Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Acmhainní teanga

Taisce Téarmaí na Tríonóide

Tá bunachar téarmaí bainteach leis an gColáiste ar fáil anseo- i. : teidil na ndámh, na scoileanna, na ranna, agus na seirbhísí atá le fáil i gColáiste na Tríonóide.

Beidh tuilleadh ábhar á chur suas de reir a chéile.

  1. Teidil na nDámhanna agus na Scoileanna sa Choláiste
  2. Teidil na Ranna sa Choláiste
  3. Teidil Seirbhísí an Choláiste
  4. Príomh-Ionaid agus Seoltaí sa Choláiste

Abair.ie- córas téacs-go-hurlabhra Gaeilge

Tá abair.ie ina aschur ag thionscadal taighde ollscoile "Cabóigín I" a raibh sé mar aidhm aige córas iomlán téacs-go-hurlabhra Gaeilge a fhorbairt, le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge. Tugtar "Cabóigín" chomh maith ar an gcéad ghuth sintéiseach, a labhrann Gaeilge Uladh (Gaoth Dobhair). Tá an tionscadal á stiúradh ag an Ollamh Ailbhe Ní Chasaide den tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra atá mar chuid d'Ionad an Léinn Teangacha agus Chumarsáide, CLCS, i Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Féach www.abair.ie

Áiseanna Leabharlainne TCD

Leathanach baile (Gaeilge) Leabharlann Choláiste na Tríonóide: : https://www.tcd.ie/Library/index.ga.php

Ríomhleabhair sa chatalóg i dTCD
Sampla: Speaking Irish = An Ghaeilge bheo : take your language skills beyond basics / [electronic resource]; Siuán Ní Mhaonaigh, Antain Mac Lochlainn. Is féidir theacht ar an leabhar seo sa chatalóg, agus é a léamh ar an ríomhaire.

Bunachair ar-líneOnline Databases
Tá na bunachair leictreonacha a bhfuil ceannaithe ag an Leabharlann le fáil ar leathanach baile na Leabharlainne https://www.tcd.ie/Library/- cuardaigh faoi "Information Resources" agus ansin "Databases and Ebooks".
https://www.tcd.ie/Library/resources/resourceList.php?resourceType=Database

Leathanach na Leabharlainne do mhic léinn na Gaeilge. Roinnt áiseanna eile anseo.
Cuardaigh faoi, Information Resources agus ansin, Subject guides A-Z, Irish
https://www.tcd.ie/Library/subjectguides/irish/index.php 

Taighde

http://www.theses.com Innéacs tráchtas- cinn Gaeilge san áireamh.

http://www.isos.dias.ie/- íomhánna digiteacha de lámhscríbhinní Éireannacha

http://www.ucc.ie/celt/- corpus de théacsanna leictreonacha

Béaloideas

http://www.bealoideas.ie/- Cumann Béaloideasa Éireann

http://www.ucd.ie/irishfolklore/- Lárionad Uí Dhuilearga do Bhéaloideas na hÉireann agus Cnuasach Bhéaloideas Éireann UCD

http://www.nuacht.com/colm/recordings.html- I gcomhar le hAcadamh Ríoga na hÉireann tá taifeadtaí de chainteoirí dúchasacha Gaeilge a rinneadh timpeall na tíre idir 1928 agus 1931 á gcur ar fáil don phobal ar an leathanach seo ag Lá Nua.

Foclóirí agus Téarmaíocht

Áiseanna Ar-líne

www.focal.ie

www.acmhainn.ie

http://www.irishforlife.com/- Easy Reader: $75 a chosnaíonn seo, clúdaíonn sé léamh, scríobh agus labhairt na Gaeilge. Is áis atá ann chun cabhrú leat Gaeilge chruinn a scríobh. Bí cinnte an síneadh fada a úsáid in EasyReader.

CD-Rom

WinGléacht (foclóir Uí Dhónaill ar CD-Rom)


Nuashonraithe 7 12 2020 ag .