Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

 

TEG
Teastas Eorpach na Gaeilge

Scrúduithe d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge

Sé leibhéal ó Bhonnleibhéal 1 go hArdleibhéal

An bhfuil tú ag foghlaim Gaeilge nó an bhfuil Gaeilge agat cheana féin?

Ar mhaith leat teastas a bheith agat mar chruthúnas ar do chumas sa Ghaeilge? 

Ar mhaith leat cuspóir cinnte a bheith agat chun tú a spreagadh agus chun cabhrú leat struchtúr a chur ar do chuid staidéir?

Is córas scrúdaithe é teg d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge.  Tá baint aige leis an Fhráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001). 

Scrúdaítear na ceithre scil: Labhairt, Cluastuiscint, Léamhthuiscint agus Scríbhneoireacht.  Tá na scrúduithe ar fáil faoi láthair ag cúig leibhéal ó Bhonnleibhéal 1 (A1) go hArdleibhéal 1 (C1).

Eolas tábhachtach maidir le TEG 2014

  • Tús le clárú: Eanáir 2014 www.teg.ie
  • Spriocdháta clárúcháin do leibhéil A1-B2: 14 Márta 2014
  • Ranníocaíocht bheag (suas go €20 an duine) ar fail ó Oifig na Gaeilge, TCD- déan teagmháil leis an oifig ag gaeloifig@tcd.ie
  • Má tá suim agat an scrudú a dhéanamh, agus má tá tú ag freastal ar chúrsaí deonacha TCD, labhair le do mhúinteoira chuirfidh plean staidéir pearsanta ar fáil duit

www.teg.ie

TEG (The European Certificate in Irish)

 

Examinations for adult learners of Irish

Six levels from Absolute Beginners to Advanced

Are you learning Irish or do you already speak Irish?

Would you like to have a certificate to prove your ability in Irish?

Would you like to have access to a structured syllabus with clearly stated aims to allow you to monitor your learning and to maintain your focus?

teg is an examination system for adult learners of Irish that is linked to the Common European Framework of Reference for Languages (Council of Europe, 2001).

Examinations test the four skills: Speaking, Listening Comprehension, Reading Comprehension and Writing. Examinations are currently available at five levels from Absolute Beginners (A1) to Advanced 1 (C1).

Important information for TEG 2014

  • Registration opens January 2014 www.teg.ie
  • Registration deadline for levels A1-B2: 14th March 2014
  • Small contribution available from TCD's Irish Language Office to TCD applicants (up to €20 per applicant)- contact the office at gaeloifig@tcd.ie
  • If you are interested in the exam, and are attending TCD's voluntary Irish classes, speak to your teacher who will provide you with a personal study plan.

www.teg.ie

 

Tuilleadh eolais: gaeloifig@tcd.ie nó cuir glaoch ar 01 8963652.


Nuashonraithe 21 1 2016 ag .