Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Scéim Chónaithe an Champais/Na Dara Bliana (Dartraí)

 
 • Scéim Chónaithe an Champais: do mhic léinn fochéime a bheidh i mbliain 2, 3 agus 4 in 2019-20 (12 spás)
 • Scéim Chónaithe na Dara Bliana (Halla na Tríonóide, Dartraí) do mhic léinn fochéime a bheidh i mbliain 2 amháin in 2019-20 (6 spás)

Tá an roghnúchán déanta do Scéim an Champais/na Dara Bliana don bhliain 2019/20. Osclóidh an próiseas iarratais do Scéim 2020/21 i mí Feabhra/Márta 2020.

 

Na Scéimeanna

Tá na scéimeanna á riar ag Coiste na Gaeilge i gcomhar leis an Déan Sóisearach d’fhonn úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i saol na hollscoile trí lóistín a chur ar fáil ar phraghas laghdaithe do mhéid áirithe mac / iníonacha léinn atá sásta glacadh le coinníollacha na Scéime.

Déanfar deontais (€1,000 an duine thar bliain acadúil iomlán) a thairiscint do mhic léinn lánaimseartha, a bhfuil Gaeilge líofa acu agus atá sásta í a labhairt ina saol laethúil, freastal ar imeachtaí Gaeilge, agus coinníollacha eile a chomhlíonadh. Cuideoidh an deontas seo le híoc as an lóistín ar champas na hollscoile nó i Halla na Tríonóide i nDartraí. Díoltar an chéad leath den deontas i ndiaidh na Nollag agus an leath eile ag deireadh na bliana acadúla.

 1. Scéim Chónaithe an Champais (12 spás) - oscailte do mhic léinn fochéime a bheidh i mbliain 2, 3 agus 4.
 2. Scéim Chónaithe Dhartraí do Mhic Léinn na Dara Bliana (6 spás)- oscailte do mhic léinn fochéime a bheidh i mbliain 2 amháin.

Tá Scéim 1 lonnaithe ar champas Choláiste na Tríonóide i lár chathair Bhaile Átha Cliath.
Tá Scéim 2 lonnaithe i Halla na Tríonóide, Dartraí, Baile Átha Cliath 6.

Na coinníollacha a bhaineann leis an Scéim:

 • An Ghaeilge a labhairt i gcónaí san árasán.
 • Páirt ghníomhach a ghlacadh in imeachtaí Gaeilge an Choláiste agus i saol an Choláiste i gcoitinne.
 • Foirm a shíniú ag tús na bliana ag dearbhú go gcomhlíonfaidh siad coinníollacha na Scéime.
 • Togra amháin ar a laghad a chur i gcrích (i ngrúpaí) gach téarma e.g. imeacht a eagrú, feasacht feasachta, srl.
 • Tuairisc a ullmhú agus cur i láthair a dhéanamh (i ngrúpaí) ag deireadh gach téarma don Oifigeach Gaeilge agus do Choiste na Gaeilge maidir leis an gcaoi ar comhlíonadh coinníollacha na Scéime.
 • Íocann an mac léinn féin as an lóistín. Téann an deontas i dtreo costais a laghdú.
 • Sa chás nach mbeidh na coinníollacha á gcomhlíonadh ag mac léinn, beidh sé de cheart ag Coiste Gaeilge na hollscoile a b(h)allraíocht sa Scéim a chur ar ceal.

An Próiseas Iarratais

Feabhra/Márta

Osclóidh an próiseas iarratas agus iarrfar ar mhic léinn an fhoirm iarratais a líonadh isteach. Cruthófar gearrliosta agus tabharfar cuireadh chun agallaimh do na mic léinn ar an ngearrliosta.

Márta/Aibreán

Beidh agallaimh na Scéime ann ag deireadh mhí an Mhárta nó tús mhí Aibreáin. Roghnófar 12 mac léinn do Scéim an Champais, agus 6 mhac léinn sa dara bliain do Scéim Dhartraí.

Aibreán

Déanfar teagmháil le mic léinn chun iad a chur ar an eolas maidir le spás a bheith nó gan a bheith faighte acu.

 

 

 


Nuashonraithe 13 5 2019 ag .