Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideTá tú anseo Cúrsaí > Cúrsaí Iarchéime > Cúrsaí Múinte Iarchéime

campanile night

Iarchéimeanna Múinte

Múintear dhá chúrsa iarchéime i Roinn na Gaeilge faoi láthair.

Dioplóma sa tSean-Ghaeilge

Tá sé d'aidhm ag an gcúrsa seo bunús láidir a thabhairt do chéimithe in ábhair chomhghaolmhara i dteanga agus i litríocht na Sean-Ghaeilge. Maireann an cúrsa ar feadh dhá leath-bhliain d'aon bhliain acadúil amháin, ag tosú Mí Deireadh Fómhair, agus is cúrsa staidéir lán-aimseartha é. Meastar iarrthóirí le scrúdú ina bhfuil dhá pháipéar, trí uair an chloig an ceann.

Iarratais

 • Ní ghlactar le hiarratais, de ghnáth, ach ó dhaoine le hiarchéim mhaith onóracha in ábhar comhghaolmhar ar nós Nua-Ghaeilge nó teanga Cheilteach eile, teangacha, litríocht nó stair na meánaoise, nó seandálaíocht.
 • Ní mór iarratais iontrála a sheoladh isteach trí chóras iontrála Choláiste na Tríonóide roimh 30 Meitheamh sa bhliain ina lorgaítear iontráil.
 • Glacfar le mic léinn gach ré-bhliain. 2023/24 an chéad tráth eile.

Obair chúrsa

Beidh sé uair an chloig teagmhála i gceist sa seachtain, mar a leanas:

 • Uraiceacht Sean-Ghaeilge (2 uair an chloig).
 • Ranganna Teagaisc sa tSean-Ghaeilge (2 uair an chloig).
 • Litríocht na Sean-Ghaeilge, léitheoireacht sa véarsaíocht liriciúil san áireamh (1 uair an chloig).
 • Gluaiseanna Sean-Ghaeilge agus scéalaíocht (1 uair an chloig).

Lámhleabhar don chúrsa Diop. IC. ar fáil anseo.

M. Phil sa Luath-Ghaeilge

Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa bliana seo ard-leibhéal inniúlachta a thabhairt don mhac léinn sa tSean-Ghaeilge, agus clúdófar réimse leathan téacsanna próis agus véarsaíochta, agus gnéithe éagsúla de theanga, de litríocht agus de chultúr na Luath-Ghaeilge.

Mairfidh an cúrsa bliain iomlán acadúil, ag tosú Mí Deireadh Fómhair, agus tá gá le staidéar lán-aimseartha chuige. Don té nach bhfuil bunús acu sa Sean-Ghaeilge, moltar dóibh an Dioplóma a dhéanamh roimh tabhairt faoin gcúrsa seo. Déanfar mic léinn M.Phil. a mheas le scrúdú (sa samhradh) agus le tráchtas de c.20,000 focal.

Iarratais

 • Ceadófar d'iarrthóirí leanacht ar aghaidh chuig cúrsa an M.Phil. má bhaineann siad amach 50% nó níos airde sa scrúdú sa Dioplóma.
 • Glacfar le mic léinn a bhfuil inniúlacht inchomparáide acu leis sin a faightear trí chúrsa an Dioplóma, ach iarratas a sheoladh isteach ar áit ar chúrsa an M.Phil.
 • Ní mór iarratais iontrála a sheoladh trí chóras iontrála Choláiste na Tríonóide roimh 30 Meitheamh sa bhliain ina lorgaítear iontráil.
 • Glacfar le mic léinn gach ré-bhliain. 2022/23 an chéad tráth eile.

Obair an Chúrsa

Mairfidh an cúrsa múinte dhá sheimeastar, agus beidh sé uair an chloig teagmhála sa ghné múinte den chúrsa, mar seo a leanas:

 • Prós na Sean-Ghaeilge (2 uair an chloig).
 • Filíocht na Sean-Ghaeilge (1 uair an chloig).
 • Teangeolaíocht chomparáide (1 uair an chloig)
 • Dlí na Luath-Ghaeilge (1 uair an chloig)
 • Meán-Ghaeilge (1 uair an chloig).
 • Aoiléachtaí.

Ní mór miontráchtas de c.20,000 focal, dhá chóip clóscríofa, a thabhairt isteach roimh 30 Meán Fómhair na bliana chéanna.

Lámhleabhar don chúrsa MPhil. ar fáil anseo.