Seoladh Leabhair: ‘The Letters, Writing and Speeches of Oliver Cromwell’

Posted on: 28 November 2022

Seoladh Leabhair: ‘The Letters, Writing and Speeches of Oliver Cromwell

Seolfaidh Ambasadóir na Breataine foilseachán il-imleabhar ar dhuine de na daoine is conspóidí i stair na hÉireann agus Shasana

 Ar an 28 Samhain 2022, beidh plé comhchéime ar siúl i Mol an tSeomra Fhada, Coláiste na Tríonóide chun seoladh il-imleabhair nua 'The Letters, Writings, and Speeches of Oliver Cromwell' a aithint. Beidh daoine ó fhoireann eagarthóireachta an leabhair i mbun plé, agus déanfar an leabhar a sheoladh go hoifigiúil ina dhiaidh sin. Cuirfidh Ambasadóir na Breataine go hÉireann Paul Johnston agus colúnaí Irish Times Fintan O’Toole i láthair é.

Tá an foilseachán ar an gcéad fhíor-eagrán scolártha de na scríbhinní taifeadta agus na hóráidí taifeadta go léir de chuid Oilibhéir Chromail (1599-1658) agus tá níos mó ná 1,000 téacs ann. Ní hamháin go bhfuil roinnt míreanna nua curtha in eagar ann, ach tá eagarthóireacht déanta freisin ar líon mór míreanna ó na bunchóipeanna a aimsíodh, míreanna nach raibh curtha in eagar cheana.

Ag labhairt dó roimh an t-imeacht, dúirt Micheál Ó Siochrú, Ollamh le Nua-Stair i gColáiste na Tríonóide agus ball den fhoireann eagarthóireachta:

“D’éirigh le hOilibhéar Cromail, duine de na ginearáil ab fhearr ach ba chonspóidí i Sasana, agus a shíolraigh ó chúlra tuaithe ar bheag aithne den chuid is mó, a bheith i gceannas ar thriail agus ar chur chun báis rí, tabhairt faoi ghabháil bhrúidiúil ar Éirinn agus ar Shasana, agus blianta deireanacha a shaoil a chaitheamh mar cheann stáit, mar Thiarna Cosantóra ar Shasana, Albain agus Éirinn.

“Cainteoir paiseanta a mhaígh gur ghlaoigh Dia air chun deireadh a chur le tíorántacht san eaglais agus sa stát, agus urlabhraí cumhachtach ar son saoirse creidimh leithne ach ar a chomhairle féin amháin, nochtann a chuid óráidí agus litreacha an fear poiblí agus an fear príobháideach ar bhealach níos iomláine ná beagnach aon cheannaire eile ón Nua-aois.”

Cainteoirí:

  • Micheál Ó Siochrú, Ollamh le Nua-Stair i gColáiste na Tríonóide, agus ball d’fhoireann eagarthóireachta an fhoilseacháin. 
  • An tOllamh John Morrill, Ollscoil Cambridge, eagarthóir sraithe an fhoilseacháin  
  • Paul Johnston | Ambasadóir na Breataine go hÉireann
  • Fintan O’Toole | Irish Times   

 

Media Contact:

Fiona Tyrrell | Media Relations | tyrrellf@tcd.ie | +353 1 896 3551