Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Fáilte an Phropaist 2013-2014

Provost

A chairde,

Táimid thar a bheith bródúil anseo i gColáiste na Tríonóide as an traidisiún seanbhunaithe atá againn maidir leis an nGaeilge. Is iomaí Gaeilgeoir cáiliúil a raibh baint acu le Coláiste na Tríonóide. William Bedell, mar shampla, a rinne an chéad aistriúchán ar an Sean-Tiomna go Gaeilge, Dubhghlas de hÍde, bunaitheoir Chonradh na Gaeilge agus Máirtín Ó Cadhain, a bhí ina Ollamh i Scoil na Gaeilge.

Cuid thábhachtach de shaol an Choláiste is ea an Ghaeilge a chur chun cinn agus ba mhór an pléisiúr domsa Seomra na Gaeilge, seomra ar leith comhrá, a oscailt go hoifigiúil ag tús na bliana acadúla seo caite. Tá ag éirí go han-mhaith leis an áis seo, agus is iomaí mac léinn agus ball foirne atá ag baint leasa as le bliain anuas. Láthair den scoth é d’imeachtaí cultúir agus sóisialta i nGaeilge freisin.

Tugadh aitheantas do bheocht na teanga i saol mhic léinn Choláiste na Tríonóide don dara bliain as a chéile nuair a bhronn an tAire Stáit don Ghaeltacht duais Ghlór na nGael ar an gCumann Gaelach, duais don chumann mac léinn Gaeilge is fearr. Éiríonn go maith i gcónaí leis na scéimeanna cónaithe Gaeilge agus gné nua a bhaineann leo anois ná gur ionann na rannpháirtithe is ambasadóirí cultúir i measc mhic léinn idirnáisiúnta.

Seoladh seirbhísí dátheangacha do chustaiméirí sa Leabharlann agus dá bharr tá an teanga níos feiceálaí i saol laethúil an choláiste. Déanfar forbairt ar a thuilleadh seirbhísí dátheangacha sna blianta amach romhainn nuair a sheolfar an dara Scéim Teanga (2013 to 2016) go luath.

Cinntíonn ról lárnach Oifig na Gaeilge go mbíonn tacaíocht ar fáil don iliomad gníomhaíochtaí sóisialta, oideachais agus cultúir a bhíonn ar siúl i rith na bliana, agus molaim duit leas a bhaint as oiread acu agus is féidir sa bhliain amach romhat.

Le gach dea-ghuí.

Patrick Prendergast, Propast


Nuashonraithe 19 9 2013 ag Aonghus Dwane (Ríomhphost).