Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

An tAcht Teanga

Do chearta faoin Acht teanga

  • Freagraí Gaeilge ar chomhfhreagras Gaeilge
  • Fáil ar dhoiciméid áirithe ó chomhlachtaí poiblí go dátheangach, ina measc, tuarascálacha bliantúla, cuntais iniúchta, ráitis straitéiseacha.
  • Faisnéis áirithe a chuirtear ar fáil i scríbhinn nó go leictreonach don phobal i gcoitinne nó d'aon aicme den phobal a fháil i nGaeilge nó go dátheangach.

Tá an tAcht ina iomláin ar fáil anseo.


Nuashonraithe 21 1 2016 ag .