Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Scéim Chónaithe Dhartraí

Glacfar le hiarratas ar Scéim Chónaithe Dhartraí 1 2015/16 go dtí Dé Luain 29 Meitheamh 2015.

 

 

Tá 2 chuid den Scéim Chónaithe i Halla na Tríonóide, Dartraí, BÁC 6:

De ghnáth, bíonn árasáin na Scéime lonnaithe in aon teach amháin ('Teach na Gaeilge') i Halla na Tríonóide - chomh maith le mic léinn eile a bhfuil suim acu sa Ghaeilge. Déantar iarracht Maor Tí le Gaeilge a chur sa teach seo freisin. Bíonn seisear i ngach árasán, le seomra leapa singil (en suite) an duine agus cistin / seomra suí amháin á roinnt idir an seisear.

Ní thugtar seomraí i Halla na Tríonóide do mhic léinn a bhfuil seoladh baile acu laistigh d'fhad timaistrithe réasúnta ó Choláiste na Tríonóide - mar sin, ní cóir d'éinne atá ina gcónaí laistigh de mhórcheantar Bhaile Átha Cliath cur isteach ar na Scéimeanna seo. Glactar le mic léinn ó mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ar Scéim an Champais (do mhic léinn sa dara - ceathrú bliain), áfach.

 

 

Dualgaisí ar Bhaill de Scéim Dhartraí 1 / 2

Muna gcomhlíonann mac léinn na dualgaisí seo thíos, féadfar cuid den deontas a bhaint díbh nó fiú a mballraíocht sa Scéim a scor. Bí cinnte sula gcuireann tú isteach ar an Scéim, mar sin, go mbeidh tú sásta na rudaí seo ar fad a dhéanamh:

 • An Ghaeilge a úsáid i gcónaí san árasán
 • 2 thogra (tionscadal / imeacht) a chur le chéile i rith na bliana a chuirfidh an Ghaeilge chun cinn i Halla na Tríonóide. Na tograí sin a chur i gcrích agus tuairiscí a scríobh orthu
 • Comhoibriú i gcónaí le hOifigeach na Gaeilge, le Meantóir na Scéime Cónaithe agus le do Mhaor Tí
 • Freastal ar aon chruinniú éigeantach a chuirtear ar siúl
 • Freastal go rialta ar 'An Chéadaoin ag an mButrach', ciorcal comhrá a bhíonn ar siúl i mbialann an Bhutraigh gach Céadaoin i rith an téarma

Chomh maith leis sin, is minic a bhíonn Oifigeach na Gaeilge ag lorg oibrithe deonacha ón Scéim chun cabhrú le himeachtaí Oifig na Gaeilge, agus cuirtear an chabhair sin san áireamh nuair atáthar ag roghnú bhaill na bliana atá le teacht.

 

d An Chéadaoin ag an Bhutrach

Mic léinn, baill foirne agus muintir na cathrach ag An Chéadaoin ag an mButrach

 

Scéim Dhartraí 1

 • Tá Scéim Chónaithe Dhartraí 1 oiriúnach do mhic léinn a bheidh ag dul isteach sa chéad bhliain de chúrsa stáidéir fochéime lánaimseartha, agus nach bhfuil seoladh baile i mórcheantar Bhaile Átha Cliath acu
 • Faoi lathair tá 12 áit ar fáil ar Scéim Dhartraí 1: sin 6 áit in árasán na gcailíní agus 6 áit in árasán na mbuachaillí

 

Próiseas Iarratais - AR OSCAILT do 2015/16

B'fhéidir go nglacfar le hiarratas ar Scéim Chónaithe Dhartraí 2015/16 atá déanach - déan teagmháil le gaeloifig@tcd.ie, le do thoil.

Léigh an leathanach seo agus an leathanach ginearálta faoin Scéim ina n-iomlán sula dtosaíonn tú ar an phróiseas iarratais.

 1. Clóigh an fhoirm iarratais amach, agus líon isteach Cuid 1 agus Cuid 2 go neata (de lámh nó clóscríofa)
 2. Iarr ar do mhúinteoir Gaeilge Cuid 3 a líonadh
 3. Cuir an fhoirm ar fad (Cuid 1, 2 agus 3) chuig an seoladh seo thíos, ROIMH an spriocdháta - 5 Meitheamh 2015. Ní ghlacfar le hiarratais atá déanach nó a thagann tríd an ríomhphost.

Oifigeach na Gaeilge / An Téatar Thiar / Coláiste na Tríonóide / Faíche an Choláiste / Baile Átha Cliath 2

 1. Coinnigh súil ar an seoladh ríomhphoist a thug tú ar an fhoirm iarratais: beidh Oifigeach na Gaeilge i dteagmháil leat i rith mhí an Mheithimh le rá leat go / nach bhfuair tú agallamh
 2. Bíonn na hagallaimh ar siúl i Halla na Tríonóide i mí Iúil, agus cruthaítear liosta feithimh bunaithe ar na hagallaimh sin
 3. Beidh Oifigeach na Gaeilge i dteagmháil leat tríd an r-phost go luath tar éis do na torthaí CAO a theacht amach

Caithfidh gach mac léinn a fhaigheann áit ar an Scéim Chónaithe gnáth-iarratas a dhéanamh ar sheomraí Halla na Tríonóide ag an nasc seo thíos freisin, tar éis duit d'uimhir mac léinn a fháil ó TCD:

https://accommodation.tcd.ie/StudentBookings/

 

Gaeilge 24 ar an raidióOíche SpóirtCeardlann amhránaíochta

Tionscadail Ghaeilge i Halla na Tríonóide 2014-15

 

Córas marcála

Foilsítear an córas seo thíos le cuidiú leat d'iarratas a dhéanamh ar an Scéim. Tá cinneadh Oifigeach na Gaeilge agus a c(h)omhghleacaithe ar an bhord agallaimh críochnaitheach agus ní féidir achomharc a dhéanamh ar an chinneadh sin. Tá fáilte roimh iarrthóirí aiseolas a lorg, áfach, ach scríobh chuig gaeloifig@tcd.ie.

 • Cumas sa Ghaeilge labhartha (35%)
 • Rannpháirtíocht i saol na Gaeilge go dtí seo (25%)
 • Cur i láthair pearsanta (20%)
 • Scileanna breise (10%)
 • Smaointí le haghaidh tograí Scéime (10%)

Is féidir go gcuirfear seoladh baile nó inscne an iarrthóra san áireamh sa chás go bhfuil siad ar chomhscór le hiarrthóir eile.

 

Mic léinn na Scéime ag ligint a scíth i dTeach Oldham, Halla na Trionóide

 

Scéim Dhartraí 2

 • Tá Scéim Chónaithe Dhartraí 2 oiriúnach do mhic léinn a bheidh ag dul isteach sa dara bliain de chúrsa stáidéir fochéime lánaimseartha, agus nach bhfuil seoladh baile i mórcheantar Bhaile Átha Cliath acu
 • Faoi lathair tá 6 áit ar fáil ar Scéim Dhartraí 1: árasán amháin ina mbíonn buachaillí agus cailíní meascaithe le chéile
 • NB: Ní gá go mbeadh meascán inscní 50/50 in árasán an dara bliain, ach ní fhágfar duine amháin d'aon inscne le 5 den inscne eile riamh

Próiseas Iarratais

Leanann iarrthóirí ar Scéim Dhartraí 2 an próiseas iarratais céanna is a leanann iarrthóirí ar Scéim an Champais. Tá fáilte roimh mhic léinn sa dara bliain cur isteach ar Scéim Dhartraí 2 agus ar Scéim an Champais ag an am céanna, ach a rá ar an fhoirm iarratais cén Scéim ab fhearr leo.

 

 

 


Nuashonraithe 22 6 2015 ag Aonghus Dwane (Ríomhphost).