Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Coiste na Gaeilge

Coiste na Gaeilge

Is fochoiste de Bhord an Choláiste é Coiste na Gaeilge, atá ann ar mhaithe leis an Ghaeilge a chur chun cinn sa Choláiste i gcomhar le hOifigeach na Gaeilge. Tá an tUasal Liam Dowling ina Chathaoirleach air.

Ballraíocht an Choiste 2014-2015

Ball Tofa den Bhord (sa Chathaoir)

Liam Dowling

Ionadaí na Leabharlainne 

Clíona Ní Shúilleabháin

Oifigeach na Gaeilge (Rúnaí)

Aoife Crawford (sealadach)

Cláraitheoir na Seomraí (nó ionadaí)                         

An Dr Bridget Kane

Rúnaí an Choláiste (nó ionadaí)

John Coman

Déan     

An tOllamh Joseph Barry (Pro-Déan)

Ionadaí ó Roinn na Gaeilge                

An Dr Eoin MacCárthaigh

Reachtaire an Chumainn Ghaelaigh

Fionn Ó Deá

Ionadaí na Comhairle

An Dr Eoin O'Dell

Dámh na hInnealtóireachta,
na Matamaitice agus na hEolaíochta

An Dr Colm Ó Dunlaing

Dámh na nEalaíon agus na nDaonnachtaí

An Dr Carmel O'Sullivan

Dámh na nEolaíochtaí Sláinte

Deirdre D'Arcy

Ionadaí Aontas na nIarchéimithe      

Caitlín Nic Íomhair

Oifigeach Gaeilge Aontas na Mac Léinn

Patricia O'Beirne

An Limistéar Riaracháin agus Tacaíochta

Caoimhe Ní Lochlainn

 

 

Cruinniú deireanach an Choiste: 29 Bealtaine 2014.

An chéad chruinniú eile: Meán Fómhair 2014.


Nuashonraithe 12 6 2014 ag Aonghus Dwane (Ríomhphost).