Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Teidil na Scoileanna - Titles of Schools

Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences

Dámh na nEalaíon, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta

School of Business

Scoil an Ghnó

School of Drama, Film and Music

An Scoil Drámaíochta, Scannánaíochta agus Ceoil

School of Education

Scoil an Oideachais

School of English

Scoil an Bhéarla

School of Histories and Humanities

Scoil na Staire agus na nDaonnachtaí

School of Languages, Literatures and Cultural Studies

Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr

School of Law

Scoil an Dlí

School of Linguistic, Speech and Communication Sciences

Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide

School of Psychology

Scoil na Síceolaíochta

School of Social Sciences and Philosophy

Scoil na nEolaíochtaí Sóisialta agus na Fealsúnachta

School of Social Work and Social Policy

Scoil na hOibre Sóisialta agus an Pholasaí Shóisialta

School of Religions, Theology and Ecumenics

Scoil na Reiligiún, na Diagachta agus na hÉacúiméinice

Faculty of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)

Dámh na hEolaíochta, na Teicneolaíochta, na hInnealtóireachta agus na Matamaitice (ETIM)

School of Biochemistry and Immunology

Scoil na Bithcheimice agus na hImdhíoneolaíochta

School of Chemistry

Scoil na Ceimice

School of Computer Science and Statistics

Scoil na hEolaíochta Ríomhaireachta agus na Staitisticí

School of Engineering

Scoil na hInnealtóireachta

School of Electronic & Electrical Engineering Scoil na hInnealtóireachta Leictreonaí agus Leictrí

School of Genetics and Microbiology

Scoil na Géineolaíochta agus na Micribhitheolaíochta

School of Mathematics

Scoil na Matamaitice

School of Natural Sciences

Scoil na nEolaíochtaí Nádúrtha

School of Physics

Scoil na Fisice

Faculty of Health Sciences

Dámh na nEolaíochtaí Sláinte

School of Dental Science

Scoil na hEolaíochta Déadaí

School of Medicine

Scoil an Leighis

School of Nursing and Midwifery

Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais

School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

Scoil na Cógaisíochta agus na nEolaíochtaí Cógaisíochta

 

Key Venues and Addresses in College-

click here

Príomh-Ionaid agus Seoltaí sa Cholaiste-

brúigh anseo

 

 

 


Nuashonraithe 7 8 2023 ag .