Éigse na Tríonóide in Trinity College Dublin

Posted on: 13 February 2023

Éigse na Tríonóide, Trinity College Dublin’s annual Irish language festival, will take place from 13-17th February 2023 in collaboration with the Students’ Union, An Cumann Gaelach student society and Trinity’s Irish Language Office.

This is a very special year; 50 years since the founding of the Éigse na Tríonóide festival and 10 years since Seomra na Gaeilge opened on campus.

These achievements will be marked by a special evening in Seomra na Gaeilge on Monday 13th February which will attended by the Provost, Dr Linda Doyle, and will welcome back students and staff members who were instrumental in opening the room 10 years ago.

A wide range of events will take place in Irish and bilingually over the course of the week including:

 • Information session on internship opportunities in the Gaeltacht in collaboration with the Irish Language Office, Tangent, Trinity's Ideas Workspace, Careers Service and Údarás na Gaeltachta;
 • An Irish language tour of art pieces related to love in the National Gallery for Valentine’s Day;
 • Screening of the movie Róise & Frank;
 • Pop-Up Gaeltacht with company, conversation, and craic;
 • Lecture from Dr Pádraig Ó Laighin in collaboration with the Discipline of Irish on the topic "Ról na Gaeilge i mbunú náisiúnstát na hÉireann";
 • Panel discussion on the subject of “Standing Up for Language Rights Ó Thuaidh agus Ó Dheas” 

#Éigse23

Éigse na Tríonóide i gColáiste na Tríonóide

Beidh Éigse na Tríonóide, féile bhliantúil na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide, ar siúl ón 13-17 Feabhra 2023 i gcomhar le hAontas na Mac Léinn, An Cumann Gaelach agus Oifig na Gaeilge.

Táthar ag ceiliúradh bliain an-speisialta i mbliana; 50 bliain d’Éigse na Tríonóide a bheith ar an bhfód agus 10 mbliana ó osclaíodh Seomra na Gaeilge ar an gcampas.

Le haitheantas a thabhairt do na héachtaí sin, beidh oíche chomórtha i Seomra na Gaeilge ar an Luan 13 Feabhra áit a gcuirfear fáilte roimh Phropast Choláiste na Tríonóide, an Dr Linda Doyle, agus cuirfear fáilte ar ais roimh mhic léinn agus bhaill foirne a raibh baint acu leis an seomra a oscailt 10 mbliana ó shin.

Beidh trí rogha leathan imeachtaí ar siúl trí Gaeilge agus go dátheangach i gcaitheamh na seachtaine agus ina measc beidh:

 • Seisiún eolais ar dheiseanna intéirneachta sa Ghaeltacht i gcomhar le hOifig na Gaeilge, Tangent, Spás Oibre Smaointe Choláiste na Tríonóide, an tSeirbhís Gairmeacha agus Údarás na Gaeltachta;
 • Turas Gaeilge ar na píosaí ealaíne bainteach leis an ngrá i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann do Lá Fhéile Vailintín;
 • Taispeántas den scannán Róise & Frank;
 • Pop-Up Gaeltacht le comhluadar, comhrá agus ceol;
 • Léacht ón Dr Pádraig Ó Laighin i gcomhar le Roinn na Gaeilge ar an ábhar "Ról na Gaeilge i mbunú náisiúnstát na hÉireann";
 • Plé Painéal ar an ábhar “Standing Up for Language Rights Ó Thuaidh agus Ó Dheas”.

Contact Details

Caoimhe Ní Mhaolaí, Oifigeach Gaeilge Aontas na Mac Léinn: gaeilge@tcdsu.org

Twitter: @TCDSU_Oifigeach, @CumannGaelachTCD

FB/ Instagram: @TCDSU, @CumannGaelachTCD

Áine Ní Shúilleabháin, Irish Language Officer: gaeloifig@tcd.ie

FB/Twitter/Instagram: @GaeloifigTCD

Media Contact:

Orla Sweeney | Public Affairs and Communications | orla.sweeney@tcd.ie | +353 1 896 3983