Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Seirbhísí Gaeilge

Brúigh na naisc seo thíos chun eolas a fháil faoi na seirbhísí Gaeilge atá ann i gColáiste na Tríonóide.

Seirbhís Aistriúcháin

Scéim Chónaithe

Seomra na Gaeilge

Ranganna Gaeilge

Gradaim na Gaeilge

Modúil Ghaeilge

Seirbhísí Leabharlainne

Comhairle Ginearálta

Cainteanna & Turais

Ciorcal Comhrá

Bailiúcháin Ealaíne

Cúrsaí Cumarsáide
Baill Foirne Nua

Oidí Pearsanta

D'Ainm Cláraithe a Athrú

Gnó trí Ghaeilge

People Finder

Fiosruithe trí Ghaeilge

Foilseacháin Bronnadh Céime Foirmeacha
Seirbhís Poist Gmail as Gaeilge abair.ie

Leathanaigh ghréasáin

 

Modúil Ghaeilge

Cuireann an Lárionad Léinn Teanga agus Cumarsáide modúil theanga ar fáil mar chuid de chlár an Churaclaim Leathain. Tá an Ghaeilge ar cheann de na teangacha a chuirtear ar fáil. Is féidir le mic léinn na ranganna seo a dhéanamh le haghaidh pointí creidmheasa, nó mar staidéar seach-churaclam. Brúigh an nasc seo le haghaidh tuilleadh eolais ar na modúil theanga.

Cuireann Roinn na Gaeilge agus na dTeangacha Ceilteacha modúil ar fáil sa sean-Ghaeilge, i nGaeilge na hAlban, i gcultúr agus litríocht na hÉireann (trí mheán an Bhéarla agus trí mheán na Gaeilge), agus sa Nua-Ghaeilge. Brúigh an nasc seo le haghaidh tuilleadh eolais ar Roinn na Gaeilge.

 

Seirbhísí Leabharlainne

 

 

 • Is féidir do ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge ag an phríomh-dheasc iasachta sna Leabharlanna Berkeley agus Hamilton, 9am - 3.30pm, Luan go hAoine
 • Tá leagan Gaeilge de Chomhéadan Cuardaigh Chatalóg na Leabharlainne ar fáil, agus Treoir na Leabharlainne, agus go leor eile
 • Is féidir cur isteach ar thicéad léitheora ar cuairt trí Ghaeilge ag an nasc seo: TBC
 • Eagraítear turais trí Ghaeilge ar an Leabharlann (i rith Sheachtain na Mac Léinn Céad Bliana) agus ar Leabhar Ceanannais (ach é seo a shocrú roimh réidh le Ann-Marie Diffley, adiffley@tcd.ie)

Tuilleadh eolais: https://www.tcd.ie/Library/irish-in-the-library/index.ga.php

 

Comhairle Ginearálta

Má tá ceist agat maidir le cúrsaí Gaeilge, i gColáiste na Tríonóide nó i gcoitinne, tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh le hOifigeach na Gaeilge ag gaeloifig@tcd.ie, agus déanfaidh sí / sé a d(h)ícheall do cheist a fhreagairt.

 

Cainteanna & Turais

Tá Oifigeach na Gaeilge ar fáil chun cainteanna faoi chúrsaí Gaeilge a thabhairt agus chun áiseanna Gaeilge Choláiste na Tríonóide a thaispeáint do ghrúpaí ábhartha. Mar shampla, is minic a thugann an tOifigeach cainteanna ag seisiúin treoshuíomh na mac léinn idirnáisiúnta. Déan teagmháil le gaeloifig@tcd.ie le sonraí d'imeachta ar dtús baire, le do thoil.

D'fhéadfaí do thuras a nascadh le turas treoraithe trí Ghaeilge ar Leabhar Ceanannais (ach é seo a shocrú roimh réidh).

 

grupa scoile taobh amuigh de leabharlann Berkeley

Grúpa scoile ar thuras trí Ghaeilge ar champas stairiúil Choláiste na Tríonóide

 

Ciorcal Comhrá

Bíonn teacht le chéile neamhfhoirmeálta ag cainteoirí Gaeilge ó phobal an Choláiste (mic léinn, baill foirne agus alumni), chomh maith le cainteoirí Gaeilge ón phobal i gcoitinne, gach Céadaoin ag 10.30am sa Bhutrach, taobh istigh den téarma acadúil. Bíonn muid ag na boird admhaid ar dheis nuair a shiúlann tú isteach an príomh-dhoras. Fáilte roimh chách!

daoine ag an chiorcal comhra sa bhutrach

 

Bailiúcháin Ealaíne

Tá eolas éagsúil maidir le bailiúcháin ealaíne Choláiste na Tríonóide ar fáil as Gaeilge ag an nasc seo: https://www.tcd.ie/artcollections/index.ga.php.

turas idirghníomhach d'fhóin chliste ar ealaín an champais ar fáil i nGaeilge ón suíomh céanna - turas féintreoraithe é seo, níl uait ach fón cliste!

Cuireann na Bailiúcháin Ealaíne, i gcomhar le hOifig na Gaeilge agus an Scéim Chónaithe, turais treoraithe ar ealaín an champais ar siúl dhá uair sa bhliain. Fáilte roimh an phobal i gcoitinne agus roimh alumni ag na himeachtaí seo. Scaiptear eolas faoi gach turas ar na meáin shoisialta (féach www.facebook.com/GaeloifigTCD).

Screenshot o shuiomh greasain na mbailiuchan ealaine

 

Cúrsaí Cumarsáide

 

Urlabhraithe

Brúigh anseo le haghaidh liosta urlabhraithe le Gaeilge sa Choláiste. Tá réimse leathan saineolais i measc na n-urlabhraithe, agus tá Gaeilge liofa ag Preas-Oifigeach an Choláiste chomh maith (Caoimhe Ní Lochlainn, communications@tcd.ie).

Preasráitis

Foilsítear 15% de phreasráiteas Choláiste na Tríonóide go comhuaineach i nGaeilge agus i mBéarla. Tá preas-ráitis agus scéalta nuachta Gaeilge ar fáil ar mhol nuachta an Choláiste. Brúigh anseo leis an Chartlann Preasráiteas i nGaeilge a fheiceáil.

Meáin shóisialta

Is féidir eolas faoi chúrsaí Gaeilge i gColáiste na Tríonóide, agus eolas i nGaeilge faoi chúrsaí Choláiste na Tríonóide, a fháil ó na cuntais seo thíos:

Facebook

 • GaeloifigTCD
 • CumannGaelachTCD
 • trinitycollegedublin

Twitter

 • @GaeloifigTCD
 • @AnCumannGaelach
 • @tcddublin

...nó ó na fógraí Gaeilge (sampla seo thíos) a chuirtear ar chláir fhógraí leictreonacha an Choláiste:

Scaileán eolais

Baill Foirne Nua

Tá eolas ginearálta maidir le ról na Gaeilge sa Choláiste, dírithe ar bhaill foirne nua, ar fail ar shuíomh ghréasáin na nAcmhainní Daonna ag an nasc seo a leanas: https://www.tcd.ie/hr/new/information/#irish

 

Oidí Pearsanta

Tá Seirbhís Oidí an Choláiste in ann oidí pearsanta le Gaeilge a chur ar fáil do mhic léinn. Beidh liosta de na hoidí pearsanta le Gaeilge sa Choláiste ar fáil ar shuíomh ghréasáin an Oide Shinsearaigh go luath. Lean na treoracha chun oide pearsanta a athrú, le do thoil, má tá tú ag iarraidh oide le Gaeilge.

 

Ainm Cláraithe a Athrú

Tá bunachair an Choláiste, e.g. my.tcd.ie agus PeopleFinder, in ann sínithe fada a léiriú. Ní bhíonn sínithe fada ar ainmneacha mac léinn nuair a thagann siad isteach go taifid an Choláiste an chéad uair, áfach. Is féidir leis an Chlárlann Acadúil do shonraí ar thaifid an Choláiste a athrú i ndiaidh duit clárú, ach fianaise (e.g. pas) a bheith agat a léiríonn go n-úsáideann tú an t-ainm sin de ghnáth.

Moltar do mhic léinn fiosruithe a dhéanamh faoi seo i bhfad roimh an bhronnadh céime - an t-ainm a bheas ar do theastas céime ná an t-ainm faoina bhfuil tú cláraithe ar my.tcd.ie. Tabhair faoi deara freisin, le do thoil, go gcruthaíonn sé deacrachtaí do chéimithe uaireanta ainmneacha difriúla a bheith ar an teastas céime agus ar an phas s'acu.

Tuilleadh eolais: https://www.tcd.ie/academicregistry/service-desk/update-details/

 

Gnó trí Ghaeilge

Brúigh anseo le haghaidh liosta de bhaill foirne ata sásta gnó a dhéanamh leat trí Ghaeilge. Cuir ríomhphost chuig gaeloifig@tcd.ie, le do thoil, má tá tú ag iarraidh a bheith ar an liosta seo.

Más ball foirne thú, is féidir leat a léiriú go bhfuil tú sásta gnó a dhéanamh trí Ghaeilge ar 3 bhealach eile:

 1. Nóta a chur le do shíniú ríomphoist, ag rá "Fáilte romhat do ghnó a dhéanamh trí Ghaeilge liom"
 2. Suaitheantas a fháil ar do phróifíl ar People Finder
 3. Comharthaí fisiciúla (samplaí sa phictiúr) a lorg ó gaeloifig@tcd.ie le cur i d'oifig

samplai de na comharthai ata ar fail

 

 

People Finder

Is féidir eolaire foirne Choláiste na Tríonóide, People Finder, a úsáid as Gaeilge anois! Téigh do peoplefinder.tcd.ie, ansin brúigh an siombail chiorclach ar dheis le haghaidh roghanna teanga.

Chomh maith leis sin, más ball foirne thú, is féidir leat suaitheantas "Tá Gaeilge agam" nó "Tá cúpla focal agam" a chur ar do phróifíl - ní gá ach d'ainm úsáideora agus do rogha suaitheantais a chur chuig gaeloifig@tcd.ie.

Sampla den suaitheantas ar People Finder

 

Fiosruithe

Chomh maith leis an liosta 'gnó trí Ghaeilge' thuas, is féidir leat freisin fiosrúchán a dhéanamh trí Ghaeilge leis an Oifig Fhiosrúchán (Teagmháil: Norah Quinton, 01-896-1724). Is féidir iarratas a dhéanamh trí Ghaeilge ar sheomra a chur in áirithint leis an fhoirm seo ón oifig chéanna.

 

Foilseacháin Ghaeilge/dhátheangacha

Scéala an Choláiste

Bíonn ábhar Gaeilge ann gach seachtain i Scéala an Choláiste (Listings), nuachlitir foirne Choláiste na Tríonóide.

 

Ailt trí / faoin Ghaeilge i nuachtáin agus irisí an Choláiste

 

Bronnadh Céime

 

Osclaítear searmanais chéimithe Choláiste na Tríonóide, a reáchtáiltear trí Laidin, le beannú as Gaeilge.

Is féidir leaganacha Gaeilge de Leabhrán na dTionscnamh agus d'Óráid an Chláraitheora a fháil ag searmanais chéimithe, ach iad a iarraidh ó na cuntóirí ar dualgas sa halla.

 

mic leinn ag suil isteach sa halla scruduithe don bhronnadh ceime

 

 

Foirmeacha

 

Seirbhís Poist

Tá seirbhís poist Choláiste na Tríonóide in ann glacadh le seoltaí Gaeilge - ach tabhair faoi deara le do thoil go mbíonn moill ag baint leis an tseirbhís seo uaireanta. Tá bunachar seoltaí Gaeilge sa Choláiste ar fáil ag an nasc seo: https://www.tcd.ie/gaeloifig/acmhainni/seoltai.php

 

Gmail as Gaeilge

Cuireann Gmail seirbhís ríomhphoist "MyZone" (do mhic léinn Choláiste na Tríonóide) ar fáil. Ciallaíonn sin gur féidir le mic léinn agus alumni Choláiste na Tríonóide a gcuid seoltaí ríomhphost @tcd.ie a úsáid trí Ghaeilge, buíochas le Google. Lean na céimeanna seo a leanas:

 1. Logáil isteach i do chuntas ríomhphoist
 2. Brúigh an cnaipe "settings" (íomhá, gar do bharr an leathanaigh, ar dheis)
 3. Brúigh "settings" sa roghchlár a thagann anuas
 4. An chéad líne a fheicfidh tú ná "Display Language:..." Roghnaigh “Gaeilge” sa roghchlár.
 5. Brúigh “Save settings” ag bun an leathanaigh.

 

An meid a fheiceann tu nuair a logalann tu isteach in MyZone as Gaeilge

 

 

abair.ie

Tionscadal taighde ollscoile is ea abair.ie (Cabóigín/Cabógaí) chun sintéis téacs-go-hurlabhra Gaeilge a fhorbairt. Tá an tionscadal á stiúradh ag an Ollamh Ailbhe Ní Chasaide den tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra atá mar chuid d'Ionad an Léinn Teangacha agus Chumarsáide, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

 

Leathanaigh Ghréasáin i nGaeilge ar Shuíomh an Choláiste

Roimh i bhfad, beidh mion-suíomh Gaeilge ag gach Dámh, Scoil, Roinn agus Rannóg Seirbhíse i gColáiste na Tríonóide. Feictear cnaipe "Gaeilge" ar bharr an leathanaigh bhaile ar na suíomhanna seo ar fad. Is féidir leat an cnaipe "Gaeilge" a bhrú nó an nasc díreach seo thíos a leanúint leis an mhion-suíomh Gaeilge atá uait a aimsiú.

*** in aice le gach suíomh Gaeilge seo thíos a bhfuil leathanaigh bhreise leis nó ar suíomh iomlán dátheangach é.

 

Seirbhísí

 

Dámh na nEalaíon, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta

 

Dámh na nEolaíochtaí Sláinte

 

Dámh na hInnealtóireachta, na Matamaitice agus na hEolaíochta

 

 

 

Barr an leathanaigh


Nuashonraithe 15 8 2019 ag .