Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideTá tú anseo

Roinn na Léinn Urlabhra agus Teanga Cliniciúil

Ceann Disciplíne: An Dr. Caroline Jagoe

Is í Roinn an Léinn Urlabhra agus Teanga Chliniciúla an lárionad d’oideachas gairmiúil do theiripeoirí urlabhra agus teanga is faide ann in éirinn.

Cuireann an Roinn cúrsaí fochéime agus iarchéime ar fáil do theiripeoirí urlabhra agus teanga, chomh maith le deiseanna do thaighde agus d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach.

I dtaighde agus i dteagasc, cuireann an roinn comhionannas rochtana ar dheiseanna cumarsáide agus lánphairtiú sóisialta do leanaí agus do dhaoine fásta le laigí in urlabhra, teanga nó cumarsáide chun cinn, agus díríonn sí ar eolas a chothú i mbainistíocht gach gné de dheacrachtaí slogtha agus beathaithe. Tá naisc láidre ag an roinn le líonra leathan seirbhísí cliniciúla agus tá sí tiomanta do chomhpháirtíocht chomhoibríoch le soláthróirí seirbhísí sláinte.

Sonraí teagmhála