Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Teidil na Ranna- Titles of Departments

Department of Drama and Theatre Studies

Roinn na Drámaíochta agus na hAmharclannaíochta

Department of Music

Roinn an Cheoil

 

Centre for Gender and Women's Studies

Lárionad Léann na nInscní agus na mBan

Department of Classics

Roinn na gClasaicí

Department of History of Art

Roinn Stair na hEalaíne

Department of History

Roinn na Staire

Centre for European Studies

Lárionad Léann na hEorpa

Department of French

Roinn na Fraincise

Department of Germanic Studies

Roinn Léann na dTeangacha Gearmánacha

Department of Hispanic Studies Roinn Léann na dTeangacha Easpáinneacha
School of Irish and Celtic Languages Scoil na Gaeilge agus na dTeangacha Ceilteacha
Department of Italian Roinn na hIodáilise
Department of Russian and Slavonic Studies Roinn an Léinn Rúisigh agus Shlavaigh
Centre for Deaf Studies Lárionad Léann na mBodhar
Centre for Language and Communications Studies An Lárionad Léinn Teanga agus Cumarsáide
Department of Clinical Speech and Language Studies Roinn an Staidéir Chliniciúil ar Urlabhra agus Teangacha
Department of Economics Roinn na hEacnamaíochta
Department of Philosophy Roinn na Fealsúnachta
Department of Political Science Roinn na hEolaíochta Polaitiúla
Department of Sociology Roinn na Socheolaíochta
Department of Social Studies Roinn na Staidéar Sóisialta
Biochemistry Bithcheimic
Immunology Imdhíoneolaíocht
Department of Computer Science Roinn na Ríomhaireachta
Department of Statistics Roinn na Staitisticí
Department of Civil, Structural and Environmental Engineering Roinn na hInnealtóireachta Sibhialta, Timpeallachta agus Struchtúr
Department of Electronic and Electrical Engineering Roinn na hInnealtóireachta Leictrí agus Leictreonaí
Department of Mechanical and Manufacturing Engineering Roinn na hInnealtóireachta Meicniúla agus Déantúsaíochta
Department of Genetics Roinn na Géineolaíochta
Department of Microbiology Roinn na Micribhitheolaíochta
Centre for the Environment An Lárionad Comhshaoil
Department of Botany Roinn na Luibheolaíochta
Department of Geography Roinn na Tíreolaíochta
Department of Geology Roinn na Geolaíochta
Department of Zoology Roinn na Zó-eolaíochta
Department of Oral Surgery, Oral Medicine and Oral Pathology Roinn na Máinliachta Béil, an Leighis Bhéil agus na Paiteolaíochta Béil
Department of Public and Child Dental Health Roinn Shláinte Dhéadach an Phobail agus na bPáistí
Department of Restorative Dentistry and Periodontology Roinn na Fiaclóireachta Athchóirithe agus na Peireadónteolaíochta
Centre for Global Health Roinn na Sláinte Domhanda
Centre for Health Policy and Management An Lárionad Polasaí agus Bainistíochta Sláinte
Department of Anatomy Roinn na hAnatamaíochta
Department of Clinical Medicine Roinn an Leighis Chliniciúil
Department of Clinical Microbiology Roinn na Micribhitheolaíochta Cliniciúla
Department of Haematology Roinn na Haemaiteolaíochta
Department of Histopathology and Morbid Anatomy Roinn na Histeapaiteolaíochta agus na hAnatamaíochta Galraí
Department of Immunology Roinn na hImdhíoneolaíochta
Department of Medical Gerontology Roinn na Seaneolaíochta Leighis
Department of Obstetrics and Gynaecology Roinn an Chnáimhseachais agus Liacht na mBan
Department of Occupational Therapy Roinn na Teiripe Ceirde
Department of Paediatrics Roinn na Péidiatraice
Department of Pharmacology and Therapeutics Roinn na Cógaseolaíochta agus na Teiripeolaíochta
Department of Physiology Roinn na Fiseolaíochta
Department of Physiotherapy Roinn na Fisiteiripe
Department of Psychiatry Roinn na Síciatrachta
Department of Public Health and Primary Care Roinn na Sláinte Poiblí agus an Gharchúraim
Department of Radiation Therapy Roinn na Teiripe Radaíochta
Department of Surgery Roinn na Máinliachta
Unit of Nutrition and Dietetic Studies An tAonad um Chothú agus um Léann Diaitéitice

 

 

Titles of Services in College-

click here

 

Teidil Seirbhísí an Choláiste-

brúigh anseo

 

Key Venues and Addresses in College-

click here

 

Príomh-Ionaid agus Seoltaí sa Cholaiste-

brúigh anseo

 


Nuashonraithe 21 1 2016 ag .