Sonraí teagmhála

School of Creative Arts

Trinity College Dublin 2 Ireland creativearts@tcd.ie

Riarachán

 

Scoil na nEalaíon Cruthaitheach

f/ch Lárionad Samuel Beckett,
Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath 2, Éire

+353 (0)1 896 1715
creativearts@tcd.ie

 

Roinn na Drámaíochta

Lárionad Samuel Beckett,
Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath 2, Éire

+353 (0)1 896 1239/2266
amullign@tcd.ie nó rgreene@tcd.ie

 

Roinn na Scannánaíochta

191/192/193 Sráid na Piarsaigh,
f/ch Lárionad Samuel Beckett,
Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath 2, Éire

+353 (0)1 896 2617
filmstds@tcd.ie

 

Roinn na Ceoil

Teach 5,
Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath 2, Éire

+353 (0)1 896 1120
musicsec@tcd.ie

 

Saotharlann Taighde Theicneolaíocht na nEalaíon (STTE)

Aonaid 13 & 14,
Campas Theicneolaíochta agus Fiontraíochta na Tríonóide,
Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath 2, Éire D02 DY91