Trinity Sport Scholarships Awarded to 28 Trinity Students

Posted on: 13 December 2010

Trinity College Dublin Sport Scholarships were awarded to 28 Trinity students at a special ceremony on Tuesday, December 7th last. The scholarships were awarded by Trinity’s Department of Sport and Dublin University Central Athletic Club (DUCAC) in 13 different sports including, rowing, football rugby, running and athletics, camogie, Gaelic football, hurling, hockey, kayak, orienteering, pentathlon, soccer, squash and volleyball.

Commenting on the significance of the Trinity Sports Scholarships, Provost, Dr John Hegarty said: “Trinity continues to support the pursuit of sporting excellence and its Sport Scholarships are an acknowledgement of our students’ exceptional achievements in sporting life.”

The CEO of the Irish Sports Council John Treacy presented the awards to the following Trinity students:

International rower, Sarah Dolan, who competes with the Trinity Senior VIII and rowed in the winning boat that won the National Championships last season. Sarah is a Junior Sophister student in Mechanical Engineering at Trinity and has represented Ireland at senior level in two World Cups and is currently ranked No. 3 in Ireland for lightweight women.  She hopes to be in the top 6 at the under 23 (U23) World Championships this year and to go to the Senior World Championships which is an Olympic Qualifier.

Scott LaValla a Senior Sophister student in Philosophy and Political Science, was awarded a Rugby Scholarship.  Scott is Captain of Trinity’s Rugby Club this year and was selected to play for the Ulster Ravens in the British Irish Cup and for the USA Eagles for the Churchill Cup in 2009 and 2010.  His ambition this year is to gain promotion to the All Ireland League Division 1 with Trinity and to make a Magners League debut.

Pentathlon athlete, Natalya Coyle is a Senior Freshman student in Business, Economics and Social Studies.  She was Intervarsity Tetrathlon Champion and Fencing Champion in the 2009/10 season for the Trinity Clubs and was selected for the Irish Fencing squad for 2010.  She came 14th at the Modern Pentathlon Junior Europeans and  19th at the Mexico World Cup this year.  She hopes to qualify for the World Cup Final in July 2011 and qualify for the London Olympics in 2012.

Tom Brennan is a Junior Freshman Medicine student and was semi finalist in the Junior European 200m sprints for kayaking in 2010 and came 14th at 1000m K4 Junior European Sprint Championships.  His ambition is to make an ‘A’ Final in the U23 European Sporting Championships and a top 10 finish in the U23 World Marathon Championships.

Other recipients of the Trinity sports scholarships were Luke Acheson, Senior Freshman in Business Studies and Patrick Jacques, Senior Freshman in European Studies (Rowing), Susannah Cass, PhD in Botany, Sarah Dolan, Junior Sophister in Mechanical Engineering and Iseult Finn, Junior Sophister in Medicine (Ladies rowing), Liam Tremble, Senior Freshman in Science, Bryony Treston Senior Sophister in Medicine and Becky Woods, Senior Sophister in Clinical Speech & Language Studies (Harriers and Athletics), Cathriona Foley, PhD in Biochemistry & Immunology (Camogie), Francis Boyle, PhD in Diploma in Education and Keiran Nolan, MSc Sports & Exercise Medicine (Gaelic Football), Therese McCafferty, Senior Sophister in Pharmacy (Gaelic Football Ladies), Daniel Sutcliffe, Junior Freshman in BESS (Hurling), Neal Megarity, Junior Freshman Primary School Teaching and Cian Speers, Senior Freshman in Philosophy & Political Science (Hockey), Hayley O’Donnell, Junior Sophister in Law and Alice Ward, Junior Freshman in Law (Hockey Ladies), Tom Brennan, Junior Freshman in Medicine (Kayaking), Rosalind Hussey, PhD in Psychology  (Orienteering), Natalya Coyle, Senior Freshman in BESS (Pentathlon), Dominic Gallagher Senior Freshman in Philosophy & English and Scott LaValla, Senior Sophister in Philosophy & Political Science (Rugby) Niall O’Carroll, Senior Sophister in Civil Engineering,  Conall O’Shaughnessy, Junior Sophister in History and English Literature and Frank Wilson, Senior Freshman in BESS (Soccer) Sarah Corcoran, Junior Sophister in Pharmacy (Squash) and Ruth Healy, Junior Freshman in Sociology & Social Policy and Fionnuala Nevin, Junior Sophister in Pharmacy (Volleyball).

Cadburys continue to support two GAA scholarships in recognition of their commitment to Gaelic football.  This year the scholarships will be awarded to Thomas Corrigan a Senior Freshman in Law.  He was awarded the Ulster Bank Rising Star Award in 2010 and plays for Fermanagh U21, along with the Trinity senior team.  He has two Intermediate County Championship medals with his club.
Sean Murray, is  a Senior Freshman  student  in  Theoretical Physics, and has won an U21 All-Ireland with Dublin in 2010.  He was awarded a Blue Star Award in 2009 and 2010 and plays with the Dublin Senior Panel along with the Trinity senior team.

Sport Scholarship student receives funding and have access to physiology testing, performance analysis and training, sports psychology, health and nutrition advice and lifestyle management support.  Students combine their studies with university, national and international competitions and this support is aimed to help scholarships students achieve their academic and sporting potential while at the University. 

Commenting on the significance of the students’ achievements, Trinity’s Head of Sport, MichelleTanner said:

“The Trinity College Sports Scholarships recipients are quite remarkable as they continually demonstrate the ability to maintain high academic achievements alongside a high standard of sporting excellence and commitment.  These students really are inspirational.”

Bronnadh Scoláireachtaí Spóirt Choláiste na Tríonóide ar 28 Mac Léinn de chuid Choláiste na Tríonóide

Bronnadh Scoláireachtaí Spóirt Choláiste na Tríonóide  ar 28 Mac Léinn de chuid Choláiste na Tríonóide ag searmanas speisialta Dé Máirt seo caite an 7 Nollaig. Bhronn Roinn Spóirt na Tríonóide agus Club Lárnach Lúthchleasaíochta Ollscoil Átha Cliath (DUCAC) scoláireachtaí i 13 spórt éagsúla lena n-áirítear iomramh, rugbaí peile, reathaíocht agus lúthchleasaíocht, camógaíocht, peil Ghaelach, iománaíocht, haca, cadhcáil, treodóireacht, peantatlan, sacar, scuais agus eitpheil. 

Agus é ag cur síos ar an tábhacht a bhaineann le Scoláireachtaí Spóirt na Tríonoíde, dúirt an Propast, an Dr. John Hegarty: “Leanann Coláiste na Tríonoide ag cuidiú leis an scoth a bhaint amach sa spórt agus tugann na Scoláireachtaí Spóirt aitheantas don méid atá bainte amach ag ár gcuid mac léinn sa saol spóirt.”
Bhronn CEO  Chomhairle Spóirt na hÉireann, John Treacy,  gradaim mhic léinn Choláiste na Tríonóide mar seo a leanas:

An t-iomróir idirnáisiúnta, Sarah Dolan, a théann san iomaíocht  le Foireann Shinsearach VIII na Tríonóide agus a bhí ag iomramh sa bhád a bhuaigh sna Craobhchomórtais Náisiúnta anuraidh.  Is mac léinn Sofaistí Sóisearach san Innealtóireacht Mheicniúil i gColáiste na Tríonóide í Sarah agus rinne sí ionadaíocht d’Éirinn ag leibhéal sinsearach in dhá Chorn Domhanda agus tá sí sa tríú háit in Éirinn do mhná éadrom-mheáchain faoi láthair. Tá súil aici a bheith i measc an tseisear ban is fearr sna Craobhchomórtais Dhomhanda faoi 23 (U23) i mbliana agus dul ar aghaidh chuig an Cáilitheoir Oilimpeach – na Craobhchomórtais Dhomhanda Shinsearacha.

Bronnadh Scoláireacht Rugbaí ar Scott LaValla mac léinn Sofaistí Sinsearach san Fhealsúnacht agus san Eolaíocht Pholaitiúil.  Tá Scott ina Chaptaen ar Chlub Rugbaí na Tríonóide i mbliana agus roghnaíodh é chun imirt leis na Ulster Ravens sa British Irish Cup agus do na USA Eagles don Churchill Cup i 2009 agus i 2010. Is é an sprioc atá aige i mbliana ná go gcuirfí é ar aghaidh chuig Sraithchomórtas 1 na hÉireann le Coláiste na Tríonóide agus imirt sa tSraith Magners.

Is mac léinn Sinsearach sa Ghnó, Eacnamaíocht agus Léann Sóisialta de chuid na chéad bhliana í Natalya Coyle.  Ba í Seaimpín Teitreatlan Idirollscoile agus Seaimpín Fálaithe í le linn shéasúr 2009/10 do Chlubanna na Tríonóide agus roghnaíodh í do scuad Fálaithe na hÉireann do 2010. Chríochnaigh sí sa 14ú háit ag an Modern Pentathlon Junior Europeans agus sa 19ú háit ag an Mexico World Cup i mbliana.  Tá súil aige go gcáileoidh sí don Chluiche Ceannais sa Chorn Domhanda in Iúil 2011 agus do Chluichí Oilimpeacha Londain i 2012.

Is mac léinn  Sóisearach leis an Leigheas sa Chéad Bhliain é Tom Brennan agus chríochnaigh sé sna babhtaí leathcheannais sna ráibeanna Eorpacha Sóisearacha 200m  do chadhcáil i 2010 agus tháinig sé sa 14ú háit sna Craobhchomórtais Ráibeanna Eorpacha Sóisearacha K4 1000m.   Tá sé mar sprioc aige Cluiche Ceannais ‘A’ a bhaint amach sna Craobhchomórtais Spóirt Eorpacha faoi 21 agus críochnaigh sa chéad 10 áit is fearr sna Craobhcomhórtais Maratóin Domhanda faoi 23.

I measc na ndaoine eile a fuair scoláireachtaí spóirt Choláiste na Tríonóide bhí Luke Acheson, mac léinn Sinsearach de chuid na chéad bhliana sa Ghnó agus Patrick Jacques, mac léinn Sinsearach de chuid na chéad bhliana  sa Léann Eorpach (Iomramh), Susannah Cass, PhD sa Luibheolaíocht, Sarah Dolan, Sofaistí Sóisearach san Innealtóireacht Mheicniúil agus Iseult Finn, Sofaistí Sóisearach sa Leigheas (iomramh na mban), Liam Tremble, mac léinn Sinsearach de chuid na chéad bhliana san Eolaíocht, Bryony Treston Sofaistí Sinsearach sa Leigheas agus Becky Woods, Sofaistí Sinsearach sa  Léann Urlabhra & Teanga Cliniciúil(Cromáin agus Lúthchleasaíocht), Cathriona Foley, PhD sa Bithcheimic & Imdhíoneolaíocht (Comógaíocht), Francis Boyle, PhD sa Dioplóma san Oideachas agus Keiran Nolan MSc i Míochaine Spóirt  & Aclaíochta, (Peil Ghaelach), Therese McCafferty, Sofaistí Sinsearach sa Chógaisíocht, (Peil Ghealach na mBan), Daniel Sutcliffe, mac léinn Sóisearach de chuid na chéad bhliana sa BESS (Iománaíocht), Neal Megarity, mac léinn Sóisearach de chuid na chéad bhliana sa Mhúinteoireacht Bunscoile,  agus Cian Speers, mac léinn Sinsearach de chuid na chéad bhliana san Fhealsúnacht & san Eolaíocht Pholaitiúil (Haca), Hayley O’Donnell, Sofaistí Sóisearach sa Dlí agus Alice Ward, mac léinn Sóisearach de chuid na chéad bhliana sa Dlí (Haca na mBan), Tom Brennan, mac léinn Sóisearach de chuid na chéad bhliana sa Leigheas (Cadhcáil), Rosalind Hussey, PhD sa Síceolaíocht, (Treodóireacht), Natalya Coyle, mac léinn Sinsearach de chuid na chéad bhliana sa BESS (Peantatlan), Dominic Gallagher mac léinn Sinsearach de chuid na chéad bhliana san Fhealsúnacht & Béarla agus Scott LaValla, Sofaistí Sinsearach san Fhealsúnacht & san Eolaíocht Pholaitiúil (Rugbaí),  Niall O’Carroll, Sofaistí Sinsearach san Innealtóireacht Shibhialta,  Conall O’Shaughnessy, Sofaistí Sóisearach sa Stair agus Litríocht an Bhéarla agus Frank Wilson, mac léinn Sinsearach de chuid na chéad bhliana sa BESS (Sacar),  Sarah Corcoran, Sofaistí Sóisearach sa Chógaisíocht (Scuais) agus Ruth Healy, mac léinn Sóisearach de chuid na chéad bhliana sa tSocheolaíocht & Polasaí Sóisialta agus Fionnuala Nevin, Sofaistí Sóisearach sa Chógaisíocht (Eitpheil).

Leanann Cadburys ag bronnadh dhá scoláireacht CLG mar aitheantas ar a dtiomatas don Pheil Ghaelach.  I mbliana, bronnfar na gradaim ar Thomas Corrigan mac léinn Sinsearach de chuid na chéad bhliana sa Dlí.  Bronnadh an Ulster Bank Rising Star Award air i 2010 agus imríonn sé d’Fhoireann Fhear Manach faoi 21, chomh maith le foireann shinsearach na Tríonóide.  Bhain sé amach dá bhonn i gCraobh Idirmheánach an Chontae lena chlub.

Is mac léinn Sinsearach de chuid na chéad bhliana san Fhisic Theoiriciúil é Sean Murray, agus tá Craobh na hÉireann Faoi 21 bainte amach aige le Baile Átha Cliath i 2010.  Bronnadh Gradam Blue Star air i 2009 agus i 2010 agus imríonn sé le Painéal Sinsearach Bhaile Átha Cliath agus le foireann shinsearach na Tríonóide.

Faigheann mic léinn scoláireachtaí spóirt maoiniú agus bíonn rochtain acu ar thástáil síceolaíochta, anailís feidhmíochta agus oiliúint, síceolaíocht spóirt, comhairle faoi shláinte agus faoi chothú agus tacaíocht bainistíochta ó thaobh stíl bheatha.  Nascann na mic léinn a gcuid staidéir le comórtais ollscoile, náisiúnta agus idirnáisiúnta agus díríonn an tacaíocht seo ar chúnamh a thabhairt do mhic léinn scoláireachtaí a gcumas acadúil agus spóirt a bhaint amach agus iad ag freastal ar an Ollscoil. 

Agus é ag cur síos ar an tábhacht a bhaineann le héachtaí na mac léinn, dúirt Ceann Spóirt Choláiste na Tríonóide:

“Díol suntais na daoine a fhaigheann Scoláireachtaí Spóirt Choláiste na Tríonóide mar léiríonn siad arís is arís eile gur féidir ardchaighdeáin acadúla a bhaint amach agus ag an am céanna sárchaighdeáin agus dúthracht a léiriú ó thaobh spóirt.  Údar inspioráide iad na mic léinn atá i gceist.”