 : inleadh.

inréimnigh2, gsm. of inréimneach.

insín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of inis1. 2. Dim. of inse2.

iolraí4, gsf. of iolrach3.

iolraigh2. 1 : iolrach2. 2. gsm. of iolrach3.

iomalartaigh2, gsm. of iomalartach.

iomardaigh2, gsm. of iomardach.

iomlait. 1. gs. of iomlat. 2. f = iomlat.

iomlánaigh2, gsm. of iomlánach.

iomlaoidigh2, gsm. of iomlaoideach.

iompóidh. 1. Fut. of iompaigh. 2 = iompaigh.

iompraí2, gsf. of iomprach.

ionadaigh2, gsm. of ionadach.

ionsáite, a3. 1. pp. of ionsáigh. 2. Geol: Intrusive. 3 : ionsá.

ionstraimí2. 1. gsf. of ionstraimeach. 2 : ionstraim.

ionstraimigh2, gsm. of ionstraimeach.

iontaisigh2, gsm. of iontaiseach1,2.

íoschéimnigh2, gsm. of íoschéimneach.

irisigh2. 1 : iriseach1. 2. gsm. of iriseach2.

lagaithe. 1. pp. of lagaigh. 2 : lagú.

laidhrín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of ladhar. 2. m. Orn: ~ dearg, ~ trá, redshank. ~ geal, sanderling. ~ glas, greenshank.

laidinigh3, gsm. of laidineach2.

láimh1. 1. ds. of lámh1. 2. f = lámh1.

láithrigh3. 1 : láithreach1. 2. gsm. of láithreach2.

lannaigh2. 1 : lannach1. 2. gsm. of lannach2.

lansaigh2, gsm. of lansach.

lansaithe1. 1. pp. of lansaigh1. 2 : lansaigh1.

laofa, a3. 1. pp. of laobh1. 2. Biased. 3 : laobh1.

laoidhte. 1. pp. of laoidh1. 2 : laoidh1.

lapairín, m. (gs. ~, pl. í). 1. Dim. of lapaire. 2. Orn: ~ locha, little grebe, dabchick. (Var: laparán m)

lasta2, a3. 1. pp. of las. 2. At high speed. Ag imeacht ~, going off at top speed. Tá na ba ~ inniu, the cows are being bought up quickly today. 3 : lasadh.

leabhareolaí2, gsf. of leabhareolach.

leabhlaigh2, gsm. of leabhlach.

leabhraigh3, gsm. of leabhrach.

leacaigh2. 1 : leacach1. 2. gsm. of leacach2.

leachtaigh2, gsm. of leachtach1,2.

leadarthaigh. 1 : leadarthach1. 2. gsm. of leadarthach2.

leanúnaigh. 1 : leanúnach1. 2. gsm. of leanúnach2.

léasaí2, gsf. of léasach1.

léasaigh2, gsm. of léasach1.

leasaithe. 1 : leasú. 2. pp. of leasaigh.

léasta. 1 : léasadh. 2. pp. of léas4.

leathaigh1, gsm. of leathach2.

leathrann2. 1. gpl. of leathroinn. 2. f = leathroinn.

leictrigh2, gsm. of leictreach.

leidhbín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of leadhb1. 2. Z: ~ leathair, bat.

leitheadaigh2. 1 = leitheadach1. 2. gsm. of leitheadach2.

leithligh2, gsm. of leithleach.

leithlisigh2, gsm. of leithliseach.

leonta3. 1 : leonadh. 2. pp. of leon2.

líbín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of líob1. 2. Dripping wet object. Bheith i do ~ (báite), to be soaking wet. Bhí a gruaig ina ~í léi, her hair was hanging wet and limp. 3. Minnow.

lic. 1. ds. of leac. 2. f = leac.

licín, f. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of leac.

líg, ds. of liag1. 2. f = liag1.

líg. 1. ds. of liag1. 2. f = liag1.

lignigh2, gsm. of ligneach.

ligthe, a3. 1. pp. of lig. 2. ~ ar, le, given, addicted, to. ~ ar an ól, le staidéar, given to drink, to study. ~ leis an olc ar fad, gone to the bad altogether. Tá sé ~ leis féin, he has gone beyond control, does what he pleases. 3. Loose-limbed, lithe. ~ lúfar, lithe and active. ~ láidir, supple and strong. 4. Bot: Fréamh ~, drop-root. 5 : ligean.

línigh2, gsm. of líneach.

líofa1, a3. 1. pp. of líomh. 2. (a) Ground, sharpened, polished by friction. Lann ~, polished, sharp, blade. (b) Fluent, polished. Cainteoir ~, fluent speaker. Teanga ~, fluent, glib, tongue. Stíl ~, fluid style. (c) Keen, eager. Bheith ~ chun ruda, to be keen on sth.; to be ready and prompt to do sth. (d) Sharp, speedy. Aicsean ~, sharp action. 3 : líomhadh.

líonta2. 1. pp. of líon5. 2 : líonadh.

líontánaigh2, gsm. of líontánach.

lisín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of lios. 2. ~ leanbh, cemetery for unbaptized children.

lochtaigh2, gsm. of lochtach.

lochtaithe. 1. pp. of lochtaigh1. 2 : lochtú.

loigín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of log. 2. Dimple. 3. Vet: Pinbone depression. Tá na ~í ar lár ag an mbó, the cow is about to calve. 4. ~ na baithise, fontanelle.

loingsigh2. 1 : loingseach1. 2. gsm. of loingseach2.

lomartha, a3. 1. pp. of lomair. 2. (In phrase) ~ lamartha, shorn naked. 3 : lomairt. (Var. of 2: lomanta, lomarta)

lonraigh2, gsm. of lonrach.

luainigh2, gsm. of luaineach.

lubhóigín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of lubhóg. 2. ~ mná, tiny lightly-built woman. ~ linbh, lao, tiny child, calf.

lúcháirigh2, gsm. of lúcháireach.

máchailigh2, gsm. of máchaileach.

magairlín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of magairle. 2. Bot: Orchid. ~ meidhreach, early purple orchid. ~ an chorraigh, bog orchid.

maicín1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of mac. 2. (a) Pet child. (b) Spoilt child, brat. Rinne a mháthair ~ de, his mother spoiled him. Is é an ~ ceart é, he is a proper brat.

maidrín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of madra1. 2. Fig: ~ lathaí, (i) guttersnipe; menial, (ii) bedraggled person.

maighnéadaigh2, gsm. of maighnéadach.

máilín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of mála. S.a. cuimil2. 2. Laund: ~ goirm, blue-bag. Anat: ~ domlais, gall-bladder. ~ maise, vanity bag.

maircigh2, gsm. of mairceach1.

malartaigh2. 1 : malartach1. 2. gsm. of malartach2.

malartaithe. 1. pp. of malartaigh1. 2 : malartaí1. 3 : malartú.

mallaithe. 1. pp. of mallaigh1. 2 : mallú1.

mamaí2, gsf. of mamach2.

mantaigh2, gsm. of mantach.

maoinigh2. 1 : maoineach1. 2. gsm. of maoineach2.

maoinlathaí2, gsf. of maoinlathach.

maolánaigh2, gsm. of maolánach.

maothlaigh2. 1 : maothlach1. 2. gsm. of maothlach2.

maraithe2. 1. pp. of maraigh1. 2 : marú.

marlaigh2, gsm. of marlach1.

marmaraigh2, gsm. of marmarach.

maslaigh2, gsm. of maslach.

meabhlaigh2, gsm. of meabhlach.

meabhraigh2, gsm. of meabhrach1.

meabhraithe. 1. pp. of meabhraigh1. 2 : meabhrú.

méadaithe. 1. pp. of méadaigh. 2 : méadú.

méadraigh2, gsm. of méadrach.

meáite, a3. 1. pp. of meáigh. 2. Bheith ~ ar rud a dhéanamh, to be decided about, resolved on, doing sth. 3 : meá1.

méalaigh2, gsm. of méalach.

meallán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Dim. of meall1. 2. Globule, nodule. 3. Med: Tubercle.

meallta2. 1. pp. of meall2. 2 : mealladh.

meánaigh2. 1 : meánach1. 2. gsm. of meánach2.

meánaithe. 1. pp. of meánaigh1. 2 : meánaigh1.

meanmnaigh2, gsm. of meanmnach.

méaraigh2, gsm. of méarach.

measúnaigh2, gsm. of measúnach.

meata, a3. 1. pp. of meath2. 2. Pale, sickly. Tá cuma mheata orthu, they have a sickly appearance. Aghaidh mheata, pale, thin, face. 3. Craven, cowardly. Croí ~, faint, craven, heart. Gníomh ~, cowardly, dastardly, deed. Duine ~ a dhéanfadh é, only an abject person would do it.

meathlaigh2, gsm. of meathlach.

meidhg. 1. gs. of meadhg. 2. f = meadhg.

meidhrigh2, gsm. of meidhreach.

meirgigh2. 1 : meirgeach1. 2. gsm. of meirgeach2.

meirtnigh2, gsm. of meirtneach.

méisín, f. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of mias.

meiteamorfaigh2, gsm. of meiteamorfach.

meitiligh2, gsm. of meitileach.

miadhaigh2, gsm. of miadhach.

mianraigh2, gsm. of mianrach.

míchomhairligh2, gsm. of míchomhairleach.

míchumasaigh2, gsm. of míchumasach.

milleánaigh2, gsm. of milleánach.

millte. 1. pp. of mill2. 2 : milleadh.

milltigh. 1 : millteach1. 2. gsm. of millteach2.

mionnaigh2, gsm. of mionnach.

miotalaigh2, gsm. of miotalach.

miotalaithe. 1. pp. of miotalaigh1. 2 : miotalú.

míshásta, a3. 1. pp. of míshásaigh. 2. Displeased, dissatisfied. Bheith ~ le rud, to be displeased at, with, sth. 3. Awkward. Acra ~, awkward tool. Dóigh mhíshásta lena dhéanamh, an awkward way of doing it. 4 : míshásamh.

míthreoraigh2, gsm. of míthreorach2.

mogallaigh2, gsm. of mogallach.

móidigh2. 1 : móideach1. 2. gsm. of móideach2.

monagamaí2, gsf. of monagamach.

monaraigh2, gsm. of monarach.

mótaraigh2, gsm. of mótarach.

mótaraithe. 1. pp. of mótaraigh1. 2 : mótarú.

mothaithe. 1. pp. of mothaigh. 2 : mothú.

mothallaigh2, gsm. of mothallach1.

múchta. 1. pp. of múch2. 2 : múchadh.

muinigh2. 1 : muineach1. 2. gsm. of muineach2.

múinte, a3. 1. pp. of múin1. 2. Well-taught, well-behaved, mannerly, polite. Páistí ~, well-mannered children. Cailín deas ~, nice mannerly girl. Bheith ~ le duine, to be polite to s.o. Labhairt go ~, to speak civilly. 3. Chastened. 4 : múineadh.

muirearaigh2, gsm. of muirearach.

múirín1, m. (gs. ~). 1. Dim. of múr2. 2. (Vegetable-, leaf-) mould, compost.

muirnigh2, gsm. of muirneach2.

Múraí3, gsf. of múrach3.

Múraigh. 1 : múrach2. 2. gsm. of múrach3.

náirigh2, gsm. of náireach.

néalaithe. 1. pp. of néalaigh. 2 : néalú.

neamhbhailigh2, gsm. of neamhbhaileach.

neamhláithrí2, gsf. of neamhláithreach.

neartaithe. 1. pp. of neartaigh. 2 : neartú.

neasaigh2, gsm. of neasach.

neodraigh2, gsm. of neodrach.

nódaigh2, gsm. of nódach.

nótáilte, a3. 1. pp. of nótáil. 2. Notable.

núicléataigh2, gsm. of núicléatach.

ócáidigh2, gsm. of ócáideach.

ocsaídigh2, gsm. of ocsaídeach.

ocsaiginigh2, gsm. of ocsaigineach.

oighrigh2. 1 : oighreach1. 2. gsm. of oighreach2.

oiriúnaigh2, gsm. of oiriúnach.

oirmhinnigh2. 1 : oirmhinneach1. 2. gsm. of oirmhinneach2.

olaigh2, gsm. of olach.

ollaigh2, gsm. of ollach.

ólta. 1 : ól1. 2. pp. of ól2.

onóraigh2, gsm. of onórach.

óraithe. 1. pp. of óraigh. 2 : óraigh.

orchraigh2, gsm. of orchrach.

ornáidigh2, gsm. of ornáideach.

oscailte, a3. 1. pp. of oscail. 2. Open. Fuinneog ~, open window. Mála ~, open bag. Uaigh ~, open grave. Bád ~, open boat. Ród ~, open roadstead. Cathair ~, open city. Cneá ~, open wound. Intinn ~, open mind. Gníomh ~, overt act. Guta ~, open vowel. Dúirt, d'admhaigh, sé go h~ é, he said, admitted, it openly.

othrasaigh2, gsm. of othrasach.

pailéagrafaí2, gsf. of pailéagrafach.

páintigh. 1 : páinteach1. 2. gsm. of páinteach2.

páirtigh2, gsm. of páirteach1.

peacaigh2. 1 : peacach1. 2. gsm. of peacach2.

pearsachán, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Dim. of pearsa. 2. Person of little account.

pianta1. 1. pp. of pian2. 2 : pianadh.

pílí1. 1. pl. of píle1. 2. m = píle1 2.

píob2. 1. gpl. of píb. 2. f = píb.

pioctha, a3. 1. pp. of pioc2. 2. Neat, spruce. ~ bearrtha, ~ péacach, ~ pointeáilte, ~ sciúrtha, spick and span. 3 : piocadh.

píolótaigh2. 1 : píolótach1. 2. gsm. of píolótach2.

pionósaigh2, gsm. of pionósach.

plaicín2, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of plaic2. 2. (In phrase) ~ ghabhair a dhéanamh de rud, to devour sth.

pléite, a3. 1. pp. of pléigh. 2. Played out, exhausted. 3 : plé1.

pliúraisí2, gsf. of pliúraiseach.

plúraigh2, gsm. of plúrach.

podsalaigh2, gsm. of podsalach.

pointeáilte, a3. 1. pp. of pointeáil2. 2. (a) Well-kept, tidy, spruce, smart. Bheith feistithe go ~, to be neatly dressed. (b) Particular, punctilious. Bheith ~ ort féin, to be particular about one's appearance. Dualgas a chomhlíonadh go ~, to be scrupulous in fulfilling an obligation. 3. Exact, punctual. Go ~ ag an am a dúirt sé, punctually at the time he said. (Var: pointeálta)

pollta. 1. pp. of poll2. 2 : polladh.

portaigh2. 1 : portach1. 2. gsm. of portach2.

pósta. 1. pp. of pós. 2 : pósadh.

profaigh2, gsm. of profach.

prólaiféaraigh2, gsm. of prólaiféarach.

púdraigh2, gsm. of púdrach.

púicín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of púic. 2. (a) Blind over eyes, mask. ~ a chur ar dhuine, to blindfold s.o. S.a. dalladh 4. (b) Blinkers. ~ a chur ar chapall, to blinker a horse. (c) Fig: ~ a chur ar dhuine, to hoodwink s.o. Bain an ~ de do shúile, open your eyes, stop fooling yourself. 3. Cote (for shutting in lambs, etc.). 4. Frown, scowl. Bhí ~ air chugam, he was scowling at me. 5. Orn: ~ gaoithe, windhover, kestrel.

puintín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of punt3. 2. Head of pin; knob (as on handle of tongs).

pupaigh2, gsm. of pupach.

radagrafaí2, gsf. of radagrafach.

raicín1, m. (gs. ~). 1. Dim. of raca1. 2. Ratchet. S.a. garma1 1, roth 2.

raicín2, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of raca2.

raigín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of raga 1. 2. Brat.

ráite. 1. pp. of abair1. 2. conj. Considering, in view of. ~ an díobháil seo, considering this evil. 3. ~ go, that, because of. Bhí náire air ~ go mbéarfaí air, he was ashamed that he should be caught out. 4 : rá1.

ráithín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of ráth1. 2. Built-up sods, "clamp'.

rámhaí2, gsf. of rámhach.

rámhaigh2, gsm. of rámhach.

rann3. 1. gpl. of roinn1. 2. f = roinn1.

rannpháirtí2, gsf. of rannpháirteach.

rannpháirtigh2, gsm. of rannpháirteach.

rannpháirtithe2. 1. pp. of rannpháirtigh1. 2 : rannpháirtigh1.

ráthaigh3, gsm. of ráthach1.

reachtaí2, gsf. of reachtach.

reachtaigh2, gsm. of reachtach.

reachtaithe. 1. pp. of reachtaigh1. 2 : reachtú.

réadaí2, gsf. of réadach.

réadaigh2, gsm. of réadach.

réalta2, a3. 1. pp. of réal2. 2. Clear, manifest. 3. Real. 4 : réaladh. (Var. of 2,3: ~ch1 a1)

réamhtheachtaí2, gsf. of réamhtheachtach.

reann1. 1. gpl. of rinn2. 2. m = rinn2.

réasúnaigh2, gsm. of réasúnach.

réasúnaithe1. 1. pp. of réasúnaigh. 2 : réasúnú.

rialaithe. 1. pp. of rialaigh. 2 : rialú.

rianaigh2, gsm. of rianach.

rianaithe1. 1. pp. of rianaigh1. 2 : rianú.

ribín2, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of ribe1. 2. (In phrase) Ní haon ~ réidh é, he is not easy to deal with; it is not easy to do.

riclín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of ricil. 2. ~ tí, ramshackle house.

rite1, a3. 1. pp. of righ. 2. Taut, tense. Téad, sreang, ~, taut rope, wire. Bolg ~, distended, full, stomach. Chomh ~ le bogha fidile, as taut as a fiddle-string. 3. Sharp, steep. Fána ~, steep declivity. Tá mala ~ le tógáil againn, we have a steep hill to climb. 4. Exposed (le, to). Blár ~, unsheltered plain. ~ le gaoth, exposed to the wind. 5. Eager (chun, for). ~ chun oibre, chun troda, eager for work, for a fight. 6. (In phrases) Chuaigh sé ~ leis é a dhéanamh, he barely managed to do it. Tá an saol ag dul ~ leo, they are in straitened circumstances.

rite2, a3. 1. pp. of rith2. 2. ~ anuas, síos, run down (in health). 3. Exhausted, extinct. Tá mo chuid airgid ~, my money is spent. Tá an sloinne sin ~, that surname is extinct.

ródaigh. 1 : ródach1. 2. gsm. of ródach2.

rodta, a3. 1. pp. of rod. 2. (Dry-)rotted; (of drink) flat, stale. 3 : rod.

roghnaigh2, gsm. of roghnach.

roilligh. 1 : roilleach1. 2. gsm. of roilleach2.

roisínigh2, gsm. of roisíneach.

roiste1. 1. pp. of rois2. 2 : roiseadh.

róistín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of rósta1. 2. Gridiron.

rollaigh2, gsm. of rollach.

rollaithe. 1. pp. of rollaigh1. 2 : rollú.

rothaí3, gsf. of rothach.

rothaigh2, gsm. of rothach.

rothlaigh2, gsm. of rothlach.

rothlaithe. 1. pp. of rothlaigh1. 2 : rothlú.

rothóg, f. (gs. -óige, npl. ~a, gpl. ~). 1. Dim. of roth. 2. ~ thomhais, opisometer.

ruaimnigh2, gsm. of ruaimneach1,2.

ruán1, m. (gs. & npl. -áin, gpl. ~). 1. Dim. of rua1 1. 2. Buckwheat. 3. Orn: ~ aille, sparrow-hawk. 4. Ich: Rudd. 5. Ent: ~ beag, small tortoise-shell butterfly. 6. ~ alla = damhán alla : damhán 2.

ruithnigh2, gsm. of ruithneach.

rúitín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of rúta1. 2. Ankle. 3. Fetlock. 4. Cleft hoof. 5. (a) Ankle-bone; knuckle-bone. (b) (pl.) (Game of) knucklebones.

rúnpháirtí2, gsf. of rúnpháirteach.

sábháilte, a3. 1. pp. of sábháil2. 2. Safe. Áit shábháilte, safe place. Níl rud ar bith ~ orthu, nothing is safe from them.

saineolaí2, gsf. of saineolach.

sainoidhrigh2, gsm. of sainoidhreach.

sál. 1. gpl. of sáil1. 2. f = sáil1.

salaigh2, gsm. of salach1.

sámhaigh2, gsm. of sámhach.

santaigh2, gsm. of santach.

saoithín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of saoi. 2. Pedant, prig, wiseacre.

saolaigh2, gsm. of saolach.

saolaithe1. 1. pp. of saolaigh1. 2 : saolú.

saothraigh2, gsm. of saothrach.

sáraithe. 1. pp. of sáraigh. 2 : sárú.

scafa2, a3. 1. pp. of scamh1. 2. Eager, avid (chun ruda, for sth.). 3 : scamhadh.

scagtha, a3. 1. pp. of scag. 2. Separated, thin, sparse. adach ~, loosely-woven, thin, cloth. 3 : scagadh.

scáinte, a3. 1. pp. of scáin. 2. Thin, sparse; skinny, scraggy; threadbare. Gruaig ~, thin hair. Barra ~, sparse crops. Cré ~, scanty soil. Fiacla ~, gapped teeth. Casóg ~, threadbare coat. Saothar ~, sketchy work. Beithíoch ~, scraggy beast. 3 : scáineadh.

scaipigh. 1 : scaipeach1. 2. gsm. of scaipeach2.

scaipthe, a3. 1. pp. of scaip. 2. (a) Scattered, dispersed. (b) (Of person) Scatter-brained. (c) (Of ideas, speech, etc.) Wandering, disconnected, confused. Intinn ~, confused mind. Smaointe ~, disconnected thoughts. Caint ~, incoherent speech. Comhrá ~, disjointed conversation. Eolas ~, sketchy information. 3 : scaipeadh.

scaird3. 1. gs. of scard1. 2. f = scard1.

scairtí. 1 : scairteach1,2. 2. gsf. of scairteach3.

scallta, a3. 1. pp. of scall1. 2. (Of fledgling) Callow, featherless. 3. Puny, paltry. An rud ~ sin, that miserable thing. Punt ~, one wretched pound. Do dhícheall beag ~, your puny little best. 4 : scalladh1.

scamallaigh2. 1 : scamallach1. 2. gsm. of scamallach2.

scannalaigh2, gsm. of scannalach.

scannánaigh2, gsm. of scannánach.

scanraithe, a3. 1. pp. of scanraigh. 2. ~ chun, greedy, avaricious, for. 3. (Of colour, light) Lurid, glaring. 4 : scanrú.

scaoilte, a3. 1. pp. of scaoil. 2. Loose. (a) Barriall ~, loose shoe-lace. Ulóg ~, loose pulley. Cnaipe ~, loose button. adach ~, loose-fitting clothes. Clocha ~, loose stones. Cré ~, loose earth. (b) Rialacha ~, elastic rules. Stíl ~, rambling style. Caint ~, loose talk. (c) Med: Duán ~, loose kidney. Inní, putóga, ~, loose bowels. 3. Free, unconstrained. Lámh ~, free hand. Cos ~, freedom to roam. Lig ceann ~ leis, let him have his head. Pósta nó ~, married or single. Tá sí ~ go fóill, she is still free of marriage ties. 4. Loose-limbed, lithe, supple. Géaga ~, loose limbs. Coiscéim ~, free stride. 5 : scaoileadh.

scáthaigh2, gsm. of scáthach.

scéalaigh2, gsm. of scéalach.

sceidín2, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of scead1. 2. Small spot, speck, driblet; small thing. ~í (prátaí), small potatoes. 3. Little appendage; scut; boy's penis.

scéilín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of scéal. 2. Anecdote.

sceilpín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of scealp1. 2. (In phrase) ~ gabhair, scapegoat.

scéithín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of sciath1. 2. Biol: Scutellum. 3. Anat: Ensiform cartilage. Duine a bhualadh faoi bhun an ~, to hit s.o. in the pit of the stomach.

sciamhaigh2, gsm. of sciamhach.

scillín, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of sceall2.

scilte. 1. pp. of scil3. 2 : scileadh.

scinín, f. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of scian1.

sciobtha, a3. 1. pp. of sciob2. 2. Fast, rapid, prompt. Siúl, labhairt, go ~, to walk, to speak, fast. Déan go ~ é, be quick about it. Amharc ~, swift glance. Is ~ an teanga atá aici, she has a ready tongue. Chomh ~ le fia, as fleet as a deer. 3. (In phrase) ~ scuabtha, spick and span. 4 : sciobadh.

sciollta. 1. pp. of scioll. 2 : sciolladh.

scíthigh2, gsm. of scítheach.

scoite1, a3. 1. pp. of scoith1. 2. (a) Severed. Craobhacha ~, lopped branches. (b) Disconnected, discrete. Mth: Baill ~, discrete members. Leibhéil ~, discrete levels. (c) Separated, scattered far apart. Tá na tithe ~ go maith ó chéile, the houses are rather far apart. ~ thall is abhus, scattered singly here and there. Ceathanna ~, scattered showers. (d) Isolated, sequestered. Áit, oileán, ~, isolated place, island. (e) Solitary, lone. an ~, lone bird; companionless person.

scólta. 1. pp. of scól. 2 : scóladh.

sconribí2, gsf. of sconribeach.

scoraigh. 1 : scorach1. 2. gsm. of scorach2.

screamhaigh2, gsm. of screamhach.

scríobaigh. 1 : scríobach1. 2. gsm. of scríobach2.

scrúdaithe. 1. pp. of scrúdaigh. 2 : scrúdú.

scrúdta. 1. pp. of scrúd. 2 : scrúd.

scuaibín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of scuab1. 2. El: Brush. ~ charbóin, carbon brush. 3. Sweepstake.

seachránaigh2, gsm. of seachránach.

seachtraigh2, gsm. of seachtrach.

sealbh1. 1. gpl. of seilbh. 2. f = seilbh. 3. f = sealbhán.

sealbhaigh2. 1 : sealbhach1. 2. gsm. of sealbhach2.

seamar2. 1. gpl. of seamair. 2. m & f = seamair.

seamhraigh2, gsm. of seamhrach1.

seangaithe, a3. 1. pp. of seangaigh. 2. Exhausted. 3 : seangaigh.

séanta1, a3. 1. pp. of séan3. 2. (a) Charmed, blessed. Folk: An tOileán S~, the Isle of the Blest. (b) Lucky, prosperous, happy. Lámh shéanta, happy, beneficent, hand. 3 : séan3.

séanta2. 1. pp. of séan4. 2 : séanadh1.

séaraigh. 1 : séarach1. 2. gsm. of séarach2.

searbhaithe. 1. pp. of searbhaigh. 2 : searbhú.

seascaí. 1. gs. of seascach1. 2. f = seascach1 1(b).

seasta, a3. 1. pp. of seas2. 2. (a) Standing, supporting. Bloc ~, standing block. S.a. crann 4. (b) Steady, permanent, regular. Obair sheasta, steady work. Post ~, permanent job. Foireann sheasta, regular staff. Mil: Fórsa ~, regular force. ileamh ~, steady demand. (c) Delighted. Bheith ~ le rud, to be delighted with sth. Tá sé ~ leis féin, he is very pleased with himself. Iron:Tá sé ~ anois, he is a made man now. 3 : seasamh.

seicne. 1. gs. of seicin. 2. m = seicin.

séidte. 1. pp. of séid. 2 : séideadh.

seiftithe, a3. 1. pp. of seiftigh. 2. Resourceful. Rud a dhéanamh go ~, to do sth. skilfully, smartly. 3 : seiftiú.

seiligh2, gsm. of seileach.

seircín2, f. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of searc1.

seirín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of seir. 2. (a) Knee-strap, nicky-tam. (b) Hobble (on sheep).

séirsín2, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of séirse.

seod. 1. gpl. of seoid1. 2. f = seoid1.

seolta1, a3. 1. pp. of seol4. 2. (a) Well-directed. Urchar ~ cloiche, well-aimed cast of a stone. (b) Smooth-running, flowing, free. Gach aon rud ag dul ar aghaidh go ~, everything proceeding smoothly. (c) Easy, graceful. Ag siúl go ~, walking freely, with an easy grace. (d) Skilful, adept (ar, at). ~ ar rud, adept at sth. Níl mé ~ ar véarsaí, I am not skilled in verse. (e) Satisfied, pleased, content. D'imigh sé leis chomh ~ lena bhfaca tú riamh, he went off as pleased as ever you saw. 3: seoladh.

síciatraí2, gsf. of síciatrach.

silte. 1. pp. of sil2. 2 : sileadh.

sílte. 1. pp. of síl1. 2 : síleadh.

sínte. 1. pp. of sín2. 2 : síneadh.

sintéisigh2, gsm. of sintéiseach.

síntigh. 1 : sínteach1. 2. gsm. of sínteach2.

síodrálaí2, gsf. of síodrálach.

síogaigh2, gsm. of síogach.

síolaigh2, gsm. of síolach.

síolaithe1. 1. pp. of síolaigh1. 2 : síolú.

siombalaigh2, gsm. of siombalach.

sioncrónaigh2, gsm. of sioncrónach.

sionsaigh2, gsm. of sionsach.

síothaithe. 1. pp. of síothaigh. 2 : síothú.

sláimín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of slám1. 2. Wispy person; untidy person. (Var: slaimín)

slaitín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of slat1. 2. ~ cleasaí, jester's bauble. ~ spaisteoireachta, swagger-cane. ~ draíochta, magic wand. 3. Bot: ~ órga, golden-rod.

slánaithe. 1. pp. of slánaigh. 2 : slánú.

slaodta. 1. pp. of slaod2. 2 : slaod2.

sleamhnaithe. 1. pp. of sleamhnaigh. 2 : sleamhnú.

slíoctha, a3. 1. pp. of slíoc. 2. Sleek, plausible.

slisín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of slis1 1,2. 2. Rasher.

sméirín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of sméar. 2. (Little) black animal.

smidte, a3. 1. pp. of smid2. 2. Excellent, neat. 3 : smideadh.

smigín, m. (gs. ~). 1. Dim. of smig1. 2. Chin support (for swimmer). S.a. snámh1 2(a).

smóilín1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of smólach. 2. Little darling. S.a. sclimpireacht.

smóilín2, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of smól1.

smolta. 1. pp. of smol2. 2 : smoladh.

smuilcín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of smuilc. 2. Pug-nosed person. 3. Impudent person, scamp, brat. ~ gan mhúineadh, unmannerly brat.

snáithigh2, gsm. of snáitheach.

snáithín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of snáithe. 2. Filament, fibre. ~ tathaig, strengthening fibre, staple. Níl ann ach an ~ tathaig, it is worn to a thread. ~ matáin, muscle fibre. Ribe ~, fibril. 3 = snath.

soilsigh2, gsm. of soilseach.

soipín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of sop. 2. (pl.) Pallet, nest. ~í neide, straws of nest. ~í iolair, eagle's eyrie. ~í a chur fút, to make a straw pallet for oneself. S.a. mac 3.

soiscéalaigh2, gsm. of soiscéalach.

soladaigh2, gsm. of soladach.

sólásaigh2, gsm. of sólásach.

sonraigh2, gsm. of sonrach.

spalptha, a3. 1. pp. of spalp. 2. Parched. ~ ón ngrian, leis an tart, parched from the sun, with thirst. 3 : spalpadh.

speilín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of speal1. 2. (Furze-)chopper made from section of scythe-blade.

spincín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of speanc. 2. ~ seaca, icicle. 3. Chaffinch.

spíonta2. 1. pp. of spíon2. 2 : spíon2.

spíosraigh2, gsm. of spíosrach.

splaincín, f. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of splanc1. 2. Fiery, irascible, woman.

spóirt. 1. gs. of spórt. 2. f = spórt.

sportha, a3. 1. pp. of spor2. 2. Exhausted; broke. ~ spíonta, stony-broke. 3 : spor2.

spréachta. 1. pp. of spréach2. 2 : spréachadh.

sprioctha, a3. 1. pp. of sprioc2. 2 = spriocúil1.

sraoilligh. 1 = sraoill2. 2. gsm. of sraoilleach2.

srathaigh2, gsm. of srathach1,2.

srathaithe. 1. pp. of srathaigh1. 2 : srathú.

sreangaigh2, gsm. of sreangach.

srianta1, a3. 1. pp. of srian2. 2. Restrained, controlled, restricted. Caint, stíl, shrianta, restrained speech, style. Pribhléid shrianta, qualified privilege. Jur: Eastát ~, qualified estate. 3 : srianadh.

sróinín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of srón. 2. Nose-ring, snout-ring.

sruthaigh2, gsm. of sruthach.

staicín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of staic. 2. Butt. ~ áiféise, laughing-stock. (Var: stáicín)

staide1. 1. gs. of staid1. 2. f = staid1.

staifín1, m. (gs. ~, pl. ~í). Dim. of staff.

staincín, m. (gs. ~). 1. Dim. of stainc. 2. ~ de dhuine, petulant person.

stálaithe, a3. 1. pp. of stálaigh. 2. Stiff, obstinate; tough, unbending. 3 : stálaigh.

stánaí2, gsf. of stánach.

stánaigh2, gsm. of stánach.

steallta2. 1. pp. of steall2. 2 : stealladh.

stiallta. 1. pp. of stiall2. 2 : stialladh.

stóinsigh2, gsm. of stóinseach.

stóinsithe, a3. 1. pp. of stóinsigh1. 2. Solidly built. 3. Stubborn, unyielding, tough. 4 : stóinsigh1. (Var: stóinseáilte)

streoillín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of streoille. 2. ~ (daoine), straggling line (of people). 3. Astr: An S~, the Pleiads.

suaimhnigh2, gsm. of suaimhneach.

suaraigh2, gsm. of suarach.

subhaigh2, gsm. of subhach.

suimeálaí2, gsf. of suimeálach.

suite, a3. 1. pp. of suigh. 2. Situated. ~ ar thaobh cnoic, situated on a hillside. Mar atáimid ~, in our situation. 3. Fixed, established; certain. Pointe ~, fixed point. Dearcadh ~, determined outlook. ~ de rud, convinced, certain, of sth. Tá sé ~ dearfa, ~ meáite, de, he is firmly convinced of it. Ná bí chomh ~ sin díot féin, don't be so sure of yourself. Argóint atá ~ go maith, an argument that is well-grounded. 4. Low-sized, stocky. Duine ~ daingean, strong stocky person. 5 : suí.

tabhaill1. 1. gs. of tabhall1. 2. f = tabhall1.

táblaigh2, gsm. of táblach.

tadhlaí2, gsf. of tadhlach1.

taibhsigh2, gsm. of taibhseach.

táimhe2, gsf. of támh2 2.

tairbhigh2, gsm. of tairbheach.

tairisigh. 1 : tairiseach1. 2. gsm. of tairiseach2.

taismigh. 1 : taismeach1. 2. gsm. of taismeach2.

támáilte, a3. 1. pp. of támáil. 2. Sluggish, slothful. 3. (Of soil, dough) Heavy, sticky. 4. (Of drink) Tepid, insipid. 5. Reluctant, shy. (Var: ~ach a1)

tamhanta. 1. pp. of tamhain1. 2 : tamhnadh.

tanaithe. 1. pp. of tanaigh. 2 : tanú.

taobhaigh2. 1 : taobhach1. 2. gsm. of taobhach2.

taoibhín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of taobh1. 2. Side-patch. ~ ar bhróg, side-patch on shoe. 3. Patch. ~ ar shúil, patch on eye. ~ ar bhóthar, patch on road. 4. Fig: Cuir ~ leis, (of drink) take another drop along with it.

taosaigh2, gsm. of taosach.

tarcaisnigh2, gsm. of tarcaisneach.

tarraingthe, a3. 1. pp. of tarraing1. 2. (Of features) Drawn, strained, haggard. 3. (Of wire, thread) Fine-drawn. 4 : tarraingt. (Var: tarraingte)

teaglamaí2. 1 : teaglaim1. 2. gsf. of teaglamach.

teaglamaigh2, gsm. of teaglamach.

teangaigh2, gsm. of teangach.

teannta2. 1. pp. of teann3. 2 : teannadh.

teanntaithe. 1. pp. of teanntaigh. 2 : teanntú.

tearcaithe. 1. pp. of tearcaigh. 2 : tearcú.

teascaí2, gsf. of teascach.

teileafónaí2, gsf. of teileafónach.

teileagrafaí2, gsf. of teileagrafach.

teimhligh2, gsm. of teimhleach.

téisclimí2, gsf. of téisclimeach.

timpeallaigh2, gsm. of timpeallach.

tinneasnaigh2, gsm. of tinneasnach.

tiomanta, a3. 1. pp. of tiomain. 2. (a) Sworn; set, determined. Tá sé ~ é a dhéanamh, he is sworn, determined, to do it. (b) (In asseverations) Diabhal thiomanta duine acu, devil a one of them. ~ don diabhal blas oibre a rinne sé, he didn't do a damn bit of work. 3 : tiomaint. (Var: of 2(a): tiomanach a1)

tiomnaigh2, gsm. of tiomnach.

tionsclaigh2, gsm. of tionsclach 1.

tobairín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of tobar. 2. Dimple.

tochrais2. 1. gs. of tochras. 2. f = tochras.

tochraiste, a3. 1. pp. of tochrais1. 2. (Of person) Well-knit, strongly built. 3 : tochras.

tofa, a3. 1. pp. of togh1. 2. Choice. Bia ~, choice food. Fear ~, outstanding man. Amadán ~, utter fool. 3 : toghadh.

toill2. 1 : toll1. 2. gsm. of toll2.

toitín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of toit. 2. Cigarette.

tollta. 1. pp. of toll3. 2 : tolladh.

tonaigh2, gsm. of tonach2.

trádálaí2, gsf. of trádálach.

trampáilte, a3. 1. pp. of trampáil. 2. (a) Much-travelled, knowledgeable. (b) Trampish, cunning.

trasnaigh2, gsm. of trasnach.

trasnaithe. 1. pp. of trasnaigh. 2 : trasnú.

tréadaigh. 1 : tréadach1. 2. gsm. of tréadach2.

trealmhaigh2, gsm. of trealmhach.

treasaigh3, gsm. of treasach2.

tréidín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of tréad. 2. Astr: An T~, the Pleiades.

treoraigh2. 1 : treorach1. 2. gsm. of treorach2.

triantánaigh2, gsm. of triantánach.

trilsigh2, gsm. of trilseach.

triomaithe. 1. pp. of triomaigh. 2 : triomú.

troithín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of troigh. 2. Vampless stocking; 3. tread (of spade).

truslógaí2, gsf. of truslógach.

tuairgní2, gsf. of tuairgneach1.

tuairimigh2, gsm. of tuairimeach.

tugtha, a3. 1. pp. of tabhair. 2. Spent, exhausted. Tá a chúrsa ~, his race is run. Bhí mo neart ~, my strength was gone. Tá eagla orm go bhfuil a bhiseach ~, I fear he is beyond recovery. Is gearr go raibh an bhliain ~, the year will soon be out. Bhíomar ~ tnáite, we were completely exhausted. 3. ~ do, given to, prone to. ~ don ól, addicted to drink. ~ don achrann, inclined to be quarrelsome. ~ don léann, devoted to learning. ~ do na leabhair, attached to books. ~ don slaghdán, inclined to catch colds. Ná bí ~ do bheith déanach, don't make a habit of being late.

tuilte. 1 : tuile. 2. pp. of tuil1.

túirín1, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of túr1. 2. Turret; belvedere. ~ gunna, gun-turret.

tuirsigh2. 1 : tuirseach1. 2. gsm. of tuirseach2.

túis2. 1. gs. of tús. 2. f = tús.

tuisligh2, gsm. of tuisleach.

uamhnaigh2, gsm. of uamhnach1.

uchtaigh3. 1 : uchtach1,2. 2. gsm. of uchtach3.

uchtaithe. 1. pp. of uchtaigh. 2 : uchtú.

údaraigh2, gsm. of údarach.

úillín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of úll. 2. Darling. ~ óir, apple of (one's) eye; pampered child. Is é ~ óir a mháthar é, he is his mother's darling. Rinne sí ~ óir de, she adored, pampered, him.

úir2. 1 : úr2. 2. gsm. of úr3.

úithín, m. (gs. ~, pl. ~í). 1. Dim. of úth. 2. Anat: Cyst.

úraigh3, gsm. of úrach2,3.

uraithe. 1. pp. of uraigh. 2 : urú.

úraithe. 1. pp. of úraigh. 2 : úrú.

urbhearnaigh2, gsm. of urbhearnach.

urghairdigh2, gsm. of urghairdeach.

urramaigh2. 1 : urramach1. 2. gsm. of urramach2.

útamálaí2, gsf. of útamálach.