Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Coiste na Gaeilge

Is fochoiste de Bhord Choláiste na Tríonóide é Coiste na Gaeilge, atá ann ar mhaithe leis an nGaeilge a chur chun cinn sa Choláiste i gcomhar le hOifigeach na Gaeilge. Is é an Dr Noel Ó Murchadha ina Chathaoirleach air.

Ballraíocht an Choiste 2020/21

Ball Tofa den Bhord

An tOllamh Louis Brennan

Ionadaí na Leabharlainne 

Nicole Seabrook

Oifigeach na Gaeilge (Rúnaí)

Áine Ní Shúilleabháin

Cláraitheoir na Seomraí (nó ionadaí)                         

An Dr Dónall Mac Dónaill

Rúnaí an Choláiste (nó ionadaí)

John Coman

Déan (nó ionadaí)    

An Dr Anthony O'Connor

Ionadaí ó Roinn na Gaeilge                

An Dr Mícheál Hoyne

Dámh na nEolaíochtaí Sláinte

An Dr Caoimhín Mac Giolla Phádraig

Ionadaí na Comhairle

An tOllamh Paul O'Grady

Dámh na hEolaíochta, na Teicneolaíochta, na hInnealtóireachta agus na Matamaitice

An Dr Nóirín Nic a’ Bháird

Dámh na nEalaíon agus na nDaonnachtaí

An Dr Noel Ó Murchadha (Cathaoirleach)

Reachtaire an Chumainn Ghaelaigh

Eimear Kearins

Ionadaí Aontas na nIarchéimithe      

Le deimhniú

Oifigeach Gaeilge Aontas na Mac Léinn

Caoimhe Molloy

An Limistéar Riaracháin agus Tacaíochta

Orlaith Tunney

 

 

 


Nuashonraithe 12 9 2022 ag .