Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Scéim Cónaithe an Champais/na Dara Bliana

 

Tá an próiseas iarratais do Scéim an Champais agus na Dara Bliana 2024-25 oscailte faoi láthair. Baineann an Scéim Cónaithe seo le mic léinn reatha i gColáiste na Tríonóide. Tá dhá chuid leis an Scéim Cónaithe seo:

a) Scéim Cónaithe an Champais: do mhic léinn fochéime i mBliain 2, Bliain 3 agus Bliain 4 (12 spás).

b) Scéim Cónaithe na Dara Bliana i Halla na Tríonóide: do mhic léinn fochéime i mBliain 2 amháin (6 spás). 

Léigh an t-eolas ar an leathanach seo go cúramach agus ansin cliceáil ar an nasc thíos chun an fhoirm iarratais ( i nGaeilge) a íoslódáil.

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais ag an nasc seo
Spriocdháta: 9.00am Dé hAoine, 10 Bealtaine 2024

 

Eolas Ginearálta ar an Scéim Cónaithe

Is iad Oifig na Gaeilge agus Coiste na Gaeilge a riarann an Scéim i gcomhar le Cláraitheoir na Seomraí d’fhonn úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i saol na hollscoile trí chóiríocht lán-Ghaeilge a chur ar fáil do mhéid áirithe mac léinn a ghlacann le coinníollacha na Scéime.

Bítear ag lorg mic léinn fochéime lánaimseartha i mBlianta 2, 3 agus 4 a bhfuil Gaeilge líofa acu agus atá sásta í a labhairt san árasán ar bhonn laethúil, a thacóidh le himeachtaí Gaeilge, agus a chomhlíonfaidh coinníollacha eile na Scéime. Tá dualgas ar mhic léinn costais iomlána na cóiríochta a íoc ach cuirtear deontas €1,000 an duine ar fáil don bhliain acadúil chun cuidiú leis na costais sin. Íoctar leath an deontais i ndiaidh Théarma na Féile Michíl agus an leath eile ag deireadh na bliana acadúla.

Ní mór iarratas ar leithligh a dhéanamh, lasmuigh den iarratas ar an Scéim Cónaithe, leis an Oifig Cóiríochta dá mba mhaith leat maireachtáil ar an gcampas nó i Halla na Tríonóide. Sa chaoi sin mura n-éiríonn leat áit a fháil ar an Scéim, beidh deis agat go fóill spás a fháil i gcóiríocht na hollscoile. Tá tuilleadh eolais ar chóiríocht Choláiste na Tríonóide le fáil ag an nasc seo.

Is féidir spás a thairiscint don dara huair ar líon teoranta mac léinn a bhí ar an Scéim cheana ach ní féidir áit a bhaint amach ar an Scéim níos mó ná dhá uair.

An Chóiríocht

a) Bá na Luibheolaíochta ar champas Choláiste na Tríonóide

  • Tá 12 spás ar fáil ar Scéim an Champais do mhic léinn fochéime sa dara, tríú nó ceathrú bliain in aon chúrsa staidéir.
  • 6x árasán (lonnaithe i mBá na Luibheolaíochta de ghnáth) atá i gceist, agus maireann beirt mhac léinn i ngach árasán (d'fhéadfadh meascán inscní a bheith i gceist).
  • Beidh a s(h)eomra codlata singil féin ag gach mac léinn. Roinntear an seomra folctha agus an chistin/seomra suite.

b) Halla na Tríonóide, Dartraí, Baile Átha Cliath 6

  • Tá 6 spás ar fáil do mhic léinn fochéime sa dara bliain in aon chúrsa staidéir.
  • Maireann an seisear mac léinn in árasán amháin (d'fhéadfadh meascán inscní a bheith i gceist).
  • Beidh seomra codlata singil agus seomra folctha dá gcuid féin ag gach mac léinn. Roinnfidh an seisear mac léinn an chistin/seomra suite.
  • Níl sé ceadaithe do mhic léinn a bhfuil seoladh baile acu i mórcheantar Bhaile Átha Cliath iarratas a dhéanamh ar spás Scéime i Halla na Tríonóide.

An Próiseas Iarratais

Aibreán

Oscaítear an próiseas iarratas agus tugtar cuireadh do mhic léinn foirm iarratais a líonadh.

Bealtaine

Déantar gearrliostú ar na hiarratais agus tugtar cuireadh chun agallaimh do na mic léinn a bhaineann amach áit ar an ngearrliosta.

Tar éis na n-agallamh, roghnófar dháréag mac léinn do Scéim an Champais agus seisear mac léinn do Scéim na Dara Bliana (Halla na Tríonóide) - 18 mac léinn in iomlán agus ofrálfar spás ar Scéim Cónaithe Choláiste na Tríonóide do na mic léinn sin.

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais ag an nasc seo
Spriocdháta: Dé hAoine, 10 Bealtaine 2024 ag 9.00am

 

Lean Oifig Gaeilge Choláiste na Tríonóide ar na meáin shóisialta:

File:Instagram logo 2016.svg - Wikimedia Commons@GaeloifigTCD / Who Made That Twitter Bird? - The New York Times @GaeloifigTCD / Facebook logo and symbol, meaning, history, PNG @GaeloifigTCD

 

 

 

 


Nuashonraithe 19 4 2024 ag .