Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Fáilte an Phropaist 2014-2015

Provost

A chairde,

Is fada Coláiste na Tríonóide ag tacú leis an nGaeilge agus tá ríméad orainn leanúint leis an tradisiún sin inniu.  I bPlean Straitéiseach Choláiste na Tríonóide 2014-2019 tugtar gealltanais i dtaobh na Gaeilge. Tá an dara Scéim Teanga, a seoladh i mí na Samhna 2013, anois i bhfeidhm i gColáiste na Tríonóide.  Cuireann an dara scéim seo leis an méid a baineadh amach faoin gcéad scéim d’fhonn cur le seirbhísí dátheangacha sa Choláiste.  Is creat láidir é seo do chainteoirí Gaeilge phobal Choláiste na Tríonóide.

Tá go leor deiseanna i gColáiste na Tríonóide chun Gaeilge a labhairt agus feabhas a chur ar do chuid Gaeilge.  Cuirtear ranganna saor in aisce ar fáil do gach comhalta foirne agus mac léinn a bhféadfadh cáilíocht TEG (Teastas Eorpach i nGaeilge) a bheith le gnóthú astu. Áit shóisialta gan strus é Seomra na Gaeilge do chainteoirí Gaeilge agus tá ríméad orm a rá nár baineadh an oiread leasa riamh as an seomra is a baineadh in 2013/14.

Tá Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide ar an gcumann mac léinn is mó sa Choláiste agus cuireann sé go mór le saol an choláiste.  Tugadh aitheantas don obair mhór a dhéanann an Cumann chun an Ghaeilge a chur chun cinn in 2013/114 nuair a bronnadh seacht ngradam air, ina measc gradam náisiúnta Ghlór na nGael don Chumann Gaelach Tríú Leibhéal is fearr – don tríú bliain as a chéile – agus gradam s’againne féin do Chumainn don Chumann is Fearr.  Tréaslaím leis an gCumann Gaelach faoi na gradaim seo, atá tuilte go maith acu, a bhaint amach.

Tá clár nua gradam Gaeilge seolta againn in 2014/15 chun aitheantas a thabhairt don méid a dhéanann  foireann Choláiste na Tríonóide, na mac léinn agus an alumni i dtaobh na Gaeilge.   Bronnfar na gradaim seo don chéad uair in earrach 2015 orthusan a spreag athrú dearfach de bharr a ndíograis i dtaobh na teanga agus iarraim oraibh smaoineamh ar dhaoine a cheart a ainmniú do ghradam dá leithéid. 

Ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh le fáilte a chur roimh Aoife Crawford ina ról nua mar Oifigeach Teanga atá tagtha in áit Aonghus Dwane atá ar shaoire gairme. Guím gach rath ar Aonghus agus táim ag tnúth lena ndéanfaidh Aoife ar mhaithe leis an nGaeilge sa Choláiste.

Is teanga inti féin í an Ghaeilge, cuid dár gcéannacht náisiúnta. Thacaigh Coláiste na Tríonóide riamh leis an nGaeilge – Propast de chuid Choláiste na Tríonóide William Bedell a d’aistrigh An Seantiomna ar dtús sa 17ú aois. Bhí bunaitheoir Chonradh na Gaeilge, Dubhghlas de hÍde, ina mhac léinn anseo agus an t-údar mór le rá Máirtín Ó Cadhain ina Ollamh le Gaeilge ann.   Is cúis bróid dom, i mo Phropast, leanúint ag tacú leis an nGaeilge agus lena forbairt i gColáiste na Tríonóide.

Le gach dea-ghuí,

Patrick Prendergast
An Propast


Nuashonraithe 16 6 2015 ag Aonghus Dwane (Ríomhphost).