Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Coiste na Gaeilge

Is fochoiste de Bhord an Choláiste é Coiste na Gaeilge, a bhfuil sé mar chuspóir aige an Ghaeilge a chur chun cinn sa Choláiste. Tá An Dr Liam Dowling ina Chathaoirleach air. Tá Oifigeach na Gaeilge mar Rúnaí ar an Choiste, agus cuireann Oifig na Gaeilge cinnidh an Choiste i bhfeidhm.

 

 

Cláir Chruinnithe (as Gaeilge)

 

2014/15

 

2013/14

 

2012/13

 

2011/12

 

 

Miontuairiscí (dátheangach)

 

2014/15

 

2013/14

 

2012/13

 

2011/12

 

 

Sceideal Chruinnithe 2014-2015

 

  Dáta Am Áit
1 Dé Céadaoin 29 Deireadh Fómhair 2014 3pm Seomra an Bhoird, Teach an Phropaist
2 Déardaoin 19 Feabhra 2015 3pm Seomra an Bhoird, Teach an Phropaist
3 Dé Céadaoin 13 Bealtaine 2015 3pm Seomra an Bhoird, Teach an Phropaist

 

 

Téarmaí Tagartha (as Béarla)

Brúigh anseo chun Téarmaí Tagartha Choiste na Gaeilge a íoslódail (Word, 28.5KB)

 

Ballraíocht Reatha

Ball Tofa den Bhord (sa Chathaoir)

An Dr Liam Dowling

Ainmní na Leabharlainne 

Clíona Ní Shúilleabháin

Oifigeach na Gaeilge (Rúnaí)

Aoife Crawford (sealadach)

Cláraitheoir na Seomraí (nó ionadaí)                         

An Dr Bridget Kane

Rúnaí an Choláiste (nó ionadaí)

John Coman

Déan     

An tOllamh Joseph Barry (Pro-Déan)

Ainmní ó Roinn na Gaeilge                

An Dr Pádraig de Paor

Reachtaire an Chumainn Ghaelaigh

Maria Schäler

Ainmní na Comhairle

An Dr Eoin O'Dell

Dámh na hInnealtóireachta,
na Matamaitice agus na hEolaíochta

An Dr Colm Ó Dunlaing

Dámh na nEalaíon agus na nDaonnachtaí

An Dr Carmel O'Sullivan

Dámh na nEolaíochtaí Sláinte

Deirdre D'Arcy

Ainmní Aontas na nIarchéimithe      

Caitlín Nic Íomhair

Oifigeach Gaeilge Aontas na Mac Léinn

Rachel Ní Bhrádaigh

An Limistéar Riaracháin agus Tacaíochta

Caoimhe Ní Lochlainn

 

 

 

 

Fochoistí

 

 

Coiste Bainistíochta Sheomra na Gaeilge

Bíonn cruinniú ag an choiste seo uair sa téarma agus tugann tuairisc do Choiste na Gaeilge dá réir.

 • Oifigeach na Gaeilge - Aoife Crawford
 • Oifigeach na Gaeilge, Aontas na Mac Léinn - Rachel Ní Bhrádaigh
 • Meantóir na Scéime Cónaithe - Benn Ó hÓgáin
 • Reachtaire an Chumainn Ghaelaigh - Maria Schäler
 • Ball foirne ó Choiste na Gaeilge - Clíona Ní Shuilleabháin
 • Ball foirne ó Choiste na Gaeilge - An Dr Carmel O'Sullivan
 • Ball foirne ó Choiste na Gaeilge - An Dr Eoin O'Dell

 

Coiste Ghradam na Gaeilge

Bíonn cruinniú bliantúil ag an choiste seo chun buaiteoirí Ghradam na Gaeilge a roghnú, agus cruinnithe eile i rith na bliana de réir mar is gá.

 • Oifigeach na Gaeilge - Aoife Crawford
 • Ball foirne ó Choiste na Gaeilge - John Coman
 • Ball foirne ó Choiste na Gaeilge - An Dr Pádraig de Paor
 • Mac léinn ó Choiste na Gaeilge - Patricia O'Beirne
 • Mac léinn ó Choiste na Gaeilge - Fionn Ó Deá

 

Grúpa Forfheidhmithe Acht na dTeangacha Oifigiúla

Ní fochoiste de Choiste na Gaeilge é an grúpa seo ach tugann sé tuairisc do Choiste na Gaeilge dhá uair sa bhliain.

 • John Coman
 • John Harris
 • Caoimhe Ní Lochlainn
 • Clíona Ní Shuilleabháin
 • Gerard Whyte
 • Aoife Crawford


Nuashonraithe 15 5 2015 ag Aonghus Dwane (Ríomhphost).