Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Fáilte an Phropaist 2015-2016

Provost

A chairde,

Táimid thar a bheith bródúil anseo i gColáiste na Tríonóide as an traidisiún seanbhunaithe atá againn maidir leis an nGaeilge.  Is iomaí Gaeilgeoir cáiliúil a raibh baint acu le Coláiste na Tríonóide.  William Bedell, mar shampla, a rinne an chéad aistriúchán ar an Sean-Tiomna go Gaeilge, Dubhghlas de hÍde, bunaitheoir Chonradh na Gaeilge agus Máirtín Ó Cadhain, a bhí ina Ollamh i Scoil na Gaeilge.

Cuid thábhachtach de shaol an Choláiste is ea an Ghaeilge a chur chun cinn agus ba mhór an pléisiúr domsa Seomra na Gaeilge, seomra ar leith comhrá, a oscailt go hoifigiúil sa bhliain 2012. Tá ag éirí go han-mhaith leis an áis seo, agus is iomaí mac léinn agus ball foirne atá ag baint leasa as le blianta beaga anuas. Láthair den scoth é d’imeachtaí cultúir agus sóisialta i nGaeilge freisin.

Tugadh aitheantas do bheocht na teanga i saol mhic léinn Choláiste na Tríonóide le roinnt blianta anuas le bronnadh duaiseanna de chuid Ghlór na nGael ag Aire Stáit na Gaeltachta d’ár gCumann Gaelach.

Éiríonn go maith i gcónaí leis na scéimeanna cónaithe Gaeilge agus gné nua a bhaineann leo anois ná gur ionann na rannpháirtithe is ambasadóirí cultúir i measc mhic léinn idirnáisiúnta.

Tá fáil ar sheirbhísí dátheangacha do chustaiméirí sa Leabharlann ag cur le infheictheacht na teanga i saol laethúil an choláiste. Déanfar forbairt ar a thuilleadh seirbhísí dátheangacha sna blianta amach romhainn faoinár Dara Scéim Gaeilge (2013 to 2016).

Cinntíonn ról lárnach Oifig na Gaeilge go mbeidh tacaíocht ar fáil don iliomad gníomhaíochtaí sóisialta, oideachais agus cultúir a bhíonn ar siúl i rith na bliana, agus molaim duit leas a bhaint as oiread acu agus is féidir sa bhliain amach romhat.

Le gach dea-ghuí,

Patrick Prendergast
An Propast


Nuashonraithe 21 1 2016 ag Aonghus Dwane (Ríomhphost).