Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Príomh-ionaid agus seoltaí sa Cholaiste

Key venues and addresses in College

College Green Faiche an Choláiste
1937 Reading Room Seomra Léitheoireachta 1937
Accommodation Office An Oifig Iostais
Admissions Office An Oifig Iontrála
Arts Building Foirgneamh na nEalaíon
Atrium An tAtrium
Berkeley Library Leabharlann Berkley
Biochemistry Building Foirgneamh Bithcheimice
Biotechnology Building Foirgneamh Bith-Theicneolaíochta
Book of Kells Leabhar Cheannanais
Botany Building Foirgneamh na Luibheolaíochta
Buttery Restaurant An Bhutrach
Chapel An Séipéal
Chemistry Building Foirgneamh na Ceimice
Development Site Suíomh Forbartha
Dining Hall Halla an Bhia
Douglas Hyde Gallery Áiléar Dhúghlas de hÍde
Dublin Dental Hospital Ospidéal Déadach Bhaile Átha Cliath
Dunlop Oriel House Teach Dunlop Oriel
Enquiries Office An Oifig Fhiosrúchán
Examination Hall Halla na Scrúduithe
Fitzgerald Building Foirgneamh Mhic Gearailt
Front Gate An Geata Tosaigh
Goldsmith Hall Halla Goldsmith
Graduate Studies Office Oifig na nIarchéimithe
Graduates' Memorial Building Foirgneamh Cuimhneachán na gCéimithe
Hamilton Building Foirgneamh Hamilton
International Student Affairs Oifig na Mac Léinn Idirnáisiúnta
Irish Art Research Centre An Lárionad Taighde ar Ealaín na hÉireann
Lincoln Place Gate Geata Phlás Lincoln
Lloyd Institute Institiúid Lloyd
Luce Hall Halla Luce
Moyne Institute Institiúid Moyne
Museum Building Foirgneamh an Mhúsaeim
Nassau Street Gate Geata Shráid Nassau
Naughton Institute Institiúid Uí Neachtain
Nursing and Midwifery Studies Léann na Banaltrachta agus an Chnáimhseachais
Old Library (Book of Kells) Sean-Leabharlann (Leabhar Cheannanais)
O'Reilly Institute Institiúid O'Reilly
Panoz Institute Institiúid Panoz
Parsons Building Foirgneamh Parsons
Pavilion Pailliún
Pearse Street Gate Geata Shráid an Phiarsaigh
Pearse Street Gate East Geata Thoir Shráid an Phiarsaigh
Physiology Building Foirgneamh na Fiseolaíochta
Players Theatre Amharclann Players
Printing House An Chlólann
Provost's House Teach an Phropaist
Public Theatre An Téatar Poiblí
Sami Nasr Institute Institiúid Sami Nasr
Samuel Beckett Centre Lárionad Samuel Beckett
Science Gallery An tÁiléar Eolaíochta
Secretary's Office Oifig an Rúnaí
Security Centre Lárionad Slándála
Simon Perry Building Foirgneamh Simon Perry
Smurfit Institute Institiúid Smurfit
Sports Centre Lárionad Spóirt
Staff Office Oifig na Foirne/An Oifig Foirne
Students' Union and Shop Aontas na Mac Léinn agus Siopa
TCD Health Centre Lárionad Sláinte Choláiste na Tríonóide
The Rubrics Na Rúibricí
Trinity Conference Centre Lárionad Comhdhála Choláiste na Tríonóide
Trinity Foundation Fondúireacht Choláiste na Tríonóide
Ussher Library Leabharlann Ussher
Westland Square Cearnóg an Iarthair
Zoology Building Foirgneamh na Zó-eolaíochta

 

 

 

 


Nuashonraithe 24 1 2020 ag .