Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Scéimeanna Cónaithe Choláiste na Tríonóide

Cuireann Coláiste na Tríonóide Scéim Cónaithe Gaeilge ar fáil do mhic léinn fochéime ón gcéad bhliain go dtí an ceathrú bliain. Tá sé mar aidhm leis an Scéim deis a thabhairt do mhic léinn maireachtáil i mion-Ghaeltacht i gcóiríocht na hollscoile. Bíonn cónaí ar na mic léinn le chéile agus bíonn an Ghaeilge mar theanga laethúil sna hárasáin. Tacaíonn baill na Scéime Cónaithe le gníomhaíochtaí Gaeilge san ollscoil agus cuireann siad an teanga chun cinn i measc an phobail mac léinn.

Tá dhá chuid leis an Scéim Cónaithe i gColáiste na Tríonóide:

  1. Cóiríocht ar an gcampas agus i Halla na Tríonóide do mhic léinn sna dara, tríú agus ceathrú blianta
  2. Cóiríocht i Halla na Tríonóide, Dartraí, Baile Átha Cliath 6 do mhic léinn sa chéad bhliain amháin.

1. Scéim Cónaithe an Champais/na Dara Bliana

Tá cóiríocht na Scéime seo lonnaithe ar champas na hollscoile i lár na cathrach agus i Halla na Tríonóide, Dartraí, Baile Átha Cliath 6. Tá 18 spás in iomlán ar fáil; 12 spás i suíomh lárnach ar an gcampas agus 6 spás i Halla na Tríonóide. Is féidir le haon mhac léinn fochéime lánaimseartha atá sa dara, tríú nó ceathrú bliain iarratas a dhéanamh ar an Scéim seo. Is do mhic léinn dara bliana amháin na spásanna i Halla na Tríonóide. Ní hé sin le rá, áfach, nach féidir le mac léinn dara bliana áit a bhaint amach ar an gcampas.

Tá tuilleadh eolais ar Scéim Cónaithe an Champais/na Dara Bliana le fáil ag an nasc seo. Tá an próiseas iarratais don bhliain acadúil 2023-24 dúnta anois.

2. Scéim Cónaithe Halla na Tríonóide/Na Chéad Bhliana

Tá cóiríocht na Scéime Cónaithe seo lonnaithe i Halla na Tríonóide, Dartraí, Baile Átha Cliath 6. Tá 12 spás ar fáil do mhic léinn na chéad bhliana amháin.

Tá tuilleadh eolais ar Scéim Cónaithe na Chéad Bhliana le fáil ag an nasc seo. Tá an próiseas iarratais don bhliain acadúil 2023-24 dúnta anois.


Nuashonraithe 5 8 2023 ag .