Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Scéim Chónaithe an Champais

 
  • Scéim Chónaithe an Champais- do mhic léinn i mBliain 2-4 (12 spás)
  • Scéim Chónaithe Dhartraí/Halla na Tríonóide – Árasán na Dara Bliana - do mhic léinn a bheidh ag dul isteach sa Dara Bliain (6 spás)

***Tá síneadh leis an spriocdháta chun iarratais a sheoladh isteach go dtí: Dé Luain 12 Márta, roimh 9am.***

Léigh an t-eolas thíos agus ansin brúigh anseo chun an fhoirm iarratais a fháil

 

Arásán Dhá Leaba

NA SCÉIMEANNA
Tá an scéim seo á riar ag Coiste na Gaeilge i gcomhar leis an Déan Sóisearach d’fhonn úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i saol an Choláiste trí lóistín a chur ar fáil ar phraghas laghdaithe do mhéid áirithe mac / iníonacha léinn atá sásta glacadh le coinníollacha na Scéime.

Déanfar deontais (€1,000 an duine thar bliain acadúil iomlán) a thairiscint do mhic léinn lánaimseartha, a bhfuil Gaeilge líofa acu agus atá sásta í a labhairt ina saol laethúil, freastal ar imeachtaí Gaeilge, agus coinníollacha eile a chomhlíonadh. Cuideoidh an deontas seo le híoc as an lóistín ar champas an Choláiste nó i Halla na Tríonóide i nDartraí. Díoltar an chéad leath den deontas i ndiaidh na Nollag agus an leath eile ag deireadh na bliana acadúla.

  • Scéim Chónaithe an Champais (12 spás) - oscailte do mhic léinn a bheidh i mBliain 2-4

 

  • Scéim Chónaithe Dhartraí do Mhic Léinn na Dara Bliana (6 spás)- oscailte do mhic léinn a bheidh sa dara bliain

 

Tá Scéim 1 lonnaithe ar champas Choláiste na Tríonóide i lár chathair Bhaile Átha Cliath.
Tá Scéim 2 lonnaithe i Halla na Tríonóide, Dartraí, Baile Átha Cliath 6.

 

An Próiseas Iarratais

Feabhra

Osclóidh an próiseas iarratas. Cuirfear an fhoirm iarratais suas ar an suímh seo.

Feabhra/Márta

Cruthófar gearrliosta. Cuirfear eolas chugat má tá agallamh faighte agat.

Márta

Agallaimh na Scéime- roghnófar 12 mac léinn do Scéim an Champais, agus 6 mac léinn sa dara bliain do Scéim Dhartraí.

Cuirfear na mic léinn seo ar an eolas.

Ní mór do na mic léinn a dtugtar deontas dóibh an Ghaeilge a labhairt ina saol laethúil, ballraíocht a ghlacadh sa Chumann Gaelach agus páirt ghníomhach a ghlacadh in imeachtaí Gaeilge an Choláiste agus i saol an Choláiste i gcoitinne. Beidh orthu foirm a shíniú chun a dhearbhú go gcomhlíonfaidh siad coinníollacha na Scéime agus iarrfar orthu tuairiscí a dhéanamh agus a chur faoi bhráid an Oifigigh Ghaeilge ag deireadh an chéad agus an dara téarma ar na bealaí inar chomhlíon siad na coinníollacha sin le linn an téarma roimhe sin. Sa chás nach mbeidh na coinníollacha á gcomhlíonadh ag mac léinn, beidh sé de cheart ag Coiste Gaeilge an Choláiste a b(h)allraíocht sa Scéim a chur ar ceal.

Brúigh anseo chun an fhoirm iarratais a fháil

 

 

 

 


Nuashonraithe 9 3 2018 ag .