Éanlaith ag éagsúlú go tapa in Oirdheisceart na hÁise – tá taighde nua ar Chabairí na Sulaivéise ag léiriú nithe ceilte dúinn maidir leis an éabhlóid

Tá zó-eolaithe tar éis torthaí nua a fhoilsiú óna gcuid oibre ar éanlaith in Oirdheisceart na hÁise, a thugann léiriú ar na nascanna idir iompraíocht ainmhithe, an gheolaíocht, agus an éabhlóid. Is léir uathu gur féidir le speiceas athrú níos tapúla ná mar a bheadh coinne leis, faoi choinníollacha áirithe.

Comhdháil lae ar líne in onóir do Damian McManus

“Táimid thar a bheith sásta go mbeidh togha na scoláirí linn chun ceiliúradh a dhéanamh ar a bhfuil déanta ag an Ollamh McManus do léann na Gaeilge le breis is ceathracha bliain, mar thaighdeoir, mar léachtóir, mar eagarthóir agus, thar aon ní eile, mar chrann taca i gcónaí do scoláirí óga.”

Cuireann cluiche réaltachta breisithe sa seomra ranga an t-ilteangachas chun cinn

Tá cluiche réaltachta breisithe ‘Babelar’ seolta ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus a chomhpháirtithe [1] chun luach na dteangacha atá acu a thaispeáint do dhaltaí bunscoile agus chun a gcuid eolais teanga a ghníomhachtú. Tacaíonn an cluiche freisin le múinteoirí a bheith níos eolaí ar an ilteangachas i seomraí ranga agus ar an luach a bhaineann le hoideachas ilteangach.

1 2 3 4 7

Page 1 of 7 pages, showing 10 items out of 62 total news items.