Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Coiste na Gaeilge

Is fochoiste de Bhord Choláiste na Tríonóide é Coiste na Gaeilge, atá ann ar mhaithe leis an nGaeilge a chur chun cinn sa Choláiste i gcomhar le hOifigeach na Gaeilge. Tá an Dr Noel Ó Murchadha ina Chathaoirleach air.

Ballraíocht an Choiste 2019-2020

Ball Tofa den Bhord

An tOllamh Louis Brennan

Ionadaí na Leabharlainne 

Nicole Seabrook

Oifigeach na Gaeilge (Rúnaí)

Áine Ní Shúilleabháin

Cláraitheoir na Seomraí (nó ionadaí)                         

An Dr Philip Coleman

Rúnaí an Choláiste (nó ionadaí)

John Coman

Déan (nó ionadaí)    

An Dr Anthony O'Connor

Ionadaí ó Roinn na Gaeilge                

An Dr Pádraig de Paor

Dámh na nEolaíochtaí Sláinte

Dr Caoimhín Mac Giolla Phádraig

Ionadaí na Comhairle

An Dr Éamonn Ó Nualláin

Dámh na hInnealtóireachta,
na Matamaitice agus na hEolaíochta

Laoise Quinn

Dámh na nEalaíon agus na nDaonnachtaí

An Dr Noel Ó Murchadha (Cathaoirleach)

Reachtaire an Chumainn Ghaelaigh

Blánaid Kearney

Ionadaí Aontas na nIarchéimithe      

Deirdre Nic Chárthaigh

Oifigeach Gaeilge Aontas na Mac Léinn

Muireann Nic Corcráin

An Limistéar Riaracháin agus Tacaíochta

Caoimhe Ní Lochlainn

 

 

 


Nuashonraithe 11 7 2019 ag .