Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Coiste na Gaeilge

Is fochoiste de Bhord an Choláiste é Coiste na Gaeilge, atá ann ar mhaithe leis an nGaeilge a chur chun cinn sa Choláiste i gcomhar le hOifigeach na Gaeilge.Tá an tOllamh Seosamh de Barra ina Chathaoirleach air.

Ballraíocht an Choiste 2017-2018

Ball Tofa den Bhord

An Dr Aidan Seery

Ionadaí na Leabharlainne 

Clíona Ní Shúilleabháin

Oifigeach na Gaeilge (Rúnaí)

Áine Ní Shúilleabháin

Cláraitheoir na Seomraí (nó ionadaí)                         

An Dr Bridget Kane

Rúnaí an Choláiste (nó ionadaí)

John Coman

Déan     

An tOllamh Seosamh de Barra (Cathaoirleach)

Ionadaí ó Roinn na Gaeilge                

An Dr Eoin MacCárthaigh

Reachtaire an Chumainn Ghaelaigh

Caolán Mac Grianna

Ionadaí na Comhairle

An Dr Éamonn Ó Nualláin

Dámh na hInnealtóireachta,
na Matamaitice agus na hEolaíochta

An Dr Colm Ó Dunlaing

Dámh na nEalaíon agus na nDaonnachtaí

An Dr Noel Ó Murchadha

Dámh na nEolaíochtaí Sláinte

An Dr Deirdre D'Arcy

Ionadaí Aontas na nIarchéimithe      

Deirdre Nic Chárthaigh

Oifigeach Gaeilge Aontas na Mac Léinn

Cúnla Ní Bhraonáin Morris

An Limistéar Riaracháin agus Tacaíochta

Caoimhe Ní Lochlainn

 

 

 


Nuashonraithe 15 11 2018 ag .