Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Ranganna Gaeilge i gColáiste na Tríonóide

Cuireann Oifig na Gaeilge ranganna saor in aisce ar fáil do mhic léinn agus do bhaill foirne Choláiste na Tríonóide. Cuirfear tús leis na ranganna Dé Luain an 11 Deireadh Fómhair 2021 ar feadh 6 seachtaine (gan an tSeachtain Staidéir, 25-29 Deireadh Fómhair san áireamh). Beidh na ranganna ar siúl ar bhonn seachtainiúil agus mairfidh gach rang thart ar 50 nóiméad. Cuirtear ceithre leibhéal ranga ar fáil, ó leibhéal tosaitheora go meánleibhéal. Ranganna teanga a bhíonn i gceist agus ní bhronntar teastas leo. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar chúrsaí céime le Gaeilge i gColáiste na Tríonóide ar shuíomh Roinn na Gaeilge anseo.

Clárú
Is féidir clárú ar líne ag an nasc a sheoltar i ríomhphost go mic léinn agus baill foirne an Choláiste. Tabhair faoi deara, le do thoil, má bhí tú cláraithe do rang(anna) Gaeilge le hOifig na Gaeilge/Gaelchultúr cheana, ní mór logáil isteach i do chuntas le do sheoladh ríomhphoist agus pasfhocail agus ansin an fhorim clárúcháin a líonadh. Bí cinnte d'uimhir mic léinn/foirne a chur ar an bhfoirm, mar aon le do sheoladh ríomhphoist TCD. Má tá do phasfhocal dearmadta agat, ní gá ach cliceáil ar "Pasfhocal dearmadta?", do sheoladh ríomhphoist a chur isteach agus seolfar do phasfhocal chugat.

Eolas Ginearálta

  • Is féidir le mic léinn agus baill foirne Choláiste na Tríonóide, lena n-áirítear baill foirne ar scor, clárú do na ranganna.
  • Bíonn ceithre leibhéal ar fáil (féach an treoir thíos).
  • Bíonn ábhar na gcúrsaí ag teacht le Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG), cáilíocht atá aitheanta go hidirnaisiúnta. Cuireann Oifig na Gaeilge tacaíocht ar fáil do bhaill foirne agus do mhic léinn ar mhaith leo scrúdú TEG a dhéanamh. Déan teagmháil le gaeloifig@tcd.ie le haghaidh tuilleadh eolais.
  • Baineann Gaelchultúr úsáid as cur chuige cumarsáideach sna ranganna ina gcuirtear béim ar an teanga labhartha agus ar chomhrá. Múintear an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bhíonn sí ag teastáil. Tá teorainn leis an méid léitheoireachta agus scríbhneoireachta a dhéantar.

 

RangLisa

Treoir ar na leibhéil

Bunrang 1 (A1)      Do dhaoine nár fhoghlaim an Ghaeilge riamh cheana. Beidh tú in ann comhráite simplí a bheith agat faoi dheireadh an chúrsa. Níl an rang seo oiriúnach dóibh siúd a d’fhreastail ar bhunrang eile le déanaí nó a rinne staidéar ar an nGaeilge sa mheánscoil.
Bunrang 2 (A2)             Do dhaoine a d’fhoghlaim an Ghaeilge cheana, ach nach cuimhin leo ach beagán den teanga.
Meánrang 1 (B1)    Do dhaoine le tuiscint réasúnta maith ar an nGaeilge, ach le heaspa muiníne chun í a labhairt.
Meánrang 2 (B2)  Dóibh siúd a bhfuil caighdeán breá Gaeilge acu agus ar mhaith leo feabhas a chur ar a gcuid gramadaí / cumas cainte.

Deiseanna Cainte

Tá an-chuid deiseanna do chuid Gaeilge a chleachtadh lasmuigh den seomra ranga i gColáiste na Tríonóide:

  • Ciorcal comhrá seachtainiúil ar líne in áit "An Chéadaoin ag an mButrach" a bhíodh ar siúl i mbialann an Bhutraigh go rialta. Cuirtear fáilte roimh bhaill foirne, mic léinn agus muintir an phobail i gcoitinne. Seol ríomhphost go gaeloifig@tcd.ie chun teachtaireacht rialta a fháil maidir leis an gciorcal comhrá ar líne.
  • Is féidir tuilleadh eolais ar imeachtaí Oifig na Gaeilge i rith na bliana a fháil ar na meáin shóisialta: Twitter @GaeloifigTCD / FB @GaeloifigTCD / Instagram @GaeloifigTCD
  • Bíonn imeachtaí seachtainiúla ar líne ag an gCumann Gaelach gach Máirt. Is féidir tuilleadh eolais faoina gcuid imeachtaí i rith na bliana a fháil ar Twitter @CumannGaelachTCD / FB @CumannGaelachTCD / Instagram @CumannGaelachTCD.
  • Bíonn imeachtaí rialta ag mic léinn na Scéime Cónaithe i rith na bliana acadúla. Is féidir tuilleadh eolais faoina gcuid imeachtaí a fháil ar FB @AnSceimTCD / Instagram @SceimTCD.

Nuashonraithe 4 10 2021 ag .