Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Scéim Chónaithe Dhartraí

Tá 2 Scéim Chónaithe i Halla na Tríonóide, Dartraí, BÁC 6:

De ghnáth, bíonn árasáin na Scéime seo lonnaithe in aon teach amháin ('Teach na Gaeilge') i Halla na Tríonóide - chomh maith le mic léinn eile a bhfuil suim acu sa Ghaeilge. Déantar iarracht Maor Tí le Gaeilge a chur sa teach seo freisin.

Níl cead ag duine atá ina c(h)ónaí laistigh de mhórcheantar Bhaile Átha Cliath cur isteach ar sheomraí i Halla na Tríonóide - nó ar na Scéimeanna seo, mar sin.

 

 

Scéim Dhartraí 1

 • Tá Scéim Chónaithe Dhartraí 1 oiriúnach do mhic léinn a bheidh ag dul isteach sa chéad bhliain de chúrsa stáidéir fochéime lánaimseartha, agus nach bhfuil seoladh baile i mórcheantar Bhaile Átha Cliath acu
 • Faoi lathair tá 12 áit ar fáil ar Scéim Dhartraí 1: 6 áit in árasán na gcailíní agus 6 áit in árasán na mbuachaillí

Próiseas Iarratais

Beidh an próiseas iarratais do Scéim Chónaithe Dhartraí 1, 2014/15, ar oscailt ó dheireadh mhí Aibreáin. Coinnigh súil ar an leathanach seo don fhoirm iarratais (nach bhfuil ar fáil go fóill).

 1. Clóigh an fhoirm iarratais amach, agus líon isteach Cuid 1 agus Cuid 2 go neata (de lámh nó clóscríofa)
 2. Iarr ar do mhúinteoir Gaeilge Cuid 3 a líonadh
 3. Cuir an fhoirm ar fad (Cuid 1, 2 agus 3) chuig an seoladh seo thíos, ROIMH an spriocdháta ag deireadh mhí Bealtaine. Ní ghlacfar le hiarratais atá déanach nó a thagann tríd an r-phost.

Oifigeach na Gaeilge / An Téatar Thiar / Coláiste na Tríonóide / Faíche an Choláiste / Baile Átha Cliath 2

 1. Coinnigh súil ar an seoladh r-phoist a thug tú ar an fhoirm iarratais: beidh Oifigeach na Gaeilge i dteagmháil leat i rith mhí an Mheithimh le rá leat go / nach bhfuair tú agallamh
 2. Bíonn na hagallaimh ar siúl i mBaile Átha Cliath i mí Iúil, agus cruthaítear liosta feithimh bunaithe ar na hagallaimh sin
 3. Beidh Oifigeach na Gaeilge i dteagmháil leat tríd an r-phost tar éis do na torthaí CAO a theacht amach

Caithfidh gach mac léinn a chuireann isteach ar an Scéim Chónaithe gnáth-iarratas a dhéanamh ar sheomraí Halla na Tríonóide ag an nasc seo thíos freisin, sula gcloiseann tú an bhfuair tú áit ar an scéim nó nach bhfuair:

https://accommodation.tcd.ie/StudentBookings/

 

Mic léinn na Scéime ag ligint a scíth i dTeach Oldham, Halla na Trionóide

 

Scéim Dhartraí 2

 • Tá Scéim Chónaithe Dhartraí 2 oiriúnach do mhic léinn a bheidh ag dul isteach sa dara bliain de chúrsa stáidéir fochéime lánaimseartha, agus nach bhfuil seoladh baile i mórcheantar Bhaile Átha Cliath acu
 • Faoi lathair tá 6 áit ar fáil ar Scéim Dhartraí 1: árasán amháin ina mbíonn buachaillí agus cailíní meascaithe le chéile

Próiseas Iarratais

Leanann iarrthóirí ar Scéim Dhartraí 2 an próiseas iarratais céanna is a leanann iarrthóirí ar Scéim an Champais. Tá fáilte roimh mhic léinn sa dara bliain cur isteach ar Scéim Dhartraí 2 agus ar Scéim an Champais ag an am céanna, ach a rá ar an fhoirm iarratais cén Scéim ab fhearr leo.

 

 

Dualgaisí ar Bhaill de Scéim Dhartraí 1 / 2

Muna gcomhlíonann mac léinn na dualgaisí seo thíos, féadfar cuid den deontas a bhaint díbh nó fiú a mballraíocht sa Scéim a scor. Bí cinnte sula gcuireann tú isteach ar an Scéim, mar sin, go mbeidh tú sásta na rudaí seo ar fad a dhéanamh:

 • An Ghaeilge a úsáid i gcónaí san árasán
 • Ballraíocht a ghlacadh sa Chumann Gaelach agus páirt ghníomhach a ghlacadh i saol na Gaeilge sa Choláiste
 • 2 thogra a chur le chéile i rith na bliana a chuirfeadh an Ghaeilge chun cinn sa Choláíste. Na tograí sin a chur i gcrích agus tuairiscí a scríobh orthu
 • Comhoibriú i gcónaí le hOifigeach na Gaeilge agus Meantóir na Scéime Cónaithe
 • Freastal ar aon chruinniú éigeantach a chuirtear ar siúl
 • Freastal ar 'An Chéadaoin ag an mButrach', ciorcal comhrá a bhíonn ar siúl i mbialann an Bhutraigh gach Céadaoin i rith an téarma (cruthaítear róta chuige seo)

 

Mic léinn, baill foirne agus muintir na cathrach ag An Chéadaoin ag an mButrach

 

 

 


Nuashonraithe 24 4 2014 ag Aonghus Dwane (Ríomhphost).