Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideTá tú anseo Cúrsaí

Ár gcuid Cúrsaí

Roinn na Gaeilge agus na dTeangacha Ceilteacha

Ritheann Roinn na Gaeilge agus na dTeangacha Ceilteacha réimse cúrsaí agus clár. Tá cúrsaí fochéime éagsúla ar fáil - Céim Aononóra sa Luath agus Nua-Ghaeilge, lonnaithe go hiomlán sa Roinn seo. Is féidir gabháil don Luath- agus Nua-Ghaeilge faoi seach mar chuid de Chéim Modhnóireachta Dhá Ábhar, mar aon le hábhar eile. Nó is féidir freisin staidéar a dhéanamh ar an Nua-Ghaeilge mar chuid de chéim sa Ríomhaireacht, sa Teangeolaíocht agus teanga. Tá mic léinn againn chomh maith atá ag dul do chéim Modhnóireachta sa Léann Éireannach, cé gur ghlac an cúrsa seo lena chuid mic léinn deiridh i 2015-16.

Féadfaidh mic léinn iarchéime tabhairt faoi chéim trí chlár múinte sa Sean nó sa Luath-Ghaeilge. Féadfaidh mic léinn sa Luath- nó sa Nua-Ghaeilge tabhairt faoi iarchéim ar bhonn taighde chomh maith (M.Litt. nó PhD.) - féach réimsí suime / oibre ár gcuid léachtóirí le feiceáil cé is oiriúnaí mar stiúrthóir taighde, nó déan teagmháil le hOifig na Roinne.

Cuirtear fáilte is fiche roimh mhic léinn eachtrannacha i Roinn na Gaeilge. Féadfaidh mic léinn bliana nó aon téarma staidéar a dhéanamh ar réimse modúl, agus ceann ina measc ar dearadh é agus suimeanna an chuairteora mar aidhm leis - 'Irish Language and Literature.' Foghlaim beagán faoi stair na teanga agus tú i mbun staidéir ag Coláiste na Tríonóide, agus léigh cuid dár gcuid litríochta i bhfoirm aistriúcháin. Tá bunranganna Gaeilge ar fáil sna tráthnónta freisin.

Ritheann muid gearrchúrsaí oíche freisin do dhaoine laistigh agus lasmuigh de phobal an Choláiste a bhfuil suim acu sa Ghaeilge agus i stair na teanga. Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil anseo.