Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

PREAS RÁITEAS- PRESS RELEASE

Éigse na Tríonóide: Féile Ghaeilge 2016 i gcroílár na hardchathrach

Éigse na Tríonóide: Trinity’s Irish festival for 2016 in the heart of the city (English version below)

 

Tá an-áthas ar An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide, i gcomhar le hOifig na Gaeilge agus Aontas na Mac Léinn, clár imeachtaí Éigse na Tríonóide 2016 a fhógairt. Seachtain spleodrach a bhíonn i gceist leis an Éigse gach bliain, agus muid ag ceiliúradh na Gaeilge i gcroílár Bhaile Átha Chliath. Beidh an fhéile spraoiúil seo ar siúl ón Luain 1 go dtí an Aoine 5 Feabhra, agus imeachtaí ó mhaidin go hoíche inti a fhreastalaíonn ar gach cineál spéise. I measc na mbuaicphointí a bheidh againn i mbliana ná: Turais Ailtireachta agus Ealaíne; Éigse Thuar Ceatha le Micheál Ó Conghaile agus David Norris; Éigse Liteartha ag déanamh comóradh ar 1916; Fugitive na Gaeilge agus Oíche Mhór DJ le Trinity FM! 

Féach thíos don chlár iomlán imeachtaí. Tá gach ceann de na himeachtaí seo thíos saor ó tháille, oscailte do chách, agus ní gá aon rud a chur in áirithint roimh réidh:
Bígí linn ón 1ú lá Feabhra ar aghaidh lenár dteanga náisiúnta a cheiliúradh!

TEAGMHÁIL

AN CUMANN GAELACH  www.cumann.ie

Maria Schaler, Reachtaire reachtaire@cumann.ie     085 740 5560
Ciarán Wadd, Oifigeach Caidrimh Poiblí waddk@tcd.ie 083 306 8331

OIFIG na GAEILGE www.tcd.ie/gaeloifig

Aonghus Dwane, Oifigeach Gaeilge  gaeloifig@tcd.ie     087 623 2841
-----------------------------------------
CLÁR AMA NA hÉIGSE

DÉ LUAIN 1 FEABHRA

 • Bricfeasta i Seomra na Gaeilge, 10.00 (Lemon)
 • Scaoileadh na mBalún, Cearnóg na Parlaiminte, 12.00
 • Aifreann Lá Fhéile Bríde, 13.05
 • Seoladh na hÉigse i Seomra na Gaeilge, 18.00.

DÉ MÁIRT 2 FEABHRA

 • Turas timpeall na cathrach leis an Arc Soc, 13.00 ag bualadh ag an Áirse Thosaigh
 • Éigse Tuar Ceatha TCD agus Géilí / Trinity Rainbow Celebration, le Mícheál Ó Conghaile agus David Norris, san Atrium, le hOifig na Gaeilge, an QSoc agus LGBT Staff Network agus an Oifig Comhionnanais 18.00.

DÉ CÉADAOIN 3 FEABHRA

 • An Chéadaoin sa Bhutrach, caife saor in aisce ‘s comhrá! 10.30
 • Lón mór na hÉigse le haghaidh mic léinn agus baill foirne, Seomra na Gaeilge, 13.00
 • Díospóireacht Chraiceáilte, 14.00 Seomra na Gaeilge
 • Éigse Liteartha - Oidhreacht an Phiarsaigh, le hOifig na Gaeilge agus Roinn na Gaeilge, Seomra na Gaeilge, 18.00 (mar chuid de shraith imeachtaí comórtha 1916)


DÉARDAOIN 4 FEABHRA

 • Seoladh Thuras Fón Cliste Ealaíne TCD i gcomhair le Bailiúcháin Ealaíne an Choláiste (ag bualadh ag Foirgneamh na nEalaíon, leibhéal an café, ag na dóirsí gloine), 13.00
 • Fugitive na Gaeilge, 14.00
 • Urnaí na Nóna dátheangach, 17.15
 • Oíche Mhór DJ na hÉigse le Trinity FM, 21.30.

DÉ H-AOINE 5 FEABHRA

 • Bricfeásta i Seomra na Gaeilge, 10.00
 • 5-a-thaobh ag bualadh i Seomra na Gaeilge ag a 13.00, fáilte roimh chách!


  **************************

Éigse na Tríonóide: Trinity’s Irish festival for 2016 in the heart of the city

 

Trinity’s An Cumann Gaelach, in association with the Irish Language Office and the Students’ Union, is delighted to announce the programme of events for Éigse na Tríonóide 2016 . The Éigse is a week packed with vibrant and inspiring events which aim to celebrate the Irish language in the heart of Dublin city. This exciting festival runs from Monday 1st February to Friday 5th February inclusive, and features events for many areas of interest. Among the programme highlights this year, we will have Architectural and Art Tours; a Trinity Rainbow Celebration with Micheál Ó Conghaile agus David Norris; A Literary Evening to commemorate 1916; Fugitive na Gaeilge and a Mega DJ Night with Trinity FM! 

See below for our full programme. All of the events are free of charge, open to all, and do not require advance reservation.
Join us from the 1st February to celebrate our national language!

CONTACT

AN CUMANN GAELACH  www.cumann.ie

Maria Schaler, Auditor reachtaire@cumann.ie     085 740 5560
Ciarán Wadd, Public Relations Officer waddk@tcd.ie 083 306 8331

OIFIG na GAEILGE www.tcd.ie/gaeloifig

Aonghus Dwane, College Irish Language Officer  gaeloifig@tcd.ie  087 623 2841

MONDAY 1 FEBRUARY

 • Free Pancake Breakfast in Seomra na Gaeilge, 10.00
 • Release of balloons, Front Square, 12.00
 • St. Brigid's Day Mass, 13.05, Chapel
 • Official launch of Éigse with guest speaker, in Seomra na Gaeilge, 18.00

TUESDAY 2 FEBRUARY

 • Tour around the City in Irish with ArcSoc, leaving Front Arch at 13.00
 • Trinity Rainbow Celebration and Géilí in partnership with the Irish Language Office, the Equality Office, Trinity's QSoc. In the Atrium with guest David Norris and Micheál Ó Conghaile, followed by Géilí. 18.00

WEDNESDAY 3 FEBRUARY

 • Conversation Circle in Buttery, 10.30
 • Free lunch with Cumann Gaelach and Oifig na Gaeilge in Seomra na Gaeilge. 13.00
 • Comedy Debate, Seomra na Gaeilge, 14.00
 • Literary Evening - Legacy of Patrick Pearse with Oifig na Gaeilge and the Irish Department, Seomra na Gaeilge 18.00

THURSDAY 4 FEBRUARY

 • Bilingual launch of Smartphone Campus Art Tour, courtesy of The College Art Collections (Meeting at Arts Building, Cafe level, at glass doors), 13.00
 • Fugitive na Gaeilge, 14.00
 • Bilingual Evensong,  17.15
 • Mega DJ Night with Trinity FM, 21.30.

FRIDAY 5 FEBRUARY

  • Free Breakfast, Seomra na Gaeilge, 10.00
  • 5-a-side, meeting in Seomra na Gaeilge, 13.00


Nuashonraithe 27 1 2016 ag .