World Renowned Scientists are Conferred with Honorary Degrees at Trinity as part of Dublin City of Science Celebrations / Céimeanna Oinigh Bronnta ag Coláiste na Tríonóide ar Eolaithe a bhfuil Cáil Dhomhanda orthu

Posted on: 29 June 2012

World renowned scientists were among those conferred with honorary doctorates at a special honorary degree ceremony at Trinity today marking the Dublin City of Science 2012 and the Euroscience Open Forum.

 

Kiran Mazumdar-Shaw, Professor Peter Doherty, Dr John Climax, University Chancellor, Dr Mary Robinson, Professor William Campbell, Provost, TCD, Dr Patrick Prendergast and Professor Sir Roger Penrose.

Professor William Campbell, former Director of Parasitology at Merck who was centrally involved in developing Ivermectin, the cure against river blindness was conferred with a Doctor in Science (Sc.D).  In 1987 he spearheaded the decision by Merck to distribute Ivermectin free to millions of people in what became one of the first and foremost examples of a public/private partnership in international health. Annually 25 million people are treated under this scheme preventing new cases of river blindness. He was also involved in the development of several drugs used in human and veterinary medicine. Originally from Donegal, he is a graduate of Trinity with first class honours in Zoology. On retirement from the pharmaceutical industry, he became a Fellow of the Research Institute for Scientists Emeriti at Drew University.

Clinical Scientist, Dr John Climax and founder of ICON plc in Dublin in 1990 was conferred with a Doctor in Science (Sc.D). Today Icon is a global provider of development services to pharmaceutical and related health industries, employing some 9,000 people in 42 countries. Originally from Singapore, Dr Climax is Chairman Emeritus of ICON, a founding member of the Board of the Science Gallery at Trinity College and Adjunct Professor at the Royal College of Surgeons in Ireland. In 2004 he established the Human Dignity Foundation, a charity which seeks to alleviate child poverty.

Immunologist and Nobel Prize Winner Professor Peter Doherty, the Michael F. Tamer Chair of Biomedical Research at St Jude Children’s Research Hospital, Memphis, Tennessee and Laureate Professor at the University of Melbourne was conferred with a Doctor in Medicine (M.D). He is one of the most influential immunologists of our time. In 1996 he was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine with Rolf Zinkernagel for discoveries concerning the specificity of the cell mediated immune defence. He headed the review of Biomedical Sciences in Trinity which recommended the creation of the Trinity Biomedical Sciences Institute.

Theoretical physicist, mathematician and cosmologist Professor Sir Roger Penrose who isEmeritus Rouse Ball Professor of Mathematics at the  Mathematical Institute, University of Oxford  was conferred with a Doctor in Science (Sc.D). He is a world leading authority in his field who shared the Wolf prize with Stephen Hawking for his contributions on the theory of general relativity, gravitational collapse and black holes.  In 1990 he also received the Einstein medal.  More recently his interest in artificial intelligence led to a series of highly influential books such as The Emperor’s New Mind (1990) and Road to Reality (2004).

Kiran Mazumdar-Shaw, an Indian businesswoman and innovator in Bangalore, founder, chair and managing director of Biocon, India’s leading biotechnology enterprise was conferred with a Doctor in Science (Sc.D).  She joined Biocon Biochemicals in 1978 in Cork and started Biocon India in the same year. She was recently voted The Most Influential in Bio-business Person outside Europe and the US by Nature Biotechnology. In 2004 she established the Biocon Foundation to conduct health, education, sanitation and environment programmes for the benefit of economically weaker sections of society. This foundation has improved the lives of 300,000 people through its holistic healthcare approach.  Ms Mazumdar-Shaw is currently the Irish honorary consul in Bangalore.

Céimeanna Oinigh Bronnta ag Coláiste na Tríonóide ar Eolaithe a bhfuil Cáil Dhomhanda orthu mar chuid den Cheiliúradh ar Bhaile Átha Cliath: Cathair na hEolaíochta.  

Bhí eolaithe a bhfuil cáil ar fud an domhain orthu i measc na ndaoine ar bronnadh céimeanna dochtúireachta oinigh orthu ag searmanas bronnta céime oinigh speisialta i gColáiste na Tríonóide inniu (29 Meitheamh), mar cheiliúradh ar Bhaile Átha Cliath, Cathair na hEolaíochta 2012 agus an Euroscience Open Forum.

Bronnadh Dochtúireacht san Eolaíocht(Sc.D) ar an Ollamh William Campbell, iar-Stiúrthóir na Seadeolaíochta i Merck, a raibh baint mhór aige le Ivermectin, an leigheas ar dhaille abhann, a fhorbairt.  Eisean a bhí taobh thiar de chinneadh Merck Ivermectin a dháileadh ar na milliún daoine saor in aisce sa bhliain 1987. Ba é sin ceann de na chéad samplaí agus an sampla ba mhó de chomhpháirtíocht phoiblí/phríobháideach san earnáil sláinte idirnáisiúnta. Cuirtear cóireáil ar 25 milliún duine in aghaidh na bliana faoin scéim seo agus tá deireadh le daille abhann anois. Bhí baint aige freisin le forbairt roinnt drugaí a úsáidtear i leigheas an duine agus sa tréidliacht. As Dún na nGall ó dhúchas é, bhain sé céim chéad onóracha sa zó-eolaíocht amach i gColáiste na Tríonóide. I ndiaidh dó dul ar scor ón tionscal cógaisíochta, rinneadh Comhalta den Institiúid Taighde d’Eolaithe  Emeriti ag Ollscoil Drew de.

BronnadhDochtúireacht san Eolaíocht(Sc.D) ar an Dr John Climax, Eolaí Cliniciúil agus bunaitheoir ICON plc i mBaile Átha Cliath i 1990. Inniu, soláthraíonn Icon seirbhísí forbartha do thionscail chógaisíochta agus do thionscail sláinte ghaolmhara ar fud an domhain, agus fostaíonn sé tuairim is 9,000 duine i 42 tír. As Singeapór ó dhúchas dó, tá an Dr Climax ina Chathaoirleach Emeritus ar ICON, is duine de bhunaitheoirí Bhord an Ghailearaí Eolaíochta ag Coláiste na Tríonóide é agus is Ollamh Cúnta é i gColáiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn. Bhunaigh sé an Human Dignity Foundation i 2004, carthanas a fhéachann le bochtaineacht leanaí a mhaolú.

Bronnadh Dochtúireacht sa Leigheas (M.D) ar an Ollamh Peter Doherty, Imdhíoneolaí agus Buaiteoir Dhuais Nobel, Cathaoirleach ar Thaighde Bithleighis Michael F. Tamer ag Ospidéal Taighde Leanaí St Jude, Memphis, Tennessee agus Ollamh Laureate in Ollscoil Melbourne. Tá sé ar dhuine de na himdhíoneolaithe is mó tionchair lenár linn. Bronnadh Duais Nobel san Fhiseolaíocht nó sa Leigheas air féin agus ar Rolf Zinkernagel i 1996 don mhéid a fuair siad amach faoi shainiúlacht na cosanta imdhíonachta trí mheán ceall. Bhí sé ina cheannaire ar an athbhreithniú ar na hEolaíochtaí Bithleighis i gColáiste na Tríonóide a mhol go mbunófaí Institiúid Eolaíochtaí Bithleighis Choláiste na Tríonóide.

Fisiceoir teoiriciúil, matamaiticeoir agus cosmeolaí is ea an tOllamh Sir Roger Penrose. IsOllamhEmeritus Rouse Ball le Matamaitic é san Institiúid Matamaitice, Ollscoil Oxford. Is ceannródaí domhanda é ina réimse féin agus rinneadh an duais Wolf a chomhbhronnadh ar Stephen Hawking agus air féin don méid a chuir sé le teoiric na coibhneasachta ginearálta, imphléascadh imtharraingteach agus dúphoill.  Bronnadh Bonn Einstein air freisin i 1990.  Foilsíodh leabhair dá chuid a mbíonn tionchar mór acu, The Emperor’s New Mind (1990) agus Road to Reality (2004), mar thoradh ar an spéis atá aige in intleacht shaorga.

BronnadhDochtúireacht san Eolaíocht(Sc.D) ar Kiran Mazumdar-Shaw, bean ghnó as an India agus nuálaí i Bangalore, bunaitheoir, cathaoirleach agus stiúrthóir bainistíochta ar Biocon, fiontar bithteicneolaíochta ceannaireachta na hIndia.  Chuaigh sí isteach in Biocon Biochemicals i gCorcaigh i 1978 agus bhunaigh sí Biocon India an bhliain chéanna. D’ainmnigh Nature Biotechnology í ar An Duine is Mó Tionchair sa Bhithghnó lasmuigh den Eoraip agus de SAM, le déanaí. Bhunaigh sí an Biocon Foundation i 2004 chun cláir sláinte, oideachais, sláintíochta agus chomhshaoil a reáchtáil chun leasa na gcodanna den tsochaí atá lag ó thaobh na heacnamaíochta de. Chuir an fhondúireacht seo feabhas ar an saol do 300,000 duine trína cur chuige iomlánaíoch ar chúram sláinte. Tá Kiran Mazumdar-Shaw ina consal oinigh ar son na hÉireann i Bangalore faoi láthair.