Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideOifig na gCúrsaí MDÁ agus COT

Oifig na gCúrsaí Modhnóireachta Dhá Ábhar (MDÁ) agus Chomhchéim Onóracha Choláiste na Tríonóide (CCOT)

Cé gur rannóga aonair a riarann saineolas faoi chúrsaí, déanann an oifig MDÁ agus CCOT maoirsiú ar bhainistiú ginearálta an chláir agus torthaí scrúduithe a eagrú agus a fhoilsiú. Bíonn dhá chruinniú in aghaidh an téarma ag Coiste Bainistíochta an MDÁ agus CCOT, a mbíonn ionadaithe mac léinn i láthair acu freisin. Leagtar amach rialacháin an Choláiste i bhFéilire na hOllscoile, Rialacháin Ghinearálta agus Eolas atá ábhartha do mhic léinn MDÁ agus CCOT.

Cliceáil anseo chun liosta iomlán de na Scoileanna agus Ranna atá ceangailte le cláir an MDÁ agus an CCOT a fháil.

Táimid lonnaithe i Seomra 3135, Foirgneamh na nEalaíon, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 2, agus tá ár sonraí teagmhála go léir le fáil ar an leathanach gréasáin Teagmháil.