Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Gradaim na Gaeilge

Ag deireadh na bliana acadúla 2014/15, don chéad uair, tugadh Gradaim na Gaeilge amach i gColáiste na Tríonóide. Bunaíodh clár na nGradam le haitheantas a thabhairt ar an obair iontach a dhéantar ar son na Gaeilge sa Choláiste seo. Ar an leathanach seo gheofar gach eolas faoi na Gradaim.

Brúigh anseo le haghaidh chur síos ar bhuaiteoirí 2015!

Brúigh anseo chun grianghraif ón oíche bhronnta a fheiceáil!


Trofaithe

Na Gradaim

Bíonn gradam le bronnadh i 5 réimse, sa chás go bhfuil éacht suntasach déanta ag ainmnitheach sa réimse:

 • Mac léinn aonair
 • Cumann (seachas an Cumann Gaelach)
 • Ball foirne aonair (seachas Oifigeach na Gaeilge)
 • Seirbhís
 • Céimí

Anuas ar an onóir, is é a bhíonn sa ghradam ná trófaí agus ainm an bhuaiteora ar crochadh go buan i Seomra na Gaeilge.

 

Na Crítéir

Measann fochoiste de Choiste na Gaeilge na hainmhnithigh ar fad* ar na crítéir seo a leanas:

 1. Díograis an ainmnithigh ar son na Gaeilge (40%)
 2. Éifeacht inbhraite a gcuid gníomhartha ar shaol na Gaeilge sa Choláiste (40%)
 3. Buntáistí ag dul don Choláiste iomlan / don phobal i gcoitinne mar thoradh ar a gcuid gníomhartha (20%)

Is féidir Gradam a bhronnadh ar éacht de chineál ar bith i réimse na Gaeilge. Níl sa liosta seo thíos ach samplaí le tú a chur ag smaoineamh:

 • Ardú phróifíl na teanga
 • Leathnú phobal na teanga
 • Nascanna a chruthú idir dhaoine / ghrúpaí
 • Seirbhísí d'ardchaighdeán a sholáthar
 • Gníomhaíochtaí acadúla
 • Foghlaim na teanga
 • Tiomantas laethúil don teanga
 • Smaointí cruthaitheacha

*Meastar alumni ar chrítéar 2 agus 3 le chéile, mar sin ní gá go mbeadh baint ag a gcuid gníomhartha le saol na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide.

 

An Coiste Roghnúcháin

Ballraíocht an fhochoiste ná:

 • John Coman, Rúnaí an Choláiste
 • An Dr Pádraig de Paor, Léachtóir i Roinn na Gaeilge
 • Aoife Crawford, Oifigeach na Gaeilge
 • Trish O'Beirne, Oifigeach na Gaeilge in Aontas na Mac Léinn
 • Fionn Ó Deá, Reachtaire an Chumainn Ghaelaigh

Sa chás go n-ainmnítear duine ón fhochoiste le haghaidh Gradaim , ní thugann siad marcanna ar aon ainmniúchán sa chatagóir ábharthach, agus ní bhíonn sí i láthair don chuid sin den chruinniú roghnúcháin.

Is féidir le baill den fhochoiste ainmniúcháin a dhéanamh, ach arís, ní thugann siad marcanna ar aon ainmniúchán sa chatagóir ábharthach.

 

Ainmniúcháin

Osclófar an próiseas ainmniucháin do Ghradaim 2018/19 san Earrach 2018.

Tá fáilte roimh chách i bpobal na hollscoile, idir mhic léinn, bhaill foirne agus alumni, ainmniúchán a dhéanamh do Ghradam.

Le hainmniúchán a dhéanamh, ní gá ach foirm ghearr a líonadh (trí Ghaeilge nó trí Bhéarla, mar ba mhian leat féin) ina gcuireann tú síos ar ghnóthachtáil an ainmnithigh. Ba chóir an fhoirm a chur chuig gaeloifig@tcd.ie ar nó roimh an spriocdháta.

 

Foirm Ghaeilge

English form

 

Léid nó dhó...

 • Tá fáilte romhat tú féin nó do sheirbhís / chumann féin a ainmniú
 • Tá fáilte romhat duine nó grúpa eile a ainmniú chomh maith
 • Is féidir leat níos mó ná ainmniúchán amháin a dhéanamh
 • Seans go ndéanfaidh an fochoiste teagmháil leat le tuilleadh eolais a fháil faoin ainmnitheach
 • Tabhair fianaise agus sonraí áirithe chomh minic agus is féidir san fhoirm
 • Beidh fáilte romhat nó roimh d'ainmnitheach aiseolas a lorg, ach ní féidir achomarc a dhéanamh ar rogha an fhochoiste

 


Nuashonraithe 30 11 2018 ag .