Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Scéim Chónaithe Dhartraí

Scéim Chónaithe Dhartraí

1. Scéim Chónaithe Dhartraí 2017-2018 - do mhic léinn na Chéad Bhliana

Tá an próiseas iarratas do Scéim Dhartraí (an chéad bhliain i Halla na Tríonóide, 2017-18) anois ar oscailt.

Tá an Fhoirm Iarratais ar fáil anseo. Déan é a phriontáil amach agus a líonadh.

Cuir cóip chrua den fhoirm iarratais seo chuig: Oifigeach na Gaeilge / An Téatar Thiar / Coláiste na Tríonóide / Baile Átha Cliath 2.

Tabharfar tús áite d’iarratais a bheidh istigh ar/roimh Dé hAoine 9 Meitheamh 2017.

NB Ní ghlacfar le hiarratais ó dhaoine a bhfuil cónaí orthu laistigh de mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.

 

Tá Halla na Tríonóide lonnaithe i nDartraí, i Rath Garbh (Rathgar), Baile Átha Cliath 6. Tá lóistín ansin do mhic léinn chéad bhliana Choláiste na Tríonóide.

Brúigh anseo le haghaidh tuilleadh eolais faoi Halla na Tríonóide.

Brúigh anseo le haghaidh íomhá 360° de sheomra singil in árasán i Halla na Tríonóide.

Brúigh anseo le haghaidh íomhá 360° de chistin in árasán i Halla na Tríonóide

Lóistín in árasáin lánGhaeilge i Halla na Tríonóide ar fáil do suas le dháréag (12) mac léinn.

Tabharfaidh Coiste na Gaeilge deontas €1,000 an duine dóibh mar chabhair má chomhlíonann siad coinníollacha na Scéime.

Na daoine a gheobhaidh áit ar an Scéim

 • Beidh siad ag tosú sa chéad bhliain i gColáiste na Tríonóide.
 • Beidh siad ag iarraidh iostas a roinnt le cainteoirí Gaeilge eile.
 • Beidh Gaeilge líofa acu.
 • Beidh siad sásta an Ghaeilge a labhairt ina saol laethúil.
 • Ní as mórcheantar Bhaile Átha Cliath dóibh.

Díolfar deontais €1,000 do na mic léinn ar na coinníollacha seo leanas:

 • An Ghaeilge a labhairt ina saol laethúil san árasán ina bhfuil siad.
 • Páirt ghníomhach a ghlacadh in imeachtaí Gaeilge an Choláiste agus i saol an Choláiste i gcoitinne.
 • Foirm a shíniú roimh ré á dhearbhú go gcomhlíonfaidh siad coinníollacha na Scéime.
 • Tuairiscí a thabhairt ag deireadh an chéad téarma agus ag deireadh an dara téarma d’Oifigeach Gaeilge an Choláiste ar na slite inar chomhlíon siad coinníollacha na Scéime
 • Beidh ar na mic léinn féin íoc as an iostas seo. Téann an deontas i dtreo costaisí a laghdú dóibh.

An Próiséas Iarratais

Aibreán

Osclóidh an próiseas iarratas. Cuirfear an fhoirm iarratais suas ar an suímh seo.

Meitheamh

Cruthófar gearrliosta. Beidh a fhios agat má tá agallamh faighte agat. .

Iúil

Agalliamh na Scéime- roghnófar 12 mac léinn.

Lúnasa

Faigheann tú tairiscint áite i TCD ón CAO (má thárlaíonn)

Glacann tú leis (má ghlacann)

Má tá áit faighte agat ar scéim chónaithe na Gaeilge, déanann tú iarratas ar-líne ar an suíomh http://www.wardentrinityhall.tcdlife.ie/ chun an áit a chinntiú.

Eolas breise

 • Tá an Scéim seo á riaradh ag Coiste na Gaeilge i gcomhar le Maor Halla na Tríonóide d’fhonn úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i saol Choláiste na Tríonóide.
 • Déanfaidh Coiste na Gaeilge suas le 12 áit ar an Scéim a thairiscint ar bhonn na n-iarratas seo. Dréachtfar liosta feithimh freisin, ar eagla nach n-éireodh le gach éinne den chéad dream áit a fháil sa Choláiste féin.
 • Coinneofar aon eolas a thugtar dúinn príobháideach agus faoi rún.
 • Déanfar iarratais a mheas ar bhealach cothrom.
 • Díolfar leath an deontais i ndiaidh na Nollag agus an leath eile ag deireadh na bliana acadúla. Sa chás nach mbeidh na coinníollacha á gcomhlíonadh ag mac / iníon léinn, beidh sé de cheart ag an gCoiste a b(h)allraíocht sa Scéim a scor.

Nuashonraithe 25 4 2017 ag .