Skip to main content

Trinity College Dublin, The University of Dublin

Trinity Menu Trinity SearchYou are here Our Research > Current Research Projects

CABÓIGÍN II (Foras na Gaeilge)

Cúlra

Abair

Tionscadal taighde ollscoile is ea abair.ie (Cabóigín/Cabógaí) chun sintéis téacs-go-hurlabhra Gaeilge a fhorbairt. Tá an tionscadal á stiúradh ag an Ollamh Ailbhe Ní Chasaide den tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra atá mar chuid d'Ionad an Léinn Teangacha agus Chumarsáide, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (TCD). Tá an tionscadal á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge agus tá sé ag leanúint ar aghaidh ón obair a thosaíodh faoin tionscadal WISPR (Acmhainní Próiseáil Urlabhra don Bhreatnais is don Ghaeilge) a bhí ina chomharaíocht idir Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Canolfan Bedwyr (Ollscoil na Breataine Bige, Bangor), An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD), Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) agus Institiúid Teangeolaíochta Éireann (ITÉ), agus a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach faoi chlár INTERREG IIIA.

Background

The abair.ie project (Cabóigín/Cabógaí) is a university research project to develop text-to-speech (TTS) synthesis for the Irish language. The project is supervised by Prof. Ailbhe Ní Chasaide of the Phonetics & Speech Lab in the School of Linguistic, Speech and Communication Sciences, Trinity College Dublin (TCD). The project is funded by Foras na Gaeilge and builds on work from the WISPR (Welsh and Irish Speech Processing Resources) project. WISPR was a collaborative effort between Trinity College Dublin, Canolfan Bedwyr (University of Wales, Bangor), University College Dublin (UCD), Dublin City University (DCU) and Institiúid Teangeolaíochta Éireann (ITÉ, Linguistics Institute of Ireland), and was funded by the EU INTERREG IIIA Community Initiative Programme.

www.abair.ie

Back to top