Teagmháil

Is féidir teagmháil a dhéanamh le léachtóirí ar leithligh trí na seoltaí ríomhphoist a thugtar ar leathanach na foirne a úsáid, nó trí scríobh chuig an seoladh seo a leanas:

Scoil na hEolaíochta Ríomhaireachta agus na Staitisticí
Institiúid O'Reilly
Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath 2.