Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Ranganna Gaeilge

Téarma na Féile Michíl 2019

Cuirfear tús le ranganna Dé Luain an 30 Meán Fómhair 2019 ar feadh 6 seachtaine (gan an tseachtain staidéir, an 21-25 Deireadh Fómhair 2019 san áireamh). Tá na ranganna saor in aisce agus ar fáil do mhic léinn agus do bhaill foirne Choláiste na Tríonóide.

Maireann gach rang 50 nóiméad, ag críochnú 10 nóiméad roimh an uair an chloig.

Clárú

Is féidir clárú ar líne ag an nasc a sheoltar i ríomhphost go mic léinn agus baill foirne an Choláiste. Má bhí tú cláraithe do rang(anna) Gaeilge le hOifig na Gaeilge/Gaelchultúr anuraidh, ní gá ach logáil isteach i do chuntas ag úsáid do sheolta ríomhphoist agus pasfhocail, do shonraí a sheiceáil agus ansin an fhorim a sheoladh. Bí cinnte d'uimhir mhic léinn/foirne a chur isteach, mar aon le do sheoladh ríomhphoist TCD. Má tá do phasfhocal dearmadta agat, ní gá ach cliceáil ar "Pasfhocal dearmadta?", do sheoladh ríomhphoist a chur isteach agus seolfar do phasfhocal chugat.

Eolas Ginearálta

 • Tá fáilte roimh mhic léinn agus roimh bhaill foirne Choláiste na Tríonóide araon, lena n-áirítear baill foirne ar scor.
 • Cur chuige cumarsáideach atá i gceist agus cuirtear béim ar labhairt na Gaeilge.
 • Bíonn rogha leibhéil ar fáil (féach an treoir thíos).
 • Gaelchultur a chuirfidh na ranganna ar fáil.
 • Tá ábhar na gcúrsaí ag teacht le Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG), cáilíocht atá aitheanta go hidirnaisiúnta. Tugtar tacaíocht áirithe airgeadais do dhaoine atá ag iarraidh an cháilíocht sin a bhaint amach. Déan teagmháil le hOifig na Gaeilge más mian leat scrúdú TEG a dhéanamh.
 • Beidh na ranganna ar siúl ar bhonn seachtainiúil agus mairfidh gach rang 50 nóiméad.
 • Tá na ranganna saor in aisce.

 

RangLisa

 

Treoir ar na leibhéil

Tosaitheoirí (A1)      Do dhaoine nár fhoghlaim an Ghaeilge riamh cheana. Beidh tú in ann comhráite simplí a bheith agat faoi dheireadh an chúrsa. Níl an rang seo oiriúnach dóibh siúd a d’fhreastail ar bhunrang eile le déanaí nó a rinne staidéar ar an nGaeilge sa mheánscoil.
Tosaitheoirí (A1 +) Do dhaoine a thug faoin gcúrsa A1 cheana féin ach nach bhfuil muiníneach go leor le dul i mbun leibhéal A2 go fóill.
Bunchúrsa Athnuachana (A2)             Do dhaoine a d’fhoghlaim an Ghaeilge cheana, ach nach cuimhin leo ach beagán den teanga.
Meánchúrsa (B1)    Do dhaoine le tuiscint réasúnta maith ar an nGaeilge, ach le heaspa muiníne chun í a labhairt.
Ardchúrsa (B2)  Dóibh siúd a bhfuil caighdeán breá Gaeilge acu agus ar mhaith leo feabhas a chur ar a gcuid gramadaí / cumas cainte.

  

RangStiofain

An Próiseas Roghnúcháin:

 • Déantar gach iarracht spás a thabhairt do gach duine a léiríonn suim sna ranganna Gaeilge ach, ar an drochuair, ní hionann clárú do rang agus áit a fháil sa rang i gcónaí.
 • Nuair a chuireann barraíocht daoine isteach ar aon rang ar leith, dáiltear áiteanna ar bhonn crannchuir, san ord seo a leanas:
  1. baill foirne a bhfuil riachtanais traenála sa Ghaeilge acu;
  2. baill foirne eile;
  3. mic léinn nár ghlac rang Gaeilge sa choláiste riamh;
  4. mic léinn a ghlac rang nó ranganna Gaeilge sa choláiste i dtéarma(í) eile;
  5. mic léinn a bhfuil modúil Ghaeilge a dhéanamh acu mar chuid den chúrsa stáidéir s'acu.
 • Muna gcláraíonn go leor daoine d’aon rang ar leith, is féidir é a scor.

Nóta tábhachtach: Más ball foirne tú, ba chóir cead a fháil ó do bhainisteoir líne sula ndéanann tú clárú do rang, más rud é go mbeidh sé ar siúl i rith do ghnáthuaireanta oibre.

Deiseanna Cainte

Tá an-chuid deiseanna do chuid Gaeilge a chleachtadh lasmuigh den seomra ranga i gColáiste na Tríonóide:

 • Ciorcal comhrá atá in "An Chéadaoin @ an Bhutrach", a bhíonn ar siúl i mbialann an Bhutraigh gach Céadaoin i rith an téarma, ó 10.30am - 12.00pm. Cuirtear fáilte roimh bhaill foirne, mhic léinn agus mhuintir an phobail i gcoitinne.
 • Bíonn ciorcal comhrá ag an gCumann Gaelach gach Máirt ó 6.30pm i Seomra na Gaeilge. Uaireanta téann na mic léinn ar aghaidh go Club Chonradh na Gaeilge, teach tábhairne lán-Ghaeilge ar Shráid Fhearchair.
 • Bíonn Seomra na Gaeilge ar oscailt 9.30am - 4.30pm, Luan - Aoine i rith an téarma, agus tá fáilte roimh gach ball foirne agus mac léinn sa Choláiste bualadh isteach agus a gcuid Gaeilge a chleachtadh.

 


Nuashonraithe 24 9 2019 ag .