Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Ranganna Gaeilge i gColáiste na Tríonóide

Téarma na Féile Bríde 2022

Cuireann Oifig na Gaeilge ranganna saor in aisce ar fáil do mhic léinn agus do bhaill foirne Choláiste na Tríonóide. Cuirfear tús leis na ranganna Dé Luain 7 Feabhra 2022 ar feadh 8 seachtaine (gan an tseachtain staidéir, 7-11 Márta, san áireamh). Beidh na ranganna ar líne ar bhonn seachtainiúil agus mairfidh gach ceann thart ar 50 nóiméad. Cuirtear ceithre leibhéal ranga ar fáil, ó leibhéal tosaitheora go meánleibhéal. Ranganna teanga a bhíonn i gceist agus ní bhronntar teastas ag deireadh an chúrsa. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar chúrsaí céime le Gaeilge i gColáiste na Tríonóide ar shuíomh Roinn na Gaeilge anseo.

Clárú

Is féidir clárú ar líne ag an nasc a sheoltar i ríomhphost go mic léinn agus baill foirne na hollscoile. Tabhair faoi deara, le do thoil, má bhí tú cláraithe do chúrsa(í) Gaeilge le hOifig na Gaeilge/Gaelchultúr cheana, ní mór logáil isteach ar www.gaelchultur.com le do sheoladh ríomhphoist agus pasfhocail agus ansin an fhoirm clárúcháin a líonadh. Bí cinnte d'uimhir mic léinn/foirne a chur ar an bhfoirm, mar aon le do sheoladh ríomhphoist TCD. Má tá do phasfhocal dearmadta agat, ní gá ach cliceáil ar "Pasfhocal dearmadta?", do sheoladh ríomhphoist a chur isteach agus seolfar do phasfhocal chugat.

Eolas Ginearálta

  • Is féidir le mic léinn agus baill foirne Choláiste na Tríonóide, lena n-áirítear baill foirne ar scor, clárú do na ranganna.
  • Bíonn ceithre leibhéal ar fáil (féach an treoir thíos).
  • Bíonn ábhar na gcúrsaí ag teacht le Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG), cáilíocht atá aitheanta go hidirnaisiúnta. Cuireann Oifig na Gaeilge tacaíocht ar fáil do bhaill foirne agus do mhic léinn ar mhaith leo scrúdú TEG a dhéanamh. Déan teagmháil le gaeloifig@tcd.ie le haghaidh tuilleadh eolais.
  • Baineann Gaelchultúr úsáid as cur chuige cumarsáideach sna ranganna ina gcuirtear béim ar an teanga labhartha agus ar chomhrá. Múintear an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bhíonn sí ag teastáil. Tá teorainn leis an méid léitheoireachta agus scríbhneoireachta a dhéantar.

 

RangLisa

Treoir ar na leibhéil

Bunrang 1 (A1)      Dírithe orthu siúd nach bhfuil eolas ar bith acu ar an nGaeilge. Níl an leibhéal seo oiriúnach do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil. Tá an bhéim ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta agus déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs den chuid is mó.
Bunrang 2 (A2)             Tá an leibhéal seo oiriúnach do dhaoine a d’fhreastail ar chúrsaí ag an mbunleibhéal (A1) cheana nó atá ábalta cumarsáid bhunúsach a dhéanamh sa Ghaeilge (e.g. beannú do dhaoine agus iad féin a chur in aithne). Bíonn an bhéim sa chúrsa seo chomh maith ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta agus, arís, déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs de ghnáth.
Meánrang 1 (B1)    Tá an leibhéal seo dírithe ar dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, b’fhéidir roinnt mhaith blianta ó shin, a thuigeann go leor den teanga ach nach raibh mórán deiseanna acu ar í a úsáid le blianta beaga anuas. Bíonn an bhéim ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta ach bíonn deiseanna ag na foghlaimeoirí an teanga a scríobh agus a léamh ó am go chéile freisin. Múintear an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bhíonn sí ag teastáil.
Meánrang 2 (B2)  Tá an leibhéal feiliúnach do dhaoine atá breá ábalta comhrá a dhéanamh trí Ghaeilge agus a úsáideann í ó am go chéile – go sóisialta, mar shampla. Bíonn seans ag na rannpháirithe cur lena stór focal agus lena n-eolas ar ghramadach na teanga. Déantar plé ar thopaicí níos casta ná na cinn a bhíonn i gceist i Meánrang 1 agus bíonn níos mó béime ar an léitheoireacht ná mar a bhíonn sa leibhéal níos ísle sin.

Deiseanna Cainte

Tá an-chuid deiseanna do chuid Gaeilge a chleachtadh lasmuigh den seomra ranga i gColáiste na Tríonóide:

  • Ciorcal comhrá seachtainiúil ar líne. Cuirtear fáilte roimh bhaill foirne, mic léinn agus muintir an phobail i gcoitinne. Beifear ag súil an ciorcal comhrá a thabhairt le chéile ar an gcampas go luath. Seol ríomhphost go gaeloifig@tcd.ie má tá suim agat a bheith páirteach sa chiorcal comhrá.
  • Is féidir tuilleadh eolais ar imeachtaí Oifig na Gaeilge i rith na bliana a fháil ar na meáin shóisialta: Twitter @GaeloifigTCD / Instagram @GaeloifigTCD / FB @GaeloifigTCD.
  • Déan teagmháil leis an Oifigeach Gaeilge ag gaeloifig@tcd.ie dá mbeadh suim agat páirt a ghlacadh i lón seachtainiúil do bhaill foirne.
  • Bíonn imeachtaí seachtainiúla ar siúl ag an gCumann Gaelach i gcaitheamh na bliana. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoina gcuid gníomhaíochtaí ar Instagram @CumannGaelachTCD / TikTok @CumannGaelachTCD / Twitter @CumannGaelachTCD / FB @CumannGaelachTCD / .
  • Bíonn imeachtaí rialta ag mic léinn na Scéime Cónaithe i rith na bliana acadúla. Is féidir tuilleadh eolais faoina gcuid imeachtaí a fháil ar Instagram @SceimTCD, TikTok @sceimtcd agus FB @AnSceimTCD.

Nuashonraithe 21 1 2022 ag .